Tích lũy tư bản là gì? Bản chất và quy luật tích lũy tư bản?

Tích lũy vốn là quá trình tạo ra nhiều giá trị thặng dư hơn cho giai cấp tư sản. Điều này được thực hiện thông qua việc đầu tư các lợi ích đã có trước đó. Giai cấp tư sản tham gia vào các hoạt động để tìm kiếm giá trị thặng dư trên thị trường. Một phần giá trị thặng dư đó lại được đầu tư để tạo ra thặng dư mới. Quá trình tích lũy vốn đồng thời phản ánh các quy luật được thực hiện.

Tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Tích lũy vốn là gì?

Tích lũy vốn hay còn gọi là hình thành vốn (tiếng Anh: Capital formation).

Tích lũy vốn có bản chất là quá trình tích lũy thông thường. Giai cấp tư sản tham gia vào hoạt động sản xuất và kinh doanh để tạo thêm giá trị thặng dư. Đây là phần đầu tư ròng, bổ sung vào vốn. Quá trình này còn được gọi là hình thành vốn. Giai cấp tư sản sử dụng giá trị này để tìm kiếm những lợi ích mới trong hoạt động kinh doanh của mình. Giá trị tích lũy được sau đó sử dụng cho các nhu cầu tiêu dùng cần thiết.

Công thức tích lũy vốn có thể được biểu diễn như sau:

Tích lũy vốn = Giá trị thặng dư – Tiêu dùng cá nhân.

Việc tiêu dùng cá nhân ở đây được hiểu là các chi tiêu cho nhu cầu của giai cấp tư sản. Nó không có ý định tìm kiếm lợi nhuận hoặc thặng dư mới. Trong khi đó, phần tích lũy vốn đóng góp vào hoạt động sản xuất và kinh doanh để tìm kiếm lợi ích và thặng dư mới, được định nghĩa là lợi nhuận kinh doanh hiện tại. Để tìm kiếm thặng dư, cần có vốn ban đầu để đầu tư. Do đó, tích lũy vốn phản ánh kết quả của quá trình đầu tư và bổ sung vào vốn.

Tích lũy vốn trong kinh tế chính trị Mác – Lênin.

Xuất phát từ số lượng giá trị thặng dư trở lại vốn. Khi các giá trị đó tham gia vào việc tìm kiếm giá trị thặng dư mới. Hoạt động này là cách thức giai cấp tư sản thực hiện lao động.

Nguyên tắc duy nhất của tích lũy vốn là giá trị thặng dư. Bất cứ lý giải nào khác, nguồn gốc của vốn tích luỹ vẫn đến từ thặng dư. Thặng dư lớn giúp giai cấp tư sản cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài việc tìm kiếm thặng dư lớn hơn cho chính mình thông qua tính chất tái đầu tư, tích lũy vốn cũng chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số vốn. Quá trình tích lũy đã biến quyền sở hữu trong nền kinh tế từ hàng hóa thành quyền sở hữu của giai cấp tư sản.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Động lực thúc đẩy tích lũy vốn là quy luật giá trị thặng dư và cạnh tranh. Giai cấp tư sản có thể thực hiện các hoạt động để sản xuất và kinh doanh. Họ có thể cung cấp nhu cầu cho thị trường và tạo ra việc làm. Họ được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của mình thông qua giá trị thặng dư. Cạnh tranh thúc đẩy việc phản ánh giá trị tốt hơn. Giai cấp tư sản muốn khai thác nhu cầu thị trường phải hoàn thiện bản thân hơn. Đây cũng là động lực cho sự phát triển tích cực trên thị trường.

2. Bản chất của tích lũy vốn:

Có nguồn gốc từ mong muốn lợi ích của giai cấp tư sản.

Tích lũy vốn là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành vốn bổ sung (vốn mới). Các giá trị thông qua đầu tư sẽ tạo ra những giá trị mới. Nếu nhìn vào thời điểm hiện tại, giá trị này được coi là vốn mới. Nhưng khi sử dụng nó để đầu tư, nó trở thành tích lũy vốn. Thường thì một phần giá trị thặng dư sẽ được sử dụng để tham gia vào các hoạt động tích lũy mới.

Giai cấp tư sản muốn trở nên giàu có hơn thông qua sở hữu một lượng vốn lớn hơn cho giá trị thặng dư. Do đó, nhu cầu đầu tư luôn được thể hiện. Trong quá trình sản xuất hay kinh doanh, họ mua giá trị từ sức lao động của công nhân. Từ đó, họ tiến hành công việc để tìm kiếm giá trị từ hàng hóa được tạo ra. Các tính toán này cho phép họ nhận được giá trị thặng dư sau khi trừ đi các chi phí ban đầu.

Tính liên tục và tái sản xuất.

