Thuộc Tính Khóa Là Gì ? Từ Điển Việt Anh Thuộc Tính Khóa Là Gì

Mô hình dữ liệu tình dục gồm một hoặc nhiều quan hệ giới tính (Relation). Trong mô hình ERD, thực thể và thuộc tính của chúng biểu thị dữ liệu tình dục. Mối quan hệ giữa chúng đã phát triển thành khóa ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

Bạn đang xem: Tính chất của khóa là gì

Mô hình tài liệu quan hệ giới tính – Qui ước cam kết hiệu

Quan hệ: cần sử dụng các ký tự in hoa Q, R, S. Quan hệ Q bao gồm tập hợp các thuộc tính A1, A2,.., An: Q(A1, A2,.., An)

Mô hình tài liệu quan hệ tình dục – Khái niệm khóa trong các hệ quản lí trị CSDL

Khóa chính (Primary Key)

X được xem là khóa chính của quan hệ giới tính Q nếu trên X duy nhất giữa các bộ dữ liệu. Mỗi tình dục chỉ có một khóa chính được khai báo.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Take it easy là gì và cấu trúc Take it easy trong Tiếng Anh

Khóa ngoại (Foreign Key)

Trong hai quan hệ Q và R. X được xem là khóa ngoại của R nếu X thuộc tính của R và X là khóa chính của Q. Tên thuộc tính khóa ngoại và khóa chính có thể khác nhau.

Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể trở thành một quan hệ giới tính có cùng tên và cùng danh sách thuộc tính. Thuộc tính khóa trở thành khóa chính của quan hệ. Ví dụ chuyển tập thực thể.

Xem thêm: Sinh Ngày 28/7 Là Cung Gì ? Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 28 Tháng 7

Mối quan hệ 1 – 1

Thuộc tính khóa của một bên cả hai trở thành khóa ngoại của bên kia hoặc ngược lại. Dưới đây là ví dụ chuyển mối quan hệ 1 – 1

Mối quan hệ N – N

Chuyển sang quan hệ mới có khóa chính bao gồm hai thuộc tính khóa của hai quan hệ; mối quan hệ (nếu có) thay đổi thuộc tính của quan hệ mới. Ví dụ

Mối quan hệ có ba thực thể (Ba thực thể tham gia mối quan hệ)

Chuyển sang quan hệ mới có khóa chính bao gồm ba thuộc tính khóa của ba thực thể tham gia vào mối quan hệ. Thuộc tính mối quan hệ (nếu có) trở thành thuộc tính của quan hệ xuất phát. Ví dụ

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Shift Manager là gì? Các công việc của người Shift Manager

Thuộc tính nhiều trị (Thuộc tính có nhiều giá trị cho một thể hiện)

Chuyển sang quan hệ mới có khóa chính bao gồm thuộc tính đa trị và thuộc tính khóa của thực thể. Sau khi chuyển sang quan hệ mới, thuộc tính đa trị sẽ biến mất ngoài thực thể cũ. Ví dụ

Yêu cầu: Xác định số bản và tiến hành gửi yêu cầu tài liệu và quy mô khóa học

Tổng kết bài học và kinh nghiệm mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ tình dục và các yếu tố của nó. Các quy tắc chuyển đổi quan tham gia thực thể phù hợp với mô hình tài liệu quan hệ.

Tập thực thể, Mối quan hệ 1 – 1, Mối quan hệ 1 – N, Mối quan hệ N – N, Mối quan hệ có ba thực thể, Thuộc tính đa trị

Mô hình tài liệu quan hệ – bài tập thực hành

Bài thực hành thực tế số 1: Cho mô hình thực thể liên kết sau

Yêu cầu: Chuyển đổi ERD thành mô hình dữ liệu quan hệ

Bài thực hành thực tế số 2: Dựa vào mô hình 1-1 bán sản phẩm, hãy thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Kích thước lọt lòng tiếng Anh là gì? | Công ty TNHH Phụ Kiện Và Cốp Pha Việt

Trong đó: Số hóa đơn xác định ngày tạo thành lập; Mã khách hàng xác định thương hiệu khách hàng, địa chỉ; Mã hàng xác định tên sản phẩm, đơn vị tính, đơn giá và số lượng

Bài thực hành số 3: Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ dựa vào loại phiếu mượn sách trong thư viện.

Trong đó: Số phiếu xác định ngày mượn; Mã sinh viên xác định tên sinh viên, mã lớp; Mã sách xác định tên sách, nhà xuất bản, ghi chú

Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ và tên (Bắt buộc nhập)

Email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại di động (Bắt buộc nhập)

Bạn muốn nhận về (Bắt buộc chọn) – Source code các bài tập lab, Ebook, Về các khóa học, Tư vấn về Chuyên ngành, hướng nghiệp, việc làm

Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ và tên (Bắt buộc nhập)

Email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại di động (Bắt buộc nhập)

Bạn cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) – Source code các bài tập lab, Ebook, Về các khóa học, Tư vấn về Chuyên ngành, hướng nghiệp, việc làm

Back to top button