Bút toán giảm (Write-down) trong kế toán là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng


(Ảnh minh họa: DPS Accounting)

Tiêu hủy giảm giá

Khái niệm

Tiêu hủy giảm giá, được gọi là Write-Down trong tiếng Anh.

Tiêu hủy giảm giá là một thuật ngữ kế toán, đưa giá trị tài sản trong sổ sách xuống khi giá trị thị trường của nó giảm dưới mức giá trị sổ sách, tạo ra sự giảm giá tài sản.

Số tiền tiêu hủy giảm giá là sự khác biệt giữa giá trị sổ sách của tài sản và lượng tiền mặt mà doanh nghiệp thu được khi tiếp tục xử lý tài sản theo cách tối ưu nhất.

Tiêu hủy giảm giá là khái niệm ngược với việc tăng giá trị tài sản, và nếu toàn bộ giá trị tài sản trở nên không có giá trị nữa, nó sẽ được xóa khỏi sổ sách.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   JRPG – Thể loại game nhập vai được yêu thích nhất thế giới

Đặc điểm của Tiêu hủy giảm giá

Việc tiêu hủy giảm giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến bảng cân đối thu nhập và thu nhập ròng của công ty.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, việc giảm giá trị thị trường của các tài sản trong bảng cân đối kế toán của các tổ chức tài chính đã buộc họ phải huy động vốn để đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu.

Các tài khoản bị tiêu hủy giảm giá bao gồm các khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài sản cố định như đất đai, nhà xưởng và thiết bị.

Trong ngành dịch vụ, các công ty tiến hành tiêu hủy giảm giá nếu các cửa hàng không được nâng cấp.

Tiêu hủy giảm giá phổ biến trong các công ty sản xuất hoặc bán hàng, do đòi hỏi của những công ty này là cần có kho hàng và hàng tồn kho có thể bị hỏng hoặc trở nên lỗi thời bất kỳ lúc nào.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Điểm sàn là gì? Điểm chuẩn là gì? Điểm trúng tuyển là gì?

Ví dụ, hàng tồn kho các công nghệ và ô tô có thể nhanh chóng mất giá trị nếu chúng không được bán hoặc không được cập nhật với các mẫu mới thay thế chúng. Đôi khi, việc tiêu hủy hàng tồn kho có thể là cần thiết.

Tác động của việc tiêu hủy giảm giá đến báo cáo tài chính

Việc tiêu hủy giảm giá tác động đến cả báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Khoản lỗ do tiêu hủy giảm giá được báo cáo trên báo cáo thu nhập. Nếu tiêu hủy giảm giá nhỏ, nó có thể được ghi nhận dưới dạng giá vốn hàng đã bán.

Khoản lỗ sẽ được xếp thành hàng thất thoát riêng biệt trên báo cáo thu nhập để người cho vay và nhà đầu tư có thể đánh giá tác động của việc giảm giá tài sản.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Motor Coreless Motors – Động Cơ Coreless 720 Có Giảm Tốc Kèm Cánh Quạt

Giá trị hiện tại của tài sản trong bảng cân đối kế toán được ghi nhận là giá trị hợp lý.

Vốn cổ đông trên bảng cân đối kế toán bị giảm vì khoản lỗ trên báo cáo thu nhập.

Việc giảm giá cũng có thể tạo ra thuế thu nhập hoãn lại hoặc giảm nghĩa vụ thuế hoãn lại, vì việc tiêu hủy giảm giá không được khấu trừ thuế cho đến khi tài sản được bán hoặc xử lý.

Đối với tỷ lệ báo cáo tài chính, việc tiêu hủy giảm giá trong tài sản cố định sẽ làm cải thiện cả doanh thu hiện tại và tương lai của tài sản cố định.

Vì vốn cổ đông giảm, nợ trên vốn chủ sở hữu tăng. Nợ trong tài sản cũng sẽ tăng vì giá trị tài sản giảm. Khả năng sinh lời trong tương lai tăng vì giảm chi phí khấu hao trong tương lai.

(Theo Investopedia)

Back to top button