Trình độ lý luận chính trị là gì?

Trình độ lý luận chính trị là tiêu chuẩn để xác định trình độ về mặt lý luận chính trị, được chia làm 03 cấp độ là Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị, Sơ cấp lý luận chính trị.

– Trình độ lý luận chính trị được xác định đối với những đối tượng đã tham gia học khóa Lý luận chính trị tại những cơ sở, những trường mà nằm ngoài của hệ thống của những trường đào tạo về Chính trị.

– Việc xác định trình độ lý luận chính trị sẽ là căn cứ để các cơ quan, đoàn thể có thể xây dựng được các kế hoạch về công tác đào tạo cùng với bồi dưỡng trình độ. Từ đó giúp các cá nhân có thể cập nhật được những kiến thức về mặt lý luận chính trị, thực hiện được những chính sách đã được đưa ra và nêu rõ đối với những cán bộ và những đảng viên.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mách bạn cách đăng ký dấu tích xanh Facebook 100% thành công

– Học tập lý luận chính trị là quá trình được truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị từ đó củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ.

– Đào tạo lý luận chính trị gắn liền với công tác cán bộ, bởi vì có đào tạo thì mới đủ chuẩn về lý luận chính trị, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ nói chung và theo từng vị trí, chức danh công tác nói riêng.

– Tune music đó việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Dược Mỹ Phẩm Tiếng Anh Là Gì ? Có Nên Sử Dụng Để Làm Đẹp ? Dược Mỹ Phẩm Là Gì

– Đào tạo lý luận chính trị là trách nhiệm của các cơ quan chức năng đặc biệt là của cơ quan đào tạo nhưng cũng liên quan trực tiếp đến việc quy hoạch, bố trí, cử đi học của các cấp ủy, các đơn vị.

– Khi nhiệm vụ này được thực hiện thì phát sinh nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên đi học.

– Hai yêu cầu này có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu cấp ủy không quan tâm việc cử đi đào tạo lý luận chính trị thì cán bộ, đảng viên sẽ khó có cơ hội để được học tập, cơ quan, đơn vị sẽ không có đủ nguồn cán bộ đủ chuẩn chất cho các chức danh, từ đó tác động ngược trở lại đến việc trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng, của cấp ủy.

Trình độ lý luận chính trị là gì? đã được giải đáp ở trên, từ những phân tích trên có thể thấy được rằng việc học và đào tạo lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng hiện nay.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Flash sale Shopee là gì? Cách tạo Flash Sale và lưu ý cần biết

Trình độ lý luận chính trị sơ cấp là gì?

Sơ cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… ở cơ sở, trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn.

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Đối tượng đào tạo bao gồm:

– Đảng viên; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở;

– Công chức cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã);

– Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu chung.

Back to top button