TinyMCE là gì? 4 Bước tích hợp TinyMCE vào Php dễ nhất

Tích hợp TinyMCE không hề khó. Qua 4 bước này bạn sẽ tạo ra editor soạn thảo nội dung cho web site của mình nhanh chóng, chuyên nguyệp.

Để bạn dễ hiểu quy trình thực thi tôi có tạo video hướng dẫn cầm tay chỉ việc từng bước một. Bạn bấm vào để xem và thực hành theo.

Tất nhiên bên dưới có phần textual content để bạn theo dõi nhanh những gì cần làm.

Bắt đầu thôi!

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Try on nghĩa là gì? Nằm lòng cấu trúc và cách dùng ngay

Video hướng dẫn tích hợp Tiny MCE vào Php

Các bước tích hợp TinyMCE

Bước 1: Thêm thư viện Tiny MCE vào web site

Thêm dòng code bên dưới vào thẻ <head> của trang html

<script src=”https://cdn.tiny.cloud/1/no-api-key/tinymce/5/tinymce.min.js” referrerpolicy=”origin”></script>

Bước 2: Kích hoạt Tiny MCE trên type

Để chuyển textarea thông thường thành dạng Editor soạn thảo nội dung Tiny MCE bạn cần khai báo selector trong tiny.mce.init

<script> tinymce.init({ selector: ‘.tinymce’ }); </script>

Ví dụ về đoạn code sau khi kích hoạt

<!DOCTYPE html> <html lang=”en”> <head> <meta charset=”utf-8″> <meta title=”viewport” content material=”width=device-width, initial-scale=1″> <script src=”https://cdn.tiny.cloud/1/no-api-key/tinymce/5/tinymce.min.js” referrerpolicy=”origin”></script> <script> tinymce.init({ selector: ‘.tinymce’ }); </script> </head> <physique> <h1>TinyMCE Fast Begin Information</h1> <type technique=”publish”> <textarea class=”tinymce”>Hiya, World!</textarea> </type> </physique> </html>

Bước 3: Thêm API Key

Sau khi hoàn thành những bước trên bạn thấy rằng tinymce đã hiển thị trên web site của chúng ta tuy nhiên chưa có api key.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Splitter Là Gì ? Lý do bạn nên sử dụng bộ chia quang Splitter

Vậy nên bạn cần tạo tài khoản trên tinymce tại đây sau đó copy key thay vào no-api-key trên đường hyperlink import thư viện TinyMCE vào webiste.

Bước 4: Thực hành lưu nội dung người dùng khi submit type

Để lưu dữ liệu người dùng soạn thảo trên Tiny MCE bạn sử dụng cách lấy dữ liệu type thông qua $_POST hoặc $_GET.

Khi đã có dữ liệu bạn có thể hiển thị lên hoặc insert vào database theo nhu cầu của dự án.

Tổng quan 4 bước này được tôi chia sẻ chi tiết ở video trên, bạn cần theo dõi cẩn thận từng bước để thực hành và áp dụng thành công vào dự án của mình.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Open Mind là gì và cấu trúc cụm từ Open Mind trong câu Tiếng Anh

Ngoài ra nếu bạn muốn học bài bản về Backend web site bạn có thể tham khảo Php grasp và Laravel Professional trên unitopp.vn.

Chương trình này chia sẻ bạn từng bước cách sử dụng các công cụ, tư duy để tạo ra web site hoàn chỉnh có các chức năng như:

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • Quản lý bài viết
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý đơn hàng
  • Giỏ hàng
  • Phân trang

Khi có kỹ năng bạn. hoàn toàn có thể apply vào các công ty để xin việc làm hoặc kiếm dự án tự do. Bạn vào cách kiếm tiền nghề lập trình net để đọc thêm 3 cách kiếm tiền tốt nhất nhé.

Back to top button