Một lợi ích ổn định có thể được tìm kiếm khi sản xuất và kinh doanh được thực hiện một cách liên tục. Giai cấp tư sản không ngừng tìm kiếm nhu cầu tiêu dùng và tích lũy. Do đó, tái sản xuất là bản chất của tích lũy vốn.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Fortnite – Game bắn súng sinh tồn kết hợp xây dựng siêu đỉnh

Tái sản xuất là quá trình sản xuất liên tục mà không ngừng. Quá trình này phụ thuộc vào các lợi thế và tiềm năng mà giai cấp tư sản đã xác định. Đồng thời, giai cấp tư sản xây dựng chiến lược mở rộng quy mô. Điều này được thể hiện qua việc cải tiến quy trình sản xuất, thay thế nguồn lực sản xuất phù hợp, và đảm bảo tiêu chuẩn lao động ngày càng cao. Từ đó, công việc kinh doanh trả cho giá trị lao động là hiệu quả hơn. Điều này giúp giai cấp tư sản thu được giá trị thặng dư lớn hơn.

Hướng đến tái sản xuất mở rộng.

Giai cấp tư sản ưu tiên tái sản xuất mở rộng. Trong quá trình sản xuất, quan tâm được dành cho các yếu tố lâu dài và bền vững. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá trị thặng dư. Tuy nhiên, chúng đều mang lại hiệu quả và lợi ích lớn cho giai cấp tư sản khi thu hút được nhiều nhu cầu hơn. Điều này bao gồm:

  • Tái sản xuất về cơ sở vật chất và quan hệ sản xuất. Đảm bảo nhu cầu ổn định và phát triển của con người, cũng như tạo ra giá trị thặng dư.
  • Tái sản xuất về sức lao động của con người. Thay thế sức lao động bằng máy móc hiện đại và tận dụng tiềm năng kỹ thuật. Điều này giúp sử dụng sức lao động hiệu quả và đảm bảo.
  • Tái sản xuất môi trường sống của con người. Đảm bảo điều kiện sống được nâng cao và tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp.

3. Quy luật của việc tích lũy vốn:

Bản chất của tích lũy vốn là chuyển đổi giá trị thặng dư thành vốn.

Quy luật này được thực hiện trong quá trình hoạt động và phát triển của giai cấp tư sản. Bên cạnh tính chất đầu tư của chủ nghĩa tư sản, giai cấp tư sản không chỉ hài lòng với việc duy trì thặng dư hiện tại. Họ muốn áp dụng thuận lợi và quy mô để đạt hiệu quả. Điều này không chỉ khẳng định khả năng của giai cấp tư sản mà còn giúp họ nhận được giá trị xứng đáng từ đầu tư và công sức của mình. Cụ thể, tích lũy vốn là quá trình tái sản xuất vốn với quy mô ngày càng mở rộng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chấp điếu là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa của chấp điếu

Chúng ta biết rằng, trong quy luật hoạt động của giai cấp tư sản, giá trị thặng dư có thể được sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng. Ngoài ra, giá trị thặng dư còn được sử dụng để đầu tư và tìm kiếm thặng dư mới. Việc này được thực hiện thông qua sử dụng vốn ban đầu để tạo ra một giá trị thặng dư mới lớn hơn nhiều lần. Quá trình này được gọi là chuyển đổi giá trị thặng dư thành vốn. Phần tích lũy được sử dụng để làm nguồn vốn cho các hoạt động mới trong sản xuất và kinh doanh.

Thực hiện thông qua quá trình lao động.

Giai cấp tư sản cần tạo ra hàng hóa để đáp ứng nhu cầu trên thị trường thông qua việc tích lũy ban đầu. Quá trình này bao gồm nhiều công đoạn khác nhau với sự tham gia của công nhân. Các chi phí đầu vào được xác định để đảm bảo tìm kiếm giá trị thặng dư trên hàng hóa.

Công nhân bán hàng hóa của mình và nhận được tiền lương thông qua lao động của mình. Giá trị tích lũy tham gia vào một vòng luân chuyển mới để tìm kiếm giá trị thặng dư.

Kết luận:

Nguồn gốc duy nhất của tự nhiên của tích lũy vốn là giá trị thặng dư. Bất kể giải thích nào khác, vốn tích lũy vẫn xuất phát từ thặng dư. Thặng dư lớn giúp giai cấp tư sản cải thiện chất lượng cuộc sống. Tích lũy vốn chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số vốn. Điều này phản ánh và khẳng định lợi ích to lớn mà giai cấp tư sản tìm kiếm. Các tính chất thúc đẩy việc mở rộng quy mô ngày càng lớn phản ánh khả năng tận dụng nguồn cung cầu ngày càng hiệu quả. Do đó, giá trị tích lũy được ngày càng tăng lên.

Karl Marx đã nói rằng: “Vốn chỉ là một giọt nước trong dòng sông tích lũy”. Do tính chất ngày càng hiệu quả của chi phí, thặng dư mà giai cấp tư sản tìm kiếm càng nhiều. Giá trị tích lũy cũng tăng lên khi giai cấp tư sản đáp ứng các yêu cầu. Điều đó bao gồm đáp ứng nhu cầu việc làm cho công nhân, tăng thu nhập để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phát triển nền kinh tế chung.

Back to top button