Với các nhân viên kế toán và các lãnh đạo của một công ty, việc lập báo cáo tài chính, đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những nghiệp vụ không thể thiếu. Khi nhìn vào Báo cáo tài chính, chúng ta thường để ý nhất là những con số. Những con số có thể biểu thị cho sự thịnh vượng hay nghèo đói nhưng nó cũng có thể cho chúng ta thấy tín hiệu về những vấn đề bất thường trong công ty. Báo cáo tài chính tiếng Anh được các công ty đa quốc gia, công ty lớn sử dụng để trình bày tình hình, kết quả kinh doanh với cổ đông và đối tác. Nếu là nhân viên kế toán, bạn cần trau dồi thêm kỹ năng này để làm việc hiệu quả hơn. Vậy Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính bằng tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Báo Cáo Tài Chính
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính (BCTC) được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói theo một cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Theo luật của cơ quan thuế thì tất cả doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính BCTC năm. Còn đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính (BCTC) năm thì còn phải thực hiện báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp hay báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Visual Studio là gì?

Đối với các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì sao? Các doanh nghiệp này ngoài báo cáo tài chính (BCTC) năm phải lập thì các doanh nghiệp này phải lập thêm BCTC giữa niên độ (báo cáo quý – trừ quý 4) dạng đầy đủ. Riêng đối với Tổng công ty trực thuộc Nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất (BCTC hợp nhất giữa niên độ được thực hiện bắt buộc từ năm 2008).

2. Ý nghĩa của báo cáo tài chính là gì?

BCTC có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý DN cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Điều đó, được thể hiện ở những vấn đề sau đây:

– BCTC là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của DN.

– BCTC cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động SXKD, thực trạng tài chính của DN trong kỳ hoạt động đã qua, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào SXKD của DN.

– BCTC là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của DN.

– BCTC còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của DN là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị DN không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng lợi nhuận cho DN.

Chính vì vậy, BCTC là đối tượng quan tâm của các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị DN người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của DN.

3. Mục đích của báo cáo tài chính

Theo Điều 97, Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về mục đích của báo cáo tài chính:

 • Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
  • Tài sản;
  • Nợ phải trả;
  • Vốn chủ sở hữu;
  • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
  • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
  • Các luồng tiền.
 • Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bình giải ý nghĩa số sim 6368 Lộc tài lộc phát theo phong thủy

4. Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế bao gồm những gì?

Các tờ khai quyết toán thuế:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bộ báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

Phụ lục đi kèm:

– Thuyết minh BCTC

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Nội dung báo cáo tài chính

BCTC phải cung cấp được những thông tin cụ thể về:

– Tài sản

– Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

– Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

– Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị

– Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản ‘’Thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng để ghi nhân các nghiệp vụ kinh thế phát sinh như:

– Chế độ kế toán áp dụng

– Hình thức kế toán

– Nguyên tắc ghi nhận,

– Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho

– Phương pháp trích khấu hao tài sản cố đinh

– …..

5. Kỳ lập báo cáo tài chính

– Kỳ lập BCTC năm

Có Thể Bạn Quan Tâm :   "Ngã Tư" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Các doanh nghiệp phải lập BCTC theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.

– Kỳ lập BCTC giữa niên độ

Kỳ lập BCTC giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

– Kỳ lập BCTC khác

Các doanh nghiệp có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

6. Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Khi nào cần đọc/ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh?

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng giúp nhà nước nắm được tình hình hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kế toán luôn phải viết thêm một bản báo cáo tài chính bằng tiếng Anh. Điều này giúp cổ đông và nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt thông tin, đưa ra kết luận và hướng phát triển phù hợp.

Báo cáo tài chính tiếng Anh còn được sử dụng phổ biến trong các trường hợp:

 • Báo cáo tài chính cũng thường được dịch sang tiếng Anh để doanh nghiệp có thể đấu thầu các dự án liên quan ở nước ngoài.
 • Bản dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh sẽ giúp các đối tác ở nước ngoài hiểu rõ năng lực của doanh nghiệp.
 • Việc dịch báo cáo sang tiếng Anh còn giúp các nhà quản lý là người nước ngoài có thể đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn.

Mẫu báo cáo tài chính bằng tiếng Anh đầy đủ, đúng chuẩn

Bảng cân đối kế toán tiếng Anh – Steadiness sheet

Bảng cân đối kế toán trong tiếng Anh là Steadiness sheet, là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn để hình thành các tài sản của doanh nghiệp.

xxx COMPANY LIMITED

This assertion must be learn along with the Notes to the Monetary Assertion Type no. B01-DN

(Forex: VND)

ASSETS Code Notes December 31, 2022 January 01, 2022Restated 1 2 3 4 5 A. Present belongings (100 = 110+120+130+140+150)(Tài sản ngắn hạn) 100 I. Money and money equivalents

(Tiền mặt và các khoản tương đương tiền)

110 V.01 II. Brief-term monetary investments

(Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn)

