– Sự phụ thuộc thể hiện ở chỗ: tư bản thương nghiệp chỉ là một bộ phận của tư bản công nghiệp tách rời ra.

– Tính độc lập tương đối biểu hiện ở chỗ: chức năng chuyển hóa cuối cùng của hàng hóa thành tiền trở thành chức năng riêng biệt tách khỏi tư bản công nghiệp, nằm trong tay người khác.

– Khi tư bản thương nghiệp xuất hiện, nó có vai trò và lợi ích to lớn đối với xã hội, vì:

– Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua – bán hàng hóa nên lượng tư bản ứng vào lưu thông và chi phí lưu thông nhỏ hơn khi những người sản xuất trực tiếp đảm nhiệm chức năng này.

– Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua – bán hàng hóa, người sản xuất có thể tập trung thời gian chăm lo việc sản xuất, giảm dự trữ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng giá trị thặng dư.

– Nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua – bán hàng hóa, sẽ rút ngắn thời gian lưu thông, tăng nhanh chu chuyển tư bản, từ đó tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư hàng năm.

Khi nói về tư bản thương nghiệp theo kinh tế chính trị thì có thể xem đây chính là một bộ phận của tư bản công nghiệp tách ra. Bộ phận này chuyên đảm nhận khâu lưu thông hàng hóa. Chính vì vậy có thể hiểu rằng các hoạt động của tư bản thương nghiệp chỉ là những hoạt động phục vụ cho quá trình thực hiện giá trị hàng hóa.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bổ sung hàng tồn kho (Inventory Replenishment) là gì?

Dựa trên cả lý thuyết và thực tế thì tư bản thương nghiệp có đặc trưng là vừa phụ thuộc vào tư bản công nghiệp, tư bản thương nghiệp lại có tính độc lập tương đối. Sự phụ thuộc thể hiện ở chỗ tư bản thương nghiệp chỉ là một bộ phận của tư bản công nghiệp được tách rời ra. Tư bản thương nghiệp xuất hiện sớm trong lịch sử. Nó tồn tại trên cơ sở lưu thông hàng hóa, lưu thông tiền tệ. Trước chủ nghĩa tư bản, lợi nhuận của tư bản thương nghiệp chủ yếu là từ việc mua rẻ, bán đắt.

Ngoài ra, một đặc điểm nữa của thương nghiệp là nhờ có thương nhân chuyên trách việc mua và bán hàng hóa nên lượng tư bản ứng vào lưu thông nhỏ hơn khi những người sản xuất trực tiếp đảm nhiệm chức năng này. Bên cạnh đó cũng có những thương nhân chuyên trách việc mua và bán hàng hóa. Người sản xuất có thể tập trung hoàn toàn thời gian chăm lo cho việc sản xuất, giảm dự trữ sản xuất, nâng cao hiệu quả của kinh tế và làm gia tăng giá trị thặng dư.

Vai trò và lợi ích của tư bản thương nghiệp

Như những thông tin chúng tôi đã nêu ra ở trên thì cơ bản có thể thấy được những vai trò và lợi ích của tư bản thương nghiệp đối với kinh tế và xã hội cụ thể như sau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Vô ngã là gì? Ý nghĩa của vô ngã vô ưu trong phật giáo

Thúc đẩy sự phát triển của quá trình sản xuất

Quy mô sản xuất càng được mở rộng, các xí nghiệp ngày càng lớn lên, làm cho chức năng quản lý kinh tế ngày càng phức tạp. Điều này đòi hỏi phải có một số người chuyên sản xuất, còn một số người thì chuyên tiêu thụ hàng hóa. Không những thế tư bản thương nghiệp còn là nhân tố thúc đẩy từng nhà tư bản công nghiệp cũng như của toàn xã hội đầu tư vào sản xuất.

Nhân tố tác động tới mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng

Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng càng xảy ra homosexual gắt. Do đó cần phải có những nhà tư bản biết tính toán, am hiểu nhu cầu và thị hiếu của thị trường… chỉ có tư bản thương nghiệp đáp ứng được điều này.

Về phía nhà tư bản công nghiệp thì nhờ đó mà nhà tư bản công nghiệp có nhiều thời gian để tập trung sản xuất, đầu tư tập trung nhằm nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian lưu thông và tăng tốc độ chu chuyển tư bản.

Vai trò tác động yếu tố thặng dư

Theo đó việc tạo ra giá trị thặng dư và phân chia giá trị thặng dư là hai vấn đề khác nhau. Với vị trí và tầm quan trọng của lưu thông với sự phát triển sản xuất, tái sản xuất nên các nhà tư bản thương nghiệp vẫn tham gia vào việc phân chia giá trị thặng. Cùng với nhà tư bản công nghiệp là phần giá trị thặng dư này được chia chính là lợi nhuận thương nghiệp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Discord là gì? Tất tần tật về discord mà bạn cần biết 2022

Ta thấy rằng với nguồn lợi nhuận thương nghiệp là yếu tố quan trọng của giá trị thặng dư được sáng tạo ra trong sản xuất và do nhà tư bản công nghiệp nhượng lại cho các nhà tư bản thương nghiệp khác. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: “Tại sao nhà tư bản công nghiệp lại nhượng cho nhà tư bản thương nghiệp một phần giá trị thặng dư?”

3. Lợi nhuận thương nghiệp

– Lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình sản xuất mà tư bản công nghiệp nhường cho tư bản thương nghiệp, để tư bản thương nghiệp bán hàng hóa cho mình.

– Lợi nhuận thương nghiệp là hellònh thức biến tướng của giá trị thặng dư. Nguồn gốc của nó cũng là một bộ phận lao động không được trả công của công nhân.

– Tư bản công nghiệp “nhường” một phần giá trị thặng dư cho tư bản thương nghiệp bằng cách bán hàng hóa thấp hơn giá trị thực tế của nó, để rồi tư bản thương nghiệp bán đúng giá trị, thu về lợi nhuận thương nghiệp.

Back to top button