SOANBAICHOCON


A. Yêu cầu cần đạt

  • Phân biệt được các yếu tố hình thức (tiêu đề, ảnh, cách trình bày,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản thông tin, thuật lại một sự kiện, trình bày thông tin theo thứ tự thời gian.
  • Mở rộng tri thức về vị ngữ trong viết và nói.
  • Viết được một bài thuyết minh mô tả lại một sự kiện.
  • Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
  • Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, quốc gia và thế giới,…

B. Kiến thức ngữ văn

1. Văn bản thông tin

– Văn bản thông tin là loại văn bản chủ yếu được sử dụng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, mô tả lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình trong một công việc,… Văn bản thông tin thường được viết kết hợp với hình ảnh và âm thanh để trình bày thông tin một cách trực quan.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   BÌNH XỊT SƠN HGP SƠN MÀU CANDY

– Văn bản mô tả lại một sự kiện là một loại văn bản thông tin, trong đó người viết sẽ miêu tả (trình bày, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hóa, khoa học,…). Người viết thường sử dụng hình ảnh và các câu trần thuật với các thông tin về thời gian, địa điểm; thông tin được sắp xếp theo thứ tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Trong văn bản mô tả lại một sự kiện theo trật tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự kiện theo thứ tự từ trước đến sau, từ đầu đến kết thúc,…

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bank transfer là gì, nghĩa của từ bank transfer, bank transfer là gì, nghĩa của từ bank transfer

2. Mở rộng vị ngữ

Vị ngữ là một phần quan trọng trong câu, nó chỉ hoạt động, tình trạng, đặc điểm của sự vật, hiện tượng được nêu trong chủ ngữ. Vị ngữ thường được thể hiện bằng động từ, tính từ và trả lời các câu hỏi Về việc gì?, Về cách nào?, Về trạng thái như thế nào? hoặc Sự vật là gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ý thức là gì? Vai trò của ý thức?

Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng thành cụm từ. Động từ và tính từ có thể mở rộng thành cụm động từ và cụm tính từ, bao gồm động từ hoặc tính từ là trung tâm và một hoặc nhiều thành phần phụ ở trước hoặc sau trung tâm.

Ví dụ, trong câu: “Bác đã tự viết Tuyên ngôn Độc lập trên một cái bàn tròn.”, vị ngữ (in đậm) là một cụm động từ trong đó động từ chính là viết, các thành phần phụ là đã, tự, Tuyên ngôn Độc lập và trên một cái bàn tròn.

Sơ đồ mở rộng vị ngữ

Back to top button