Validate la gi

Trong ngữ cảnh kiểm thử, Verification (Xác minh) và Validation (Xác nhận) được sử dụng rộng rãi. Trong phần lớn trường hợp, những người làm việc trong lĩnh vực này thường coi hai khái niệm này có cùng nghĩa, nhưng thực tế chúng có sự khác biệt. Hãy cùng Techacademy tìm hiểu về khái niệm Xác minh là gì qua bài viết dưới đây.

I. Xác nhận là gì

Xác nhận là quá trình đánh giá sản phẩm cuối cùng để kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ không? Các hoạt động trong quá trình xác nhận bao gồm kiểm tra nhanh, kiểm tra chức năng, kiểm tra hồi quy, kiểm tra hệ thống, v.v… Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem ví dụ sau:

Xác minh Xác nhận
“Bạn đang xây dựng đúng không?” “Bạn đang xây dựng đúng sản phẩm không?”
Đảm bảo phần mềm đáp ứng tất cả chức năng. Đảm bảo các chức năng đáp ứng đúng các hành vi dự định có trong yêu cầu đã được đề ra. Quá trình xác minh cần được thực hiện đầu tiên và bao gồm việc kiểm tra tài liệu, mã nguồn, v.v… Quá trình xác nhận diễn ra sau khi xác minh và liên quan chủ yếu đến việc kiểm tra tổng thể. Xác nhận được thực hiện bởi nhà phát triển. Xác nhận được thực hiện bởi người kiểm thử.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Foellie
Xác nhận là gì
Xác nhận là gì

II. Tại sao cần Xác nhận?

+ Theo mô hình năng lực trưởng thành (CMM), xác nhận được định nghĩa là quá trình kiểm tra phần mềm trong hoặc cuối quá trình phát triển để xác định liệu nó đáp ứng các yêu cầu và quy định không.

+ Một sản phẩm có thể đạt yêu cầu trong quá trình xác nhận nếu nó được thực hiện trên giấy mà không chạy hoặc không yêu cầu các chức năng ứng dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm được xác nhận trên giấy và sau đó thất bại trong quá trình kiểm định, điều này có thể xảy ra khi sản phẩm hoặc ứng dụng được xây dựng dựa trên các yêu cầu kỹ thuật chính xác, nhưng không chính xác để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

+ Các lợi ích của xác nhận phần mềm:

 • Trong quá trình xác nhận, nếu một số thiếu sót bị bỏ qua, sau đó trong quá trình kiểm định có thể phát hiện ra và được coi là lỗi.
 • Nếu trong quá trình xác nhận, có sự hiểu nhầm về một số yêu cầu kỹ thuật và đã phát triển sau đó trong quá trình kiểm định, sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi có thể được biết đến.
 • Xác nhận được thực hiện trong quá trình kiểm thử, bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử tải, kiểm thử tương thích,…
 • Việc xác nhận giúp xây dựng sản phẩm chính xác theo yêu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Magento là gì? Thiết kế website thương mại điện tử với Magento

+ Xác nhận là bước cơ bản được thực hiện bởi những người kiểm thử trong quá trình kiểm thử. Trong quá trình xác nhận sản phẩm, nếu phát hiện ra một số sai lệch giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi, sẽ báo cáo lỗi hoặc sự cố. Không phải tất cả các sự cố đều là lỗi, nhưng tất cả các lỗi đều là sự cố. Sự cố cũng có thể là những câu hỏi về những chỗ nào chức năng của sản phẩm không rõ ràng đối với những người kiểm thử.

+ Do đó, xác nhận giúp hiểu rõ hơn về các tính năng chính của các chức năng và giúp các kiểm thử viên hiểu sản phẩm một cách tốt hơn. Nó giúp xây dựng các sản phẩm thân thiện hơn với người sử dụng.

