Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 24/6/2014 Lượt xem: 1835
Bảng điểm tổng hợp toàn khóa khối 11 và Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014. Click vào đường link dưới đây để Download về máy tính hoặc xem ...

Cập nhật: 4/6/2014 Lượt xem: 1584
Lịch thi học phần các lớp TC GDMN học kỳ 2, lần 1, năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 24/5/2014 Lượt xem: 1952
Quyết định thi tốt nghiệp, danh sách phòng thi, hiệu lệnh trống và quy chế thi tốt nghiệp năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Downlo...

Cập nhật: 23/5/2014 Lượt xem: 1762
Lịch thi tốt nghiệp năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 21/4/2014 Lượt xem: 1606
Lịch thi học phần lần 2 khối TCGDMN 13. Học kỳ 1 năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 21/4/2014 Lượt xem: 1674
Lịch thi học phần lần 1. Học kỳ 2 năm học 2013-2014 (dành cho các lớp khối 11, 12) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 26/3/2014 Lượt xem: 2349
Bảng điểm tổng hợp học phần thi lần 2. Học kỳ 1, năm học 2013-2014. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 21/1/2014 Lượt xem: 1649
Lịch thi học phần 2 lớp TCGDMN 13 và lịch thi lần 2 các lớp khối 13 (học kỳ 1, năm học 2013-2014) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Downloa...

Cập nhật: 7/1/2014 Lượt xem: 1609
Lịch thi học phần lần 2 học kỳ 1 (khối 2,3). Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 5/1/2014 Lượt xem: 2558
Bảng điểm tổng hợp học phần thi lần 1, học kỳ 1. Năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 21/11/2013 Lượt xem: 1901
Lịch thi học phần lần 1, học kỳ 1, năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 12/9/2013 Lượt xem: 1757
Lịch thi học phần lần 2, học kỳ 2, năm học 2012-2013 các lớp Trung cấp GDMN 12A, 12B-Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 10/8/2013 Lượt xem: 2299
Bảng điểm học phần lớp QLGD tại huyện Mù Căng Chải. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 26/7/2013 Lượt xem: 2514
Bảng điểm học phần học kỳ 1 (khóa 2011-2013) lớp TC GDMN Văn Yên và TC GDMN Mù Căng Chải. Click vào các đường link dưới đây để xem chi tiết và Download về máy t...

Cập nhật: 24/7/2013 Lượt xem: 2258
Lịch thi tốt nghiệp lần 2 khối 10 và TC GDMN 11 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 146

Số lượt truy cập: 19163005

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4