SỰ KHáC BIỆT GIỮA VISCOELASTIC Và VISCOPLASTIC | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2023

Các khác biệt chính giữa vật liệu viscoelastic và viscoplastic là vật liệu viscoelastic kết hợp tính chất nhớt và tính đàn hồi khi trải qua biến dạng, trong khi vật liệu viscoplastic không thể phục hồi sau khi trải qua biến dạng.

Độ dẻo và độ nhớt được sử dụng để mô tả các đặc tính của vật liệu polyme. Cả hai thuật ngữ này đều mô tả hành vi của vật liệu polyme khi trải qua biến dạng.

1. Tổng quan và các khác biệt chính

2. Viscoelastic là gì

3. Viscoplastic là gì

4. So sánh viscoelastic và viscoplastic trong bảng

5. Tóm tắt

Viscoelastic là gì?

Vật liệu viscoelastic là các chất polyme có tính chất nhớt và tính đàn hồi khi trải qua biến dạng. Tính chất này được gọi là độ dẻo. Nói chung, các chất nhớt như nước kháng lại dòng chảy và biến dạng tuyến tính theo thời gian khi có ứng suất. Ngược lại, vật liệu đàn hồi sẽ trở lại trạng thái ban đầu sau khi bị kéo căng. Do đó, vật liệu viscoelastic có cả hai tính chất này. Thêm vào đó, vật liệu viscoelastic biến dạng phụ thuộc vào thời gian. Độ đàn hồi là kết quả của liên kết kéo dài theo các mặt phẳng tinh thể trong chất rắn có trật tự, trong khi độ nhớt là kết quả của sự khuếch tán của nguyên tử hoặc phân tử trong vật liệu không có trật tự.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Lòng tự trọng là gì? Ý nghĩa, biểu hiện và vai trò của tự trọng?

Khi so sánh vật liệu đàn hồi và nhớt, một chất nhớt có cả tính chất nhớt và đàn hồi, và độ nhớt của chất này phụ thuộc vào tốc độ biến dạng theo thời gian. Ngoài ra, vật liệu đàn hồi thuần túy không tiêu tán năng lượng khi tải trọng được tác động và loại bỏ, trong khi vật liệu viscoelastic sẽ tiêu tán năng lượng trong trường hợp tương tự.

Difference-Between-Viscoelastic-and-Viscoplastic.webp

Viscoelasticity có thể được mô tả như sự sắp xếp lại của các phân tử. Khi áp dụng lực lên các vật liệu này, một phần của chuỗi polyme sẽ thay đổi vị trí. Quá trình sắp xếp này được gọi là rùng rợn. Ngay cả sau khi rùng rợn xảy ra, polyme vẫn giữ được tính chất rắn để đối phó với ứng suất.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   GraphQL là gì? Bắt đầu với GraphQL

Viscoplastic là gì?

Vật liệu viscoplastic là các chất polyme có tính chất nhớt và tính dẻo khi trải qua biến dạng. Tính chất này được gọi là viscoplasticity. Đây là một hành vi không co giãn phụ thuộc vào tốc độ biến dạng của vật liệu. Thuật ngữ “phụ thuộc vào tốc độ” chỉ ra rằng biến dạng của vật liệu phụ thuộc vào tốc độ của lực tải được áp dụng. Viscoplasticity chỉ ra hành vi không đàn hồi, có nghĩa là vật liệu bị biến dạng không thể phục hồi khi đạt đến mức lực tải.

Thông thường, chúng ta có thể mô hình độ dẻo trong ba chiều bằng cách sử dụng mô hình ứng suất vượt quá mức. Các mô hình này cho phép ứng suất tăng lên ngoài bề mặt chảy phụ thuộc vào tốc độ khi tác động lực tải, và sau đó cho phép nó giãn ra trở lại bề mặt chảy theo thời gian. Một cách tiếp cận thay thế, chúng ta có thể thêm tính phụ thuộc vào tốc độ biến dạng vào ứng suất chảy và sử dụng các kỹ thuật độ dẻo không phụ thuộc vào tốc độ để tính toán phản ứng của vật liệu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Khuyến nông là gì? Vai trò và các phương pháp khuyến nông?

Các lý thuyết về độ dẻo rất quan trọng trong việc tính toán biến dạng vĩnh viễn, dự đoán sự biến dạng dẻo của các cấu trúc, mô phỏng va chạm, nghiên cứu tính ổn định, vấn đề động lực học và các hệ thống chịu biến dạng với tốc độ cao.

Sự khác biệt giữa viscoelastic và viscoplastic là gì?

Độ dẻo và độ nhớt được sử dụng để mô tả các đặc tính của vật liệu polyme. Sự khác biệt chính giữa viscoelastic và viscoplastic là vật liệu viscoelastic kết hợp tính chất nhớt và tính đàn hồi khi trải qua biến dạng, trong khi vật liệu viscoplastic không thể phục hồi sau khi trải qua biến dạng.

Hình ảnh dưới đây tóm tắt sự khác biệt giữa vật liệu viscoelastic và viscoplastic.

Difference-Between-Viscoelastic-and-Viscoplastic-1.webp

Tóm tắt – Viscoelastic vs Viscoplastic

Độ dẻo và độ nhớt được sử dụng để mô tả các đặc tính của vật liệu polyme. Sự khác biệt chính giữa viscoelastic và viscoplastic là vật liệu viscoelastic kết hợp tính chất nhớt và tính đàn hồi khi trải qua biến dạng, trong khi vật liệu viscoplastic không thể phục hồi sau khi trải qua biến dạng.

Back to top button