Tổng hợp 20+ cụm động từ quen thuộc bắt đầu bằng chữ T

Cụm động từ (Phrasal verb) là cách kết hợp giữa một động từ với trạng từ hoặc giới từ để tạo thành m

You May Also Like

About the Author: admin