Tại sao cần Xác nhận
Tại sao cần Xác nhận

III. Sự khác biệt giữa Xác minh và Xác nhận

+ Xác minh:

 1. Đánh giá các sản phẩm trung gian để kiểm tra xem chúng đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn hay không.
 2. Kiểm tra xem sản phẩm có được xây dựng đúng theo yêu cầu và thiết kế không.
 3. Kiểm tra “Chúng tôi xây dựng đúng không?”
 4. Việc này được thực hiện mà không cần chạy phần mềm.
 5. Bao gồm tất cả các kỹ thuật kiểm tra tĩnh, bao gồm đánh giá, kiểm tra và hướng dẫn.

+ Xác nhận:

 1. Đánh giá sản phẩm cuối cùng để kiểm tra xem chúng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ hay không.
 2. Xác định xem phần mềm có phù hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ hay không.
 3. Kiểm tra “Chúng tôi xây dựng đúng sản phẩm không?”
 4. Việc này được thực hiện cùng với việc chạy phần mềm.
 5. Bao gồm tất cả các kỹ thuật kiểm tra động, bao gồm tất cả các loại kiểm tra như kiểm tra nhanh, kiểm tra hồi quy, kiểm tra chức năng, kiểm tra hệ thống và kiểm tra chấp thuận.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Trường Mầm Non trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt
Sự khác biệt giữa Xác minh và Xác nhận
Sự khác biệt giữa Xác minh và Xác nhận

IV. Xác minh và Xác nhận trong các giai đoạn khác nhau của quy trình phát triển

Một quy trình phát triển có các giai đoạn khác nhau. Xác minh và xác nhận được thực hiện trong từng giai đoạn của quy trình phát triển. Hãy cùng tìm hiểu.

#1. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Lập kế hoạch:

 • Xác minh hợp đồng
 • Đánh giá tài liệu khái niệm
 • Phân tích rủi ro

#2. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Phân tích yêu cầu:

 • Đánh giá yêu cầu phần mềm
 • Đánh giá/Phân tích giao diện
 • Lập kế hoạch kiểm thử hệ thống
 • Lập kế hoạch kiểm thử chấp thuận

#3. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Giai đoạn thiết kế:

 • Đánh giá thiết kế phần mềm
 • Đánh giá/Phân tích giao diện người dùng (UI)
 • Lập kế hoạch kiểm thử tích hợp
 • Lập kế hoạch kiểm thử thành phần
 • Tạo thiết kế kiểm thử

#4. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Giai đoạn triển khai:

 • Đánh giá mã nguồn
 • Đánh giá tài liệu
 • Tạo ca kiểm thử
 • Tạo quy trình kiểm thử
 • Thực hiện các ca kiểm thử thành phần

#5. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Giai đoạn kiểm thử:

 • Thực hiện các ca kiểm thử hệ thống
 • Thực hiện các ca kiểm thử chấp thuận
 • Cập nhật chỉ số theo dõi
 • Phân tích rủi ro

#6. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Giai đoạn triển khai và kiểm thử:

 • Kiểm tra cài đặt và cấu hình
 • Kiểm tra phiên bản cuối cùng của cài đặt (Build ứng dụng nội bộ)
 • Tạo báo cáo kiểm thử cuối cùng

#7. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Giai đoạn hoạt động:

 • Đánh giá các hạn chế mới
 • Đánh giá các đề xuất thay đổi

#8. Nhiệm vụ Xác minh và Xác nhận – Giai đoạn bảo trì:

 • Đánh giá những sự cố không thường xuyên
 • Đánh giá quá trình di chuyển
 • Đánh giá chức năng phục hồi
 • Đánh giá các đề xuất thay đổi
 • Xác nhận các vấn đề xảy ra trong môi trường thực tế
Xác minh và Xác nhận trong các giai đoạn khác nhau của quy trình phát triển
Xác minh và Xác nhận trong các giai đoạn khác nhau của quy trình phát triển

You May Also Like

About the Author: admin