Thẻ điểm cân bằng (BSC): “Vũ khí” đắc lực trong quản trị hiệu suất

Các nhà quản trị cấp cao hiểu rằng hệ thống đo lường trong doanh nghiệp có tác động mạnh mẽ đến hành vi của cấp quản lý và nhân viên. Họ cũng nhận thức rằng các thước đo tài chính truyền thống (ví dụ: lợi nhuận đầu tư, thu nhập cổ phiếu) có thể tạo ra thông tin không chính xác về chiến lược cải tiến và đổi mới liên tục. Những thước đo này từng rất hữu ích, nhưng ngày nay đã lạc hậu.

Để giải quyết các hạn chế của hệ thống đo lường hiệu suất truyền thống, một số nhà quản trị đã đề xuất các phương pháp phù hợp hơn. Thực tế là không có biện pháp đơn lẻ nào mang lại hiệu quả thực sự. Cấp quản lý cần một công cụ đồng thời hỗ trợ cả chiến lược tài chính và vận hành.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cam tẩu mã, căn bệnh quái ác ăn mòn khuôn mặt

Thẻ điểm cân bằng là gì?

Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) là một bộ các chỉ số giúp quản lý cấp cao có cái nhìn tổng quan về tình hình doanh nghiệp. BSC bao gồm các chỉ số tài chính liên quan đến kết quả của chiến lược đã thực hiện, cũng như các chỉ số phi tài chính liên quan đến sự hài lòng của khách hàng, quy trình nội bộ và đổi mới. Thẻ điểm cân bằng giúp đảm bảo cân bằng giữa các chỉ số tài chính và mục tiêu liên quan đến tất cả các bộ phận trong tổ chức.

Thẻ điểm cân bằng là gì

Lịch sử lý thuyết về thẻ điểm cân bằng

Lý thuyết về thẻ điểm cân bằng (BSC) được Tiến sĩ Robert Kaplan của Đại học Harvard và Tiến sĩ David Norton phát triển như một công cụ đo lường hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trước đây, các công ty chỉ sử dụng thước đo tài chính ngắn hạn để đo thành công. Bằng cách thêm các thước đo chiến lược phi tài chính, BSC tập trung vào việc xác định mục tiêu cho thành công lâu dài.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Xả stress là gì? Làm cách nào xả stress nhanh nhất

BSC được đưa ra dưới dạng một khuôn khổ chi tiết trong các bài báo và ấn phẩm của TS. Kaplan và Norton, dựa trên công việc của Art Schneiderman tại Analog Devices. Nhằm khắc phục những hạn chế của các phương pháp quản lý cũ, phương pháp thẻ điểm cân bằng cung cấp một khuôn khổ chi tiết cho việc đo lường những gì doanh nghiệp cần làm để đảm bảo “cân bằng” lợi ích tài chính.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Sự Khác Nhau Giữa Win 10 Multiple Edition Là Gì, Mak Và Kms Trong Cấp Phép Số Lượng Windows

Ví dụ về thẻ điểm cân bằng

Ví dụ về thẻ điểm cân bằng

(Nguồn: Intrafocus.com)

Kaplan và Norton mô tả như sau:

Thẻ điểm cân bằng không hủy bỏ các thước đo tài chính truyền thống. Tuy nhiên, những thước đo này chỉ cho thấy những sự kiện trong quá khứ và không quan trọng đối với thành công của doanh nghiệp khi đầu tư vào khả năng lâu dài và quan hệ khách hàng. Các biện pháp đo lường này không hướng dẫn và đánh giá hành trình mà các công ty công nghệ hiện đại cần đi để tạo ra giá trị tương lai thông qua đầu tư vào khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, quy trình, công nghệ và đổi mới.

Back to top button