Word family là gì? Word formation là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Word formation?

Họ từ là gì? Cấu tạo từ là gì?

Họ từ – một họ từ – là nhóm từ chia sẻ cùng một đặc điểm về âm hay nghĩa. Có hai loại họ từ trong tiếng Anh:

  • Họ từ cùng âm bao gồm các từ “share spelling and sound patterns”, ví dụ:

Họ từ là gì? Cấu tạo từ là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Cấu tạo từ?Ảnh: Mpm School

  • Họ từ cùng gốc nghĩa, gồm một từ gốc và các từ tạo ra từ loại khác (danh từ/tính từ/trạng từ/động từ) bằng cách thêm tiền tố hay hậu tố vào từ gốc. Ví dụ: từ gốc beaut có thể tạo ra danh từ beauty, động từ beautify, tính từ beautiful, và trạng từ beautifully. Một ví dụ khác:
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ấn Phẩm Truyền Thông Tiếng Anh Là Gì, Ấn Phẩm Truyền Thông Là Gì

Họ từ là gì? Cấu tạo từ là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Cấu tạo từ?

Ảnh: howtospell-letterpatterns.co.uk

CẤU TẠO TỪ là một loại bài tập về từ vựng, yêu cầu người học tạo ra một từ cùng gốc nghĩa với từ đã cho, sao cho từ đó thích hợp (về từ loại và nghĩa) để sử dụng trong một câu/một đoạn văn.

Bạn sẽ gặp dạng bài Cấu tạo từ (họ từ/biến đổi dạng từ) trong rất nhiều kỳ thi quan trọng: trong các đề thi vào 10 chuyên Anh, trong các bài thi Cambridge FCE, TOEIC, IELTS, trong đề ôn tập, kiểm tra, thi HSG tiếng Anh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9,… Dạng bài này thường kiểm tra tất cả các từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ, động từ.

Họ từ là gì? Cấu tạo từ là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Cấu tạo từ?

Ví dụ về một câu hỏi dạng bài cấu tạo từ

Làm thế nào để làm tốt dạng bài Cấu tạo từ?

Trước hết, bạn cần phải có kiến thức từ vựng phong phú:

Để có kiến thức từ vựng phong phú, hãy đọc càng nhiều càng tốt! Lưu ý rằng mỗi khi bạn học một từ mới, bạn nên học tất cả các từ liên quan, bao gồm cả tiền tố hay hậu tố cấu tạo từ và từ trái nghĩa. Một từ điển tuyệt vời để tra cứu họ từ là Longman Dictionary of Contemporary English Online. Ví dụ khi bạn tra từ SUCCESS:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Số 11 tiếng anh là gì? Đọc số mười một trong tiếng anh như thế nào

Họ từ là gì? Cấu tạo từ là gì? Làm thế nào để làm tốt dạng bài Cấu tạo từ?

>> Nếu bạn không biết các từ trong cùng họ từ với từ gốc đã cho, hãy sử dụng các quy tắc tạo từ để đoán từ cần sử dụng.

>> Danh sách các họ từ thường gặp trong dạng bài cấu tạo từ cũng rất hữu ích để tra cứu nhanh trong quá trình luyện tập các bài cấu tạo từ.

Tiếp theo, bạn cần có kiến thức ngữ pháp vững chắc:

Bạn cần xác định từ loại cần sử dụng trong ngữ cảnh đã cho: danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ? Hướng dẫn tóm tắt:

Danh từ

Động từ

Tính từ

Trạng từ

Chức năng:

Đặt tên cho người, nơi hay vật.

Chức năng:

Diễn tả hành động, làm gì đó.

Chức năng:

Mô tả hoặc bổ nghĩa cho danh từ.

Chức năng:

Bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.

>> Hiểu về cấu trúc câu và vai trò của từ loại trong tiếng Anh tổng quát

Lưu ý:

  • Nếu là danh từ, hãy xem liệu danh từ đó chỉ người, vật hay sự vật và xác định xem có phải là danh từ đếm được hay không trong ngữ cảnh này?
  • Nếu là động từ, hãy xác định thì của động từ và đảm bảo sự khớp giữa động từ và chủ ngữ của nó.
  • Không chỉ về từ loại đúng, bạn cũng cần chọn từ phù hợp nhất dựa trên ý nghĩa trong câu.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   OPEC là gì? Tổ chức nước xuất khẩu dầu lửa OPEC nghĩa là gì?

Gợi ý chiến lược ôn luyện dạng bài Cấu tạo từ

Đầu tiên, hãy bắt đầu với dạng bài Cấu tạo từ yêu cầu bạn chọn một từ loại trong số các từ thuộc cùng một họ từ đã cho để hoàn thành câu. Đề thi THPT Quốc gia trong nhiều năm trở lại đây thường có một câu trắc nghiệm chọn từ loại như vậy.

Luyện tập dạng bài Cấu tạo từ nêu trên có thể giúp bạn củng cố kiến thức ngữ pháp và trau dồi từ vựng thuộc các từ loại khác nhau trong các họ từ.

Sau đó, hãy chuyển sang dạng bài Cấu tạo từ mà bạn sẽ gặp trong bài thi FCE hoặc trong các đề thi vào 10 chuyên Anh. Dạng bài này khó hơn vì bạn không được chọn từ các phương án đã cho, mà chỉ được cho từ gốc và phải viết ra từ loại đúng để sử dụng trong ngữ cảnh đã cho.

Ôn luyện Cấu tạo từ – FCE Ôn luyện Cấu tạo từ – Thi vào 10 chuyên Anh

  • [%included.TiengAnhK12%]

You May Also Like

About the Author: admin