Thặng dư thương mại là gì? Đặc điểm, vai trò và công thức tính

Thặng dư thương mại là một khái niệm kinh tế quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia. Đó là khi giá trị xuất khẩu của quốc gia lớn hơn giá trị nhập khẩu. Thặng dư thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự tăng trưởng kinh tế.

1. Về thặng dư thương mại và đặc điểm:

Thặng dư thương mại là chỉ số tích cực của cán cân thương mại, thể hiện sự thuận lợi của quốc gia đó trong hoạt động xuất khẩu. Nó có thể đạt được bằng cách giảm giá trị nhập khẩu so với giá trị xuất khẩu. Để hiểu rõ hơn về thặng dư thương mại, chúng ta cần hiểu về cán cân thương mại.

Cán cân thương mại là sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó thường được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia đó. Cán cân thương mại là một phần của cán cân thanh toán, bao gồm các giao dịch kinh tế giữa một quốc gia và các đối tác thương mại khác trên toàn thế giới. Đó bao gồm cả luồng vốn, hoàn trả nợ, chi tiêu du lịch, phí vận chuyển và bảo hiểm.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Rau Mầm Là Gì? Những Công Dụng Bất Ngờ Của Rau Mầm

Hàng xuất khẩu là sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong nước và bán cho người tiêu dùng ở nước ngoài. Hàng nhập khẩu là hàng hóa được người tiêu dùng trong nước mua từ người bán ở nước ngoài. Xuất nhập khẩu là một phần của thương mại quốc tế.

Khi xuất khẩu vượt qua nhập khẩu, quốc gia đó có thặng dư thương mại. Ngược lại, nếu nhập khẩu vượt qua xuất khẩu, thì quốc gia đó có thâm hụt thương mại. Thặng dư thương mại phản ánh dòng tiền ròng vào từ thị trường nước ngoài. Nó có vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho việc mua hàng hóa nước ngoài và duy trì hoạt động xuất khẩu của quốc gia đó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mục tiêu SMART (SMART Goals) là gì?

Với một quốc gia đang phát triển, thặng dư thương mại có thể khó khăn hơn do các rào cản thương mại và thuế quan. Tuy nhiên, thặng dư thương mại có thể tạo ra việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế trong một quốc gia.

2. Vai trò của thặng dư thương mại:

Thặng dư thương mại có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế. Nó hỗ trợ khả năng sản xuất và xuất khẩu, tạo ra nhiều việc làm cho người dân. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm tăng giá cả và lãi suất. Cán cân thương mại cũng ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của quốc gia đó trên thị trường toàn cầu.

Khi một quốc gia có thặng dư thương mại, quốc gia đó có quyền kiểm soát đồng tiền của mình và giảm rủi ro bị quốc gia khác bán ra đồng tiền đó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   [Tìm hiểu] Báo cáo viên là gì? Thông tin hữu ích về công việc này

Thặng dư thương mại thường được coi là một chỉ số tốt về tình hình kinh tế của một quốc gia. Nó làm cho mua hàng nhập khẩu trở nên rẻ hơn và ngăn việc mua hàng trở nên đắt hơn.

3. Tính thặng dư thương mại:

Thặng dư thương mại là kết quả của cán cân thương mại. Để tính toán thặng dư thương mại:

Cán cân thương mại = Tổng giá trị xuất khẩu – Tổng giá trị nhập khẩu

Thặng dư thương mại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

– Chi phí sản xuất trong nước so với chi phí sản xuất nước ngoài.

– Sự sẵn có và giá thành của hàng hóa trung gian và nguyên liệu.

– Thay đổi tỷ giá hối đoái.

– Hạn chế thương mại và thuế quan.

– Các tiêu chuẩn an toàn và yếu tố rào cản khác.

– Tình hình ngoại hối của quốc gia.

– Giá của hàng hóa được sản xuất trong nước.

Back to top button