Thị trường Tài chính là gì? Cấu trúc của thị trường ra sao?

Thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán các nguồn tài chính thông qua giao dịch và công cụ tài chính. Tóm lại, đây là nơi mua bán các công cụ tài chính và thanh toán. Bản chất của thị trường tài chính là sự lưu thông và giao lưu vốn trong xã hội.

Cấu trúc của thị trường tài chính có thể được hình thành từ nhiều thành phần khác nhau, nhưng chúng ta có thể dựa vào 3 thành phần chính là thời gian sử dụng nguồn tài chính, sự lưu thông các nguồn tài chính và tính pháp lý của thị trường tài chính.

Thời gian sử dụng nguồn tài chính đề cập đến thời gian luân chuyển vốn, bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Thị trường tiền tệ được hình thành trước, khi kinh tế còn chưa phát triển, và nhu cầu vốn và tiết kiệm vốn còn ít, chủ yếu là ngắn hạn. Do đó, thị trường này chỉ có các công cụ ngắn hạn (thời gian luân chuyển không quá 1 năm). Thông thường, những chủ thể vay trên thị trường này là những chủ thể tạm thời cần tiền để thanh toán, và những chủ thể cho vay là những chủ thể tạm thời có tiền nhàn rỗi hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Họ sẽ tận dụng những giao dịch này để kiếm lời từ vốn. Các hình thức đầu tư trên thị trường tiền tệ thường an toàn hơn, nhưng lợi tức thì thấp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   BJ là gì? Lợi ích, rủi ro và bí quyết BJ đê mê cực khoái

Thị trường tiền tệ có quy mô lớn, với khối lượng và giá trị giao dịch lớn. Điều này dẫn đến việc các ngân hàng, công ty tài chính và phi tài chính thường là bên cho vay, trong khi chính phủ, công ty và ngân hàng là bên vay.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Dynamic Range là gì? Dynamic Range quan trọng thế nào trong nhiếp ảnh phong cảnh?

Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu vốn dài hạn cho đầu tư cũng tăng lên, và từ đó thị trường vốn được hình thành. Thị trường vốn là nơi mua bán các công cụ nợ dài hạn (thời gian lưu chuyển vốn trên một năm), như cổ phiếu và trái phiếu. Thị trường này cung cấp vốn cho các doanh nghiệp, chính phủ và các hộ gia đình đầu tư dài hạn. Đặc trưng của thị trường này là thời gian lưu chuyển vốn lâu hơn so với thị trường tiền tệ, do đó mức lợi nhuận kỳ vọng cao hơn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngoài việc huy động vốn dài hạn thông qua các tổ chức tài chính trung gian, chính phủ và các doanh nghiệp còn tự huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán. Điều này dẫn đến xuất hiện thị trường chứng khoán, một phần của thị trường vốn, để đáp ứng nhu cầu mua bán và trao đổi chứng khoán.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tài lanh là gì

Ngoài thời gian sử dụng và sự lưu thông nguồn tài chính, yếu tố pháp lý cũng là một phần quan trọng của thị trường tài chính. Dựa vào tính chất pháp lý, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa thị trường tài chính chính thức và thị trường không chính thức. Thị trường tài chính chính thức được công nhận và bảo vệ bởi pháp luật, với các hoạt động và giao dịch được thực hiện theo quy định pháp lý. Trong khi đó, thị trường tài chính không chính thức tự mình là một thị trường riêng biệt, không bị ràng buộc bởi quy định pháp luật.

Back to top button