Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Đào tạo, Khảo thí, Nghiên cứu Khoa học


Cập nhật: 1/11/2013 Lượt xem: 2022
Lịch thi giảng - Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường học kỳ 1. Năm học 2013-2014 (Tuần 13, 14) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Downloa...

Cập nhật: 31/10/2013 Lượt xem: 1832
Lịch thực hành tuần 4 năm học 2013-2014 (Khối tiểu học 12) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 25/10/2013 Lượt xem: 1898
Lịch thực hành tuần 3 năm học 2013-2014 (Khối tiểu học 12) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 18/10/2013 Lượt xem: 1921
Lịch thực hành tuần 2 năm học 2013-2014 (Khối tiểu học 12). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 11/10/2013 Lượt xem: 1918
Lịch thực hành tuần 5. Năm học 2013-2014 - Khối 3 THCS và GDTH của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 5/10/2013 Lượt xem: 1887
Lịch thực hành tuần 4. Năm học 2013-2014 - Khối 3 THCS và GDTH của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 4/10/2013 Lượt xem: 1811
Một số chú ý khi biên soạn câu hỏi trong thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo ma trận kiến thức. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 27/9/2013 Lượt xem: 1794
Lịch thực hành tuần 3 năm học 2013 - 2014; Khối 3 THCS và GDTH của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết và Download về...

Cập nhật: 24/9/2013 Lượt xem: 2144
Dưới đây là Quy trình xây dựng ma trận đề thi (Phòng Khảo thí và ĐBCL). Xem chi tiết và Donwnload về máy tính:...

Cập nhật: 20/9/2013 Lượt xem: 1548
Lịch thực hành sư phạm tuần 2 - Khối 2, 3 THCS và tiểu học tại hai trường: THCS Yên Thịnh và Tiểu học Nguyễn Trãi. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết...

Cập nhật: 13/9/2013 Lượt xem: 1551
Lịch thực hành sư phạm tuần 1 - Khối 3 Trung học cơ sở và Tiểu học. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 9/9/2013 Lượt xem: 2182
Dưới đây là Hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về ...

Cập nhật: 27/8/2013 Lượt xem: 2352
Đề nghị các giảng viên nghiên cứu dự thảo "Hướng dẫn Sử dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ" và "Quy định đánh giá điểm học phần theo phương ...

Cập nhật: 27/8/2013 Lượt xem: 2084
Đề nghị các giảng viên nghiên cứu dự thảo "Hướng dẫn Sử dụng PPDH phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ" và "Quy định đánh giá điểm học phần theo phương ...

Cập nhật: 27/8/2013 Lượt xem: 2939
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 174

Số lượt truy cập: 19157573

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.80.228.137