Theoretical Framework Là Gì, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Tế

Trang web tuyển sinh đại học Duy Tân 2014 môn y học thực hành – Bộ Y tế Sở Khoa học Công nghệ & amp; Đào tạo – Bộ Y tế Việt Nam Hội dinh dưỡng Đại học Y Khoa Hà Nội Đại học Y Dược Đại học Y Dược Việt Nam Đại học Đời sống – Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Y tế Việt Nam Tạp chí Y tế dự phòng

*

Kích thước nghiên cứu (Research Framework)

Kích thước lý thuyết (framework) là một tập hợp các khái niệm được sử dụng để giải thích và mô tả một hiện tượng được nghiên cứu, được xây dựng dựa trên lý thuyết. Nhà nghiên cứu sẽ giải thích mối quan hệ giữa các khái niệm. Kích thước lý thuyết là cơ sở lý thuyết mà tác giả rút ra để đưa ra ý tưởng và phương pháp nghiên cứu phù hợp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Kpop là gì? 1001 thuật ngữ nằm lòng cần biết khi “đu” Kpop

Các bước để xây dựng kích thước nghiên cứu: 1. Lựa chọn và định rõ khái niệm: theo dựa trên hiện tượng / vấn đề cần nghiên cứu.

Quan sát: Kích thước lý thuyết là gì

Ví dụ, mục tiêu của nghiên cứu là: Nghiên cứu tình trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự quản bệnh ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Các khái niệm có thể khám phá là: tự quản lý, nhân khẩu học, thời gian bệnh tật, kiến ​​thức về tiểu đường, lòng tin vào bản thân, lòng tin vào quá trình điều trị, lòng tin tôn giáo, cải thiện địa vị xã hội …

• Các nhà nghiên cứu phát triển định nghĩa riêng của khái niệm trong nghiên cứu: họ có thể xây dựng các khái niệm dựa trên lý thuyết chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu trước đó, công cụ đo lường hoặc tài liệu phát triển công cụ đo lường. • Mỗi biến trong nghiên cứu phải liên quan đến một khái niệm, định nghĩa của khái niệm và phương pháp đánh giá.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nhựa Polypropylene là gì? Độ an toàn và ứng dụng

2. Xây dựng mối quan hệ giữa các khái niệm: • Khi viết về mối quan hệ giữa các khái niệm, cần dựa trên lý thuyết hoặc được kiểm chứng thông qua các nghiên cứu khác.

<3

Ví dụ, sự hỗ trợ từ người đối tác có mối quan hệ thuận lợi với niềm tin vào khả năng tự quản bệnh tiểu đường; niềm tin có mối quan hệ tiêu cực với khả năng tự quản bệnh tiểu đường.

<3

3. Xác định giả thuyết nghiên cứu hoặc câu hỏi nghiên cứu

4. Xây dựng sơ đồ khái niệm • Sơ đồ khái niệm được sử dụng để mô tả mối quan hệ bên trong các khái niệm, giải thích các khái niệm liên quan hoặc nguyên nhân và kết quả. Sơ đồ khái niệm tóm tắt và tích hợp hiện tượng một cách ngắn gọn và rõ ràng hơn lý thuyết. Sơ đồ khái niệm bao gồm các khái niệm chính của lý thuyết hoặc kích thước lý thuyết, và các khái niệm được kết nối bằng mũi tên để biểu thị mối quan hệ giữa chúng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Haki là gì? Các loại Haki trong One Piece

Ví dụ: Những yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp

*

Sử dụng T-test hoặc ANOVA để tìm mối quan hệ giữa huyết áp và những yếu tố ảnh hưởng

Tham khảo: – Vết bỏng, N., Lùm cây, S.K. (1999). Hiểu biết về nghiên cứu chăm sóc sức khỏe (Xuất bản lần thứ 2). Philadelphia: WB. Saunders- Quy trình nghiên cứu: Kích thước, đơn vị Burapha

Back to top button