Trọng âm Tiếng Anh là gì? – Quy tắc nhấn trọng âm

Bạn luôn cố gắng rèn luyện phát âm Tiếng Anh nhưng vẫn không thể phát âm chuẩn? Một trong những lý do khiến bạn không thể cải thiện đó là không nắm vững kiến thức về trọng âm. Trọng âm trong Tiếng Anh là gì? Bạn đã biết cách nhấn trọng âm chuẩn chưa? Để giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy, chắc chắn phải nắm chắc về trọng âm. Trong bài viết sau đây, Toppy sẽ tổng hợp tất cả kiến thức về trọng âm:

tổng hợp tất cả kiến thức về trọng âm
Tổng hợp tất cả kiến thức về trọng âm

Trọng âm là gì?

Tiếng Anh là một ngôn ngữ đa âm tiết. Hầu hết các từ đều có từ hai âm tiết trở lên. Trong các âm tiết của từ, luôn có một âm tiết được phát âm khác biệt rõ rệt so với các âm tiết còn lại. Sự khác biệt này có thể thể hiện ở: độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết được phát âm lớn hơn. Khi phát âm, cần sử dụng giọng cao hơn và kéo dài hơn so với các âm khác trong cùng một từ. Âm tiết đó chính là trọng âm. Hay nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đó. Trọng âm của từ được đánh dấu bằng dấu (‘) ở phía trước, trên âm tiết.

Ví dụ:

 • Trọng âm của từ “happy” rơi vào âm tiết thứ nhất. happy /ˈhæpi/
 • Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 của từ “arrange”: arrange /əˈreɪndʒ/
 • Từ “engineer” /ˌendʒɪˈnɪr/ có hai trọng âm: trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ ba /nir/ và trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất /en/

Tại sao cần biết về trọng âm?

Trọng âm là dấu hiệu để phân biệt từ này với từ khác. Khi giao tiếp với người bản xứ, nếu chúng ta không biết nhấn trọng âm sẽ rất dễ gây hiểu lầm hoặc họ sẽ không thể hiểu được. Người bản xứ nhấn trọng âm một cách tự nhiên khi nói. Nếu chúng ta không quen nghe, đây sẽ là một khó khăn, rào cản trong việc giao tiếp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Fancafe, fanclub, fansite, fansign, fandom là gì?… 10 thuật ngữ fan chính hiệu không thể bỏ qua

Ví dụ minh họa: từ “desert”. “Desert” có hai cách nhấn trọng âm:

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: /ˈdezərt/. Desert lúc này là danh từ, có nghĩa là sa mạc.

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: /dɪˈzɜrt/. Desert lúc này là động từ, có nghĩa là bỏ rơi, đào ngũ.

Các nguyên tắc nhấn trọng âm trong từ Tiếng Anh

Các nguyên tắc nhấn trọng âm trong từ Tiếng Anh
Các nguyên tắc nhấn trọng âm trong từ Tiếng Anh

Từ hai âm tiết

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Các danh từ và tính từ có hai âm tiết trong Tiếng Anh, cũng như động từ chứa nguyên âm ngắn ở âm tiết thứ hai và kết thúc bằng phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/, enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ …

Các động từ kết thúc bằng “ow” cũng có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 • Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Đối với các động từ và giới từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

 • Động từ: relax /rɪˈlæks/, receive / rɪˈsiːv/,…
 • Giới từ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

Các danh từ hay tính từ chứa:

 • Nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi ở âm tiết thứ hai
 • Hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm

=> Trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, correct /kəˈrekt/, police /pəˈliːs/ …

Những từ có hai âm tiết trong đó âm tiết thứ nhất là một tiền tố thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, dislike /dɪsˈlaɪk/,…

Từ ba âm tiết và nhiều hơn ba âm tiết

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Đối với các danh từ có ba âm tiết: Âm tiết thứ hai chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tiết kiệm tiền trong Ngày Ưu đãi với thẻ tín dụng Amazon Prime Rewards | TinMoiZ

Ví dụ: controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Nếu các động từ có âm tiết cuối cùng chứa âm /ə/ hoặc /i/, tính từ có âm tiết đầu tiên chứa âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/, examine /ɪɡˈzæmɪn/, familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/…

Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/). Hoặc danh từ có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai.

