Hiệp định TFA (Trade Facilitation Agreement) là gì?

Ý nghĩa của Hiệp định TFA (Trade Facilitation Agreement)

Hiệp định TFA là một danh từ trong tiếng Anh, viết tắt của Trade Facilitation Agreement.

Hiệp định TFA còn được gọi là Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại, là một hiệp định được đạt được giữa các nước thành viên của WTO tại Hội nghị Bộ trưởng ở Bali vào tháng 12 năm 2013.

Hiệp định TFA đã được xem xét lần cuối về mặt pháp lí và sau đó được thông qua vào ngày 27/11/2014 tại Geneva, và chính thức có hiệu lực từ ngày 22/02/2017 sau khi được chấp thuận bởi 2/3 số nước thành viên của WTO. (Theo Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO)

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Nội dung của hiệp định TFA

Hiệp định TFA bao gồm 3 phần chính với 24 điều khoản, bao gồm:

Phần I

qui định về các biện pháp kỹ thuật, tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

a) Tiếp cận thông tin và đảm bảo tính minh bạch;

b) Quản lý các qui định pháp lý liên quan đến thương mại;

c) Thông quan hải quan;

d) Quá cảnh thương mại.

Phần II

Các điều khoản về đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các quốc gia thành viên đang phát triển và kém phát triển, bao gồm vấn đề hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên đang và kém phát triển để thực hiện cam kết của hiệp định.

Nhóm A cam kết thực hiện ngay khi hiệp định TFA có hiệu lực; Nhóm B bao gồm các cam kết thực hiện sau một thời gian chuẩn bị và Nhóm C là những cam kết thực hiện sau một thời gian chuẩn bị và có sự hỗ trợ kỹ thuật.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phương pháp viết công thức cấu tạo của các phân tử siêu dễ nhớ

Phần III

Các thỏa thuận và điều khoản cuối cùng, bao gồm việc thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại trong WTO, cũng như thành lập một Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại quốc gia.

Các điều khoản cuối cùng định rõ về hiệu lực của hiệp định TFA, nghĩa vụ của các nước thành viên khi thực hiện hiệp định TFA, tính pháp lý của danh sách cam kết của các nhóm A, B, C; cũng như qui định về giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Hiệp định TFA cho phép các nước đang và kém phát triển đặt ra kế hoạch thực thi TFA dựa trên năng lực của mình. Quỹ TFA đã được thành lập để đảm bảo các nước này nhận được sự hỗ trợ cần thiết để đạt được lợi ích đầy đủ và đạt được mục tiêu cuối cùng là tất cả các thành viên thực hiện hiệp định đầy đủ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Quảng Cáo Chuyển Đổi là gì? Hướng dẫn Chi tiết A-Z

Hiệp định TFA đưa ra nhiều biện pháp nhằm cải thiện tính minh bạch, tính dự báo của thương mại qua biên giới và tạo ra một môi trường kinh doanh ít phân biệt đối xử nhất.

Các điều khoản của hiệp định TFA bao gồm cải thiện tính sẵn có và công khai thông tin về các thủ tục qua biên giới, cải thiện quyền của các nhà buôn, giảm phí và các phương thức liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, thủ tục thông quan nhanh chóng, nâng cao điều kiện về quá cảnh hàng hóa tự do.

Hiệp định TFA còn bao gồm các biện pháp về hợp tác hiệu quả giữa hải quan và các cơ quan khác về thuận lợi hóa thương mại và các vấn đề liên quan đến hải quan. (Theo Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI)

You May Also Like

About the Author: admin