Thanh đồng là những ai ?


Khi một người có mệnh đồng hoặc căn quả đã xuất thủ trình đồng khai căn thì được gọi là người thanh đồng.

Thanh đồng được chia thành hai loại:

1. Thanh đồng là đồng hầu:

Người trong trường hợp này chỉ có một vị Đầu đồng thủ mệnh. Người thanh đồng phải tuân thủ các quy tắc sau:

a. Không mở phủ.

b. Không được thực hiện lễ bái cầu an, giải hạn, khất đồng, trình đồng cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào.

Nếu vi phạm các quy tắc trên, người thanh đồng sẽ bị phạt căn, gặp tia tai ương gây hại cho bản thân và gia đình suốt đời không yên ổn.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người thanh đồng là đồng hầu có thể được phép lập bát hương Tứ Phủ Công Đồng tại nhà, nhưng không được gọi là lập điện. Đồng thời, bát hương bản mệnh của người thanh đồng (được lưu trữ tại nơi thủ hiến đồng hoặc chùa) không được mang về nhà để thờ cúng tại gia đình. Hầu hết các người thanh đồng là đồng hầu đều có địa vị kinh tế tương đối giàu có, sung túc, có thể làm việc trong lĩnh vực thần và đường trần.

2. Thanh đồng là đồng soi căn, nối quả, gọi hồn:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nhà thầu tiếng Anh là gì? Ý nghĩa và từ vựng liên quan

Người trong trường hợp này thông thường có hai vị: Đầu đồng thủ mệnh và Đầu đồng quản mệnh. Người thanh đồng có khả năng soi căn, bói bài phải mở phủ, nếu không mở phủ sẽ bị phạt căn, mất đi danh tiếng, trở nên suy sụp, công việc tan nát.

Soi căn ở đây có nghĩa là dự đoán âm dương, bói cờ, bói bài… để biết số phận, tương lai, vận may…(được gọi là bói đồng)

Nối quả ở đây có nghĩa là thực hiện lễ bái, cầu tài, cầu an, giải hạn, giải họa… (được gọi là thầy pháp)

Gọi hồn ở đây có nghĩa là có khả năng tiếp nhận linh hồn và truyền tải thông điệp tư tưởng từ vị thần nhưng hợp thể, hoặc có thể giúp linh hồn nhập vào thân nhân người gọi (gọi là áp vong hoặc cầu hồn)

Trường hợp này lại được chia thành các khả năng sau:

  1. Thanh đồng chỉ là đồng soi căn: Như vậy, không được phép khất đồng, thực hiện lễ trình đồng bằng khăn áo cho người có mệnh đồng, không được thực hiện lễ bái theo hình thức thầy pháp.
  2. Thanh đồng là đồng nối quả: Như vậy, được phép khất đồng, thực hiện lễ trình đồng bằng khăn áo cho người có mệnh đồng vị trí thấp hơn. (Ví dụ: Đồng thầy căn ông Hoàng Mười có thể thực hiện lễ khất đồng, trình đồng cho người có mệnh đồng là Cô, Cậu; nhưng không thể thực hiện cho người có mệnh đồng là ông Hoàng Mười)
  3. Thanh đồng là đồng gọi hồn: (giống trường hợp a)
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nhiệt Độ Không Khí Là Gì?

Tuy nhiên, có người thanh đồng là đồng thầy kiêm cả ba việc soi căn, nối quả, gọi hồn hoặc kiêm hai việc soi căn, nối quả hoặc nối quả, gọi hồn. Trong trường hợp này, áp dụng như trường hợp (b) ở trên.

Trường hợp đặc biệt: Thanh đồng là đồng nối quả, hoặc kiêm cả ba việc soi căn, nối quả, gọi hồn nếu được Bề trên cấp lệnh, cấp sắc thì có thể tiến hành nhiều công việc, dù đồng thầy có mệnh căn hàng Cô, Cậu vẫn có thể thực hiện lễ khất đồng, trình đồng cho người có mệnh đồng hàng đồng căn (cùng cấp) hoặc cao hơn như hàng Chầu, hàng Quan… Tuy nhiên, việc xác định ai là người được cấp lệnh, cấp sắc là rất khó và chỉ có những người có khả năng đặc biệt mới có thể nhìn thấy được. Vì vậy, hiện nay việc thực hiện khất đồng và trình đồng vẫn tuân theo các tiêu chí như đã nêu ở trên và chỉ người có mệnh căn hàng cấp trên mới được thực hiện lễ bái cúng kính cho người có mệnh căn hàng dưới thấp hơn. Không được thực hiện cho người có mệnh đồng cùng cấp hoặc cao hơn.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đối ẩm là gì và những thông tin về ấm tử sa đối ẩm 

Hầu hết các người thanh đồng là đồng soi căn, nối quả phải trải qua những giai đoạn thăng trầm, khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Đạo hạnh càng cao thì càng gặp nhiều khó khăn. Về mặt kinh tế, hầu như chỉ ổn định ở mức trung bình.

Phúc Tâm Pháp Sư

Yêu sao hai chữ thanh đồng Quí sao bốn chữ thanh đồng đạo quan Nếu mà có thói gian tham. Thì cái danh ấy cũng là hão thôi.

Ngô Văn Cường

VỌNG CẦU KHÁT BÓNG Thương cho thân phận bóng đồng Vọng cầu khát bóng tuổi lòng phải không! Xác phàm còn khổ long đong Cơm chưa no đủ chưa xong chuyện gì Làm sao cho bóng uy nghi Bóng ơi chớ tủi sầu chi xác trần Bởi nay xác bận tảo tần Lo cơm lo gạo xây vần gia môn Bóng khôn độ xác ôn tồn Dìu qua gian khó gia môn an hòa Bóng thương dẫn dắt người ta Tìm thầy nhân đức để mà an thân Thương cho thân phận hồng trần Xác xưa tạo nghiệp nay lần trả thôi Nhiều lần biết bóng bồi hồi Dự hầu ngồi khóc cho rồi cái thân Người ta lên sập rần rần Mình sao lem luốc cơ bần lụy bi Bóng buồn bóng tủi lâm ly Cúi xin Cha Mẹ độ thì bóng an …… NAM MÔ TAM PHỦ VẠN LINH TỨ PHỦ CÔNG ĐỒNG CẢM ỨNG CHỨNG MINH.

Maha Siddha

Back to top button