Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Chức vụ Trưởng phòng tư pháp là một thuật ngữ phổ biến đối với người dân Việt Nam, nhưng đối với những người nước ngoài thì chưa quá quen thuộc.

Để hiểu rõ về vấn đề này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của chức vụ Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh như thế nào qua bài viết dưới đây.

Trưởng phòng tư pháp là gì?

Trưởng phòng tư pháp là người đứng đầu phòng tư pháp tại cấp huyện, được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và khen thưởng bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

Trưởng phòng tư pháp là một công chức nhà nước, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quy định.

Trưởng phòng tư pháp phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh trong công việc của mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật.

Trong vai trò là người đứng đầu phòng tư pháp cấp huyện, Trưởng phòng tư pháp có trách nhiệm quản lý việc xây dựng và thi hành luật pháp trên địa bàn, kiểm soát các thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý và đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đắp lá cây gì để hút mủ - Những bài thuốc dân gian hay nhất nên học hỏi

Quản lý tất cả các hoạt động của Phòng và các công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn quản lý.

Để được bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng phòng tư pháp, cần phải đáp ứng một số điều kiện chính như phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức, hiểu biết, năng lực lãnh đạo và quản lý, sức khỏe tốt, trình độ đào tạo, v.v.

Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh trong tiếng Anh được gọi là Head of the Justice Department.

Trưởng phòng tư pháp trong tiếng Anh có nghĩa là:

Head of the Justice Department là người đứng đầu tòa án cấp huyện, được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và khen thưởng bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi đáp ứng các điều kiện quy định.

Head of the Justice Department là một công chức nhà nước, được trả lương từ ngân sách nhà nước và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong phạm vi quy định.

Trưởng phòng tư pháp của tòa án phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh trong công việc của mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Giới thiệu JMS – Java Message Services

Trong vai trò là người đứng đầu phòng tư pháp cấp huyện, Trưởng phòng tư pháp thực hiện quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thi hành pháp luật tại khu vực, kiểm soát các thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, v.v. để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Quản lý tất cả hoạt động của Bộ phận và Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch trong khu vực quản lý.

Để được bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng phòng tư pháp, cần tuân thủ một số điều kiện chính như phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức, hiểu biết, năng lực lãnh đạo và quản lý, sức khỏe tốt, trình độ đào tạo, v.v.

Một số ví dụ về các cụm từ liên quan đến Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

– “Phòng tư pháp” trong tiếng Anh được gọi là Justice department.

– “Sở tư pháp” trong tiếng Anh được gọi là Department of Justice.

– “Bộ tư pháp” trong tiếng Anh được gọi là Judicial.

– “Phó trưởng phòng tư pháp” trong tiếng Anh được gọi là Deputy Chief of Justice Department.

– “Bộ phận tư pháp” trong tiếng Anh được gọi là Justice department.

– “Tư pháp-hộ tịch” trong tiếng Anh được gọi là Judicial-civil status.

– “Phòng bổ trợ tư pháp” trong tiếng Anh được gọi là Judicial Complementary Office.

– “Chủ tịch ủy ban nhân dân” trong tiếng Anh được gọi là Chairman of the People’s Committees.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân quyền là gì? Tại sao phải phân quyền cho nhân viên?

– “Thủ trưởng đơn vị” trong tiếng Anh được gọi là Unit heads.

– “Cán bộ tư pháp” trong tiếng Anh được gọi là Judicial officer.

Một số câu thường sử dụng liên quan đến Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Dưới đây là một số câu thường sử dụng liên quan đến Trưởng phòng tư pháp tiếng Anh:

– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng tư pháp là gì? – What are the functions, duties, and powers of the Head of the Justice Department?

– Lương của Trưởng phòng tư pháp có cao không? – Is the salary of the Head of the Justice Department high?

– Điều kiện để được bổ nhiệm làm Trưởng phòng tư pháp như thế nào? – What are the conditions for being appointed as the Head of the Justice Department?

– Mỗi phòng tư pháp có một Trưởng phòng tư pháp hay không? – Does each judicial department have one Head of the Justice Department?

– Trưởng phòng tư pháp có phải là công chức nhà nước không? – Is the Head of the Justice Department a government official?

– Có những hình thức xử lý kỷ luật nào đối với Trưởng phòng tư pháp? – What are the disciplinary actions for the Head of the Justice Department?

>>>>> Tham khảo: Lý lịch tư pháp là gì?

Back to top button