Ví dụ: potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/,…

Các từ chứa hậu tố

Các từ tận cùng là –ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai tính từ cuối lên.

Ví dụ: economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…

Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ ence, -ify, -al/ ar, -uous, -ual thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.

Ví dụ: photography /fəˈtɑːɡrəfi /, practical /ˈpræktɪkl /…

Các từ tận cùng là: -ain, -eer, -ese, esque. Trọng âm rơi vào chính các hậu tố.

Ví dụ: mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, picturesque /pɪktʃəˈresk/…

Các tiền tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ: –able,-age,-al, -en, -ful, –ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /…

Từ ghép trong Tiếng Anh

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất với các danh từ ghép.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai với các tính từ ghép và động từ ghép.

Ví dụ: self- confident, hard-working, easy-going, understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/…

Xem thêm: Cập nhật: Cấu trúc đề thi TOEIC 2021 & Kinh nghiệm làm bài

Giải pháp toàn diện giúp trẻ tự tin học Tiếng Anh cùng Toppy

TOPPY TOEIC được giảng dạy theo hình thức học trực tuyến. Bạn có thể học bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu thông qua hệ thống bài giảng khoa học, tài liệu học chi tiết và bài tập thực hành kèm đáp án. Khi đăng ký học, bạn sẽ nhận được lộ trình học bài bản thiết kế chi tiết theo từng nhiệm vụ hàng ngày.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hedge fund là gì? Top 10 quỹ phòng hộ lớn nhất trên thế giới

Khóa học sẽ trang bị đầy đủ cho bạn kiến thức và kỹ năng để một học viên mới cũng có thể đạt điểm TOEIC 990. Cụ thể, bạn sẽ học các phần sau:

 • Kiến thức cơ bản: Phát âm cơ bản, Đọc + Nghe cơ bản, Kiến thức cơ bản để luyện TOEIC.
 • Cấu trúc và chiến thuật, kĩ năng làm bài thi TOEIC theo từng Phần
 • Thực hành luyện tập chi tiết theo bài tập thực tế từng Phần. Tư duy giải quyết các câu hỏi khó trong đề thi TOEIC. Phát triển chiến thuật chuyên sâu để tối ưu hiệu quả làm bài và đạt điểm cao.
 • Thực hành thi thử, cọ sát với bài thi đầy đủ.

TOPPY-TOIEC

Nền tảng học thông minh, không giới hạn, cam kết hiệu quả

Chỉ cần một điện thoại hoặc máy tính/laptop, bạn có thể học bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. 100% học viên trải nghiệm tự học cùng TOPPY đều đạt kết quả như mong muốn. Các kỹ năng cần tập trung được cải thiện một cách hiệu quả. Học lại miễn phí cho đến khi bạn đạt được mục tiêu!

Thiết lập lộ trình học tập tốt nhất tự động

Lộ trình học tập cá nhân hóa dựa trên bài kiểm tra đầu vào, hành vi học tập, kết quả luyện tập (tốc độ, điểm số) trên từng đơn vị kiến thức; từ đó tập trung vào những kỹ năng yếu và những phần kiến thức bạn chưa nắm vững.

Trợ lý ảo và Cố vấn học tập Trực tuyến đồng hành hỗ trợ suốt quá trình học tập

Kết hợp với ứng dụng AI nhắc học, đánh giá học tập thông minh, chi tiết, và đội ngũ hỗ trợ trực tuyến 24/7, giúp theo dõi và động viên học sinh trong quá trình học, tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Back to top button