120 III. Present receivables

(Các khoản phải thu hiện tại)

130 IV. Inventories

(Hàng tồn kho)

140 V. Different present belongings

(Tài sản ngắn hạn khác)

150 B. Non-current belongings

(200 = 210+220+240+250+260)

(Tài sản dài hạn)

200 I. Non-current receivables

(Các khoản phải thu dài hạn)

210

II. Fastened belongings 220 1. Tangible fastened belongings 221 V.06 2. Finance lease fastened belongings 224 3. Intangible fastened asset III. Funding property 230 IV. Non-current property in progress 240 V. Non-current monetary investments 250 VI. Different non-current belongings 260 Whole belongings

(270 = 100+200)

270

RESOURCES Code Notes December 31, 2022 January 01, 2022Restated 1 2 3 4 5 A. Liabilities (300 = 310+330)(Nợ phải trả) 300 1. Present liabilities 310 II. Non-current liabilities 330
B. Homeowners’ fairness (400 = 410 + 430) 400 I. Homeowners’ fairness 410 V.15 II. Different funds 430 Whole sources (440 = 300+400) 440

Ho Chi Minh Metropolis, March 21, 2016

Director Chief Accountant Preparer

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng Anh – Assertion of revenue

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng Anh là Assertion of revenue, là bản báo cáo tổng kết doanh thu và chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định.

Tham khảo mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng tiếng Anh sau:

STATEMENT OF INCOME

This assertion must be learn along with the Notes to the Monetary Assertion Type no. B02-DN

(Forex: VND)

Merchandise Code Notes 2021 2020Restated 1 2 3 4 5 1. Income from gross sales of merchandises and providers rendered 01 VI.01 Internet income from gross sales of merchandises and providers rendered

(10 = 01 – 02)

10 VI.01 5. Gross revenue from gross sales of merchandises and providers rendered

(20 = 10-11)

20 10. Internet revenue from working exercise

{30=20 + (21-22) – (25+26)}

30

(40 = 31 – 32)

14. Whole accounting revenue earlier than tax

(50 = 30 + 40)

50 17. Revenue after company revenue tax

(60 = 50 – 51 -52)

(60)

Ho Chi Minh Metropolis, March 21, 2016

Director Chief Accountant Preparer

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiếng Anh – Money move assertion

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiếng Anh là Money move assertion, là bản báo cáo thể hiện dòng tiền thu chi của doanh nghiệp.

CASH FLOW STATEMENT

This assertion must be learn along with the Notes to the Monetary Assertion Type no. B03-DN

(Forex: VND)

Merchandise Code Notes 2022 2021Restated 1 2 3 4 5 I. Money move generated from (utilized in) working exercise Money move generated from (utilized in) working exercise 20 II. Money move generated from (utilized in) investing exercise Internet money move generated from (utilized in) investing exercise 30 III. Money move generated from (utilized in) financing exercise Internet money move generated from (utilized in) financing exercise 40 Internet money flows for the 12 months 50 Money and money equivalents at starting of the 12 months 60 V.01 Money and money equivalents at finish of the 12 months 70 V.01

Ho Chi Minh metropolis, March 21, 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tiếng Anh – Notes to the monetary statements

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tiếng Anh là Notes to the monetary statements, thể hiện thông tin chi tiết về các số liệu đã trình bày trước đó bằng cách diễn giải theo chuẩn mực kế toán. Tham khảo mẫu dưới đây để hiểu rõ hơn:

ABC PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

For monetary 12 months ended on 31/12/2022

I – Operational traits of the enterprise

1. Type of capital possession

ABC Manufacturing and Buying and selling Co., Ltd function beneath the Enterprise Registration Certificates No. 0101402516 registered for the primary time on August 10, 2013, by the Division of Planning and Funding of Hanoi.

Headquarters: xxx Ly Thuong Kiet, Ba Dinh Dist., Hanoi.

Chartered capital: VND 50,000,000,000

2. Major enterprise traces (Ngành nghề kinh doanh chính)

– Wholesale of equipment, tools, and different spare elements

Particulars: wholesale equipment, tools, and spare elements of mining equipment, development; wholesale {of electrical} equipment, tools, and supplies (turbines, electrical motors, electrical wires, and different tools utilized in electrical circuits); wholesale equipment, tools, and spare elements for textile, garment, and footwear machines; wholesale equipment, tools, and spare elements of workplace machines (besides computer systems and peripherals).

– Wholesale equipment, medical tools.

– Wholesale of equipment, tools, and spare elements not elsewhere categorised.

– Wholesale of metals and steel ores.

– Retail meals in specialised shops.

– Retailing meals in specialised shops.

– Upkeep and restore of automobiles and different motor automobiles.

– Agent, Dealer, and Public sale.

Particulars: Trademark

– Wholesale of agricultural and forestry uncooked supplies (besides wooden, bamboo, and cork) and reside animals.

– Wholesale of different family home equipment.

– Wholesale computer systems, peripherals, and software program

– Wholesale of digital and telecommunications tools and elements.

