Chất – Vật thể và kiến thức trọng tâm về chất và vật thể


Chất là gì?

Chất là một khái niệm rất rộng, tổng quát để chỉ tính chất của vật thể mà chất đó là một phần của.

Tính chất ở đây có thể hiểu là các thuộc tính vật lý như tính tan hay không tan trong dung dịch hoặc dung môi, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt… Tính chất hóa học của chất hoặc vật thể là quá trình chúng ta nghiên cứu trong môn hóa học để xem chúng có thể chuyển hóa thành các chất khác hay không.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh

Phân loại chất

Chất được phân loại thành hai loại chính là đơn chất và hợp chất. Cách chúng ta phân loại chất như trên dựa vào liên kết của các nguyên tố hóa học mà chất đó được hình thành. Vì vậy:

Đơn chất là các chất được tạo thành từ một nguyên tố hóa học duy nhất

Ví dụ: Đơn chất kim loại (Na, K, Ba…) và đơn chất phi kim (P, Cl2, I2…)

Hợp chất là các chất được tạo thành từ hai nguyên tố hóa học trở lên

Ví dụ: Hợp chất như H2O, NaCl, KOH… Trong nước (H2O) là một chất được tạo thành từ hai nguyên tố hóa học là Oxy (O) và Hiđrô (H). Nước có hai nguyên tử Hiđrô (H) kết nối với một nguyên tử Ôxi (O) bằng liên kết hóa trị đồng hợp. Tương tự như trong NaCl, trong hợp chất kali hiđroxit (KOH) có ba nguyên tố hóa học là Kali (K), Hiđrô (H) và Ôxi (O) liên kết với nhau. Ngoài ra, trong quá trình học hóa học, chúng ta cũng phân loại hợp chất thành hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   GIÁO DỤC VNEN VÀ THỰC TẾ TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM

Hợp chất vô cơ là các hợp chất mà trong phân tử (trong chất) không có nguyên tử Carbon (C). Tuy nhiên, cũng có một số chất chứa nguyên tử C nhưng vẫn được xem là chất vô cơ như CO, CO2, H2CO3, CaCO3…

Hợp chất hữu cơ là những hợp chất hóa học trong phân tử chất đó có chứa các nguyên tố hóa học cơ bản là Carbon (C) và Hiđrô (H) như C2H5OH, CH3COOH, CH4…

Vật thể là gì?

Định nghĩa vật thể

Vật thể là một phần được tạo thành từ chất để làm cho mục đích cụ thể hơn những gì gọi là vật thể mà chúng ta quan sát được bằng mắt thường hoặc các công cụ hỗ trợ quan sát.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Gaffer là gì?

Phân loại vật thể bao gồm Vật thể tự nhiên và Vật thể nhân tạo

Vật thể tự nhiên bao gồm con người, cây cỏ, hoa lá cành, động vật… Tương tự như vậy, vật thể tự nhiên bao gồm tất cả những thứ tự nhiên tạo ra, chúng tồn tại trong tự nhiên mà không bị ảnh hưởng bởi tác động của con người.

Vật thể nhân tạo bao gồm quần áo, thuyền, xe, máy tính, sách vở… Vật thể nhân tạo bao gồm tất cả những thứ con người tạo ra với mục đích sử dụng các chức năng của vật thể để hỗ trợ đời sống, xã hội.

Back to top button