Tuyệt sắc giai nhân là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt


Ý nghĩa của thành ngữ “tuyệt sắc giai nhân”

Thành ngữ là một tập hợp các từ đã được sử dụng lâu đời và thường không thể hiểu theo nghĩa từng từ một. Thành ngữ được sử dụng phổ biến trong lời nói và văn học tiếng Việt. Thành ngữ có tính tượng trưng cao, biểu đạt tinh tế và gọn nhẹ.

Trái với cấu trúc câu ngữ pháp, thành ngữ không thể thay đổi và chỉnh sửa từ ngôn từ. Thường có sự nhầm lẫn giữa thành ngữ và tục ngữ hoặc quán ngữ. Tuy nhiên, tục ngữ là câu nói hoàn chỉnh, truyền đạt ý kiến về xã hội, kinh nghiệm sống và phê phán. Một câu tục ngữ có thể coi như một tác phẩm văn học đầy đủ chức năng như nhận thức, thẩm mỹ và giáo dục. Quán ngữ là một nhóm từ cố định đã được sử dụng lâu đời và có nghĩa được suy ra từ các thành phần của nó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cách phân biệt số đếm và số thứ tự trong tiếng anh chính xác nhất

Định nghĩa và khái niệm

Tuyệt sắc giai nhân có ý nghĩa gì?

Dưới đây là ý nghĩa của cụm từ “tuyệt sắc giai nhân” trong tiếng Việt. Sau khi đọc nội dung này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từ này.

Các thuật ngữ liên quan đến tuyệt sắc giai nhân

 • Xấu mặt dễ sai, lành trai khó khiến
 • Lẩy bẩy như cao biền dậy non
 • Nước lớn đò đầy
 • Thay thầy đổi chủ
 • Mặt nặng như đeo đá
 • Ba đầu sáu tay
 • Một cành tre, năm bảy cành tre; lấy ai thì lấy chớ nghe họ hàng
 • Thằng chết cãi thằng khiêng
 • Ra môn ra khoai
 • Nước mắt chảy xuôi
 • Tạc dạ ghi lòng
 • Muốn ăn phải lăn vào bếp
 • Nói phải củ cải cũng nghe
 • Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ ấy là chân tu
 • Một đồng kiếm nát đồng cỏ, hai đồng kiếm đỏ con mắt
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Giáo dục

Tóm lại ý nghĩa của cụm từ “tuyệt sắc giai nhân” trong từ điển thành ngữ tiếng Việt

Tuyệt sắc giai nhân có nghĩa là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời không ai sánh bằng. Còn được gọi là “tuyệt thế giai nhân”.

Đây là cách sử dụng cụm từ “tuyệt sắc giai nhân”. Thật ra, đây là một cụm từ trong từ điển thành ngữ tiếng Việt được cập nhật mới nhất vào năm 2022.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Kết luận

Hôm nay bạn đã học về thành ngữ “tuyệt sắc giai nhân” thông qua Từ Điển Số phải không? Hãy truy cập sentayho.com.vn để tra cứu thông tin về thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… Từ Điển Số cung cấp ý nghĩa từ điển cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Back to top button