– Wholesale agricultural equipment, tools, and spare elements.

– Different enterprise help actions remaining haven’t but been allotted.

(For conditional enterprise traces, enterprises might solely conduct enterprise once they absolutely meet the circumstances prescribed by legislation).

3. Traits of enterprise actions of the enterprise within the accounting 12 months have an effect on the monetary statements.

II – Accounting insurance policies utilized on the enterprise

1. Yr accounting 12 months

The enterprise accounting interval begins on January 1, 2022, and ends on the thirty first of December 2022.

2. Forex utilized in accounting.

Vietnamese dong shall be used as foreign money for accounting entries and monetary statements.

3. Accounting regime relevant

ABC Buying and selling Firm Restricted applies the next accounting regime:

– Determination No. 48/2006 / QD-BTC dated 14 September 2006 of the Ministry of Finance and the Round 138/2011 / TT-BTC dated 4 October 2011 Guiding amendments and dietary supplements to the joint accounting regime for small and medium enterprises

4. Type of accounting ebook utility

Normal Journal

5. Stock accounting technique

– Precept of recording inventories: at value.

– Methodology of calculation of stock worth: Weighted common.

– Methodology of stock accounting: Often declare.

– Methodology of organising reserves for stock value lower: In line with Round

6. Methodology of depreciation of fastened belongings in use

– Precept of valuation of fastened belongings: Fastened belongings of the corporate are recorded in the identical Unique value (unique value).

– Depreciation technique: Depreciation of fastened belongings is calculated on a straight-line foundation.

7. Ideas for recognizing borrowing prices

– For interest-rate loans within the funding course of are capitalized (recorded within the worth of belongings).

– The price of borrowing capital in service of manufacturing and enterprise actions and borrowing capital after the funding period.

– Different bills are allotted to manufacturing and enterprise bills within the 12 months based on the short-term distribution technique.

8. Ideas for recognition of bills to be paid: based on accounting requirements

9. Ideas and strategies of recognizing the reserves payable: based on the accounting requirements.

10. Ideas for recording trade fee variations: based on accounting requirements

Dịch nghĩa:

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ABC hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101402516 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính: xxx Lý Thường Kiệt, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ

2. Ngành nghề kinh doanh chính

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai thác, xây dựng; Bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy dệt, might, da giày; Bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

– Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy chưa được phân loại

– Bán buôn kim loại và quặng kim loại

– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và các loại xe có động cơ khác

– Đại lý, Môi giới, Đấu giá

Thông tin chi tiết: Nhãn hiệu

– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

– Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

– Các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân bổ

(Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật)

3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong niên độ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II – Các chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.

1. Niên độ kế toán

Kỳ kế toán doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

3. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty TNHH Thương mại ABC áp dụng chế độ kế toán sau:

– Quyết định số 48/2006 / QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư 138/2011 / TT-BTC ngày 04/10/2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Hình thức ghi sổ kế toán

Hình thức kế toán Nhật ký chung

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.

– Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

– Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

– Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo Thông tư số 228/2009 / TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

6. Phương pháp trích khấu hao TSCĐ đang sử dụng

– Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định: Tài sản cố định của công ty được ghi nhận theo nguyên giá gốc (nguyên giá).

– Phương pháp khấu hao: Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

– Đối với các khoản cho vay có lãi suất trong quá trình đầu tư được vốn hóa (ghi vào giá trị tài sản,

– Chi phí vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh và vốn vay sau thời gian đầu tư.

– Các khoản chi khác được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm theo phương pháp phân bổ ngắn hạn.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo chuẩn mực kế toán

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo chuẩn mực kế toán

10. Nguyên tắc ghi chênh lệch tỷ giá hối đoái: theo chuẩn mực kế toán

Thuật ngữ quan trọng trong báo cáo tài chính tiếng Anh

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

7. Các câu hỏi thường gặp

Thời hạn nộp báo cáo tài chính?

– Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kế thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ: Thời hạn bộ nộp BCTC năm 2014 chậm nhất sẽ là ngày 31/03/2015. Thời hạn nộp báo cáo cũng là thời gian nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

Hồ sơ báo cáo tài chính gồm những gì?

Hồ sơ báo cáo tài chính gồm: – Báo cáo tài chính tình hình kinh doanh – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính – Bản cân đối tài khoản – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ai là người chuẩn bị các báo cáo tài chính cho những người sử dụng bên ngoài?

Theo như phân tích trên, người lập báo cáo tài chính là doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm điều hành việc lập báo cáo tài chính để gởi ra bên ngoài. Trên báo cáo tài chính có đầy đủ chữ ký, trong đó phải có chữ ký của giám đốc và con dấu. Giám đốc chịu trách nhiệm chính về báo cáo tài chính chứ không phải kế toán trưởng. Kế toán có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo các nguyên tắc, các quy định có liên quan.

Trên đây là Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính bằng tiếng Anh mà ACC muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Hello vọng bài viết sẽ hỗ trợ và giúp ích cho quý bạn đọc về vấn đề này!

Back to top button