Tiềm năng là gì? Khách hàng tiềm năng là gì?


Tiềm năng là gì?

“Tiềm năng” là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ khả năng và tiềm lực phát triển của một cá nhân, một nhóm hoặc một hệ thống. Nó liên quan đến những khả năng tiềm ẩn, những năng lực chưa được khai thác hoặc phát triển hoàn toàn.

Tiềm năng thường được liên kết với sự phát triển, thành công và tiến bộ. Nó biểu thị những tiềm lực hoặc năng lực mà có thể đạt được khi chúng được tận dụng và phát triển tốt nhất. Mỗi người hoặc nhóm đều có mức độ tiềm năng khác nhau và có thể phát triển và khám phá khả năng của mình thông qua việc học hỏi, rèn luyện và trải nghiệm.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tổng hợp 15 Otome Game đẹp hấp dẫn nhất trên điện thoại, máy tính

Nhận ra và khai thác tiềm năng của bản thân hoặc của một cá nhân, tổ chức hoặc cộng đồng có thể tạo ra những thành tựu đáng kể và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Tiềm năng trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

“Tiềm năng” trong tiếng Anh được dịch là “potential”.

Ví dụ sử dụng từ “tiềm năng” và dịch sang tiếng Anh:

  1. Cô ấy có tiềm năng lãnh đạo xuất sắc. (She has excellent leadership potential.)
  2. Đội bóng trẻ này có nhiều cầu thủ có tiềm năng lớn. (This youth team has many players with great potential.)
  3. Công nghệ mới này có tiềm năng thay đổi ngành công nghiệp. (This new technology has the potential to revolutionize the industry.)
  4. Chúng ta nên tìm cách khai thác tiềm năng của nhân viên để đạt hiệu quả cao nhất. (We should find ways to tap into the potential of our employees to achieve maximum efficiency.)
  5. Việc đầu tư vào giáo dục là đầu tư vào tương lai và tiềm năng của đất nước. (Investing in education is an investment in the future and potential of the country.)
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Helium (HNT) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử HNT

Khách hàng tiềm năng là gì?

Khách hàng tiềm năng (potential customers) là những người hoặc tổ chức có khả năng trở thành khách hàng của một công ty hoặc doanh nghiệp. Đây là những người mà công ty đang cố gắng tiếp cận và xây dựng mối quan hệ kinh doanh để chuyển đổi họ thành khách hàng thực sự.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ứng dụng 3D cho game đang là xu hướng trên toàn thế giới

Khách hàng tiềm năng thường được xác định dựa trên các tiêu chí như đặc điểm dân số, hành vi tiêu dùng, sở thích, nhu cầu và quan tâm. Các công ty thường thực hiện hoạt động tiếp thị và xây dựng chiến lược để thu hút khách hàng tiềm năng và khuyến khích họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Tiềm năng là gì? Khách hàng tiềm năng là gì?

Back to top button