Tân Ước là gì? Cựu Ước là gì? Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước?

1. Tân Ước là gì?

Cựu Ước và Tân Ước là hai phần chính của Kinh Thánh.

Tân Ước mô tả một thời đại mới, nơi Đức Chúa Trời lập một thỏa thuận mới với con người trên cơ sở công việc cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Giao ước mới này đã được tiên tri Giê-rê-mi báo trước (xin xem Giê-rê-mi 31:31-34 ; Hê-bơ-rơ 8:6-8 ).

Đại cương của Cựu Ước là gì?

Cựu Ước bao gồm 39 cuốn sách riêng biệt (một số cuốn thuộc về “phần 1” và “phần 2” của một cuốn sách dài hơn). Những cuốn sách này có thể được chia thành ba thể loại chính:

Sách lịch sử: bắt đầu từ sự sáng tạo và chủ yếu tập trung vào lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên và cách Đức Chúa Trời đối xử với họ.

Sách thơ hoặc tác phẩm: bài hát, tục ngữ và thơ.

Sách tiên tri: thông điệp của Thiên Chúa, chủ yếu là cho người dân Israel.

Cựu Ước bắt đầu với việc Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất như thế nào ( Sáng thế ký 1-2 ). Nó cho chúng ta biết cặp vợ chồng đầu tiên của con người đã không tuân theo mệnh lệnh đơn giản như thế nào và sự bất tuân này đã ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến toàn bộ tạo vật , nhưng trên hết là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người (Sáng thế ký 3). Nhưng Đức Chúa Trời đã từng bước mở đường trở lại với Ngài bằng cách hứa về một Đấng Cứu Rỗi. Điều này xảy ra sớm nhất trong Sáng thế ký 3:15 , ngay sau lần phạm tội đầu tiên. Ngài hứa rằng quyền lực của Sa-tan sẽ bị con cháu của Ê-va nghiền nát. Dòng dõi này ám chỉ Chúa Giê-xu. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt Cựu Ước là sự háo hức chờ đợi Đấng Mê-si-a đã hứa .

2. Cựu Ước là gì?

Cựu Ước chứa tất cả các sách được viết trong thời kỳ đầu tiên, vì vậy, trong thời kỳ giao ước của Đức Chúa Trời với nhân loại nói chung (xem Sáng thế ký 9:8-10 ; 17:3-8 ) và với dân Y-sơ-ra-ên nói riêng, trong đó luật pháp đóng một vai trò quan trọng (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 24:8 ; 34:10 ).

Đại cương của Tân Ước là gì?

Tân Ước gồm 27 cuốn.

– Nó bắt đầu với bốn sách phúc âm . Những cuốn sách này thuật lại sự ra đời của Chúa Giê-xu và cuộc đời của Ngài trên đất. Họ mô tả lời dạy của Chúa Giê-xu và nhiều phép lạ Ngài đã làm. Họ đặc biệt tập trung vào các sự kiện xung quanh cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, vì những sự kiện này có tầm quan trọng chính yếu.

– Kế đến là sách Công vụ, kể lại lịch sử của hội thánh đầu tiên.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Forex trading là gì? Điều mà bất cứ ai cũng nên biết!

– Tiếp sau cuốn sách này là những lá thư hoặc thư tín của Phao-lô và các sứ đồ khác gửi cho các hội thánh mới được thành lập và gửi cho các cá nhân, trong đó con người của Chúa Giê-su hết lần này đến lần khác được chú ý.

– Tân Ước kết thúc với sách Khải Huyền , một cuốn sách chứa đầy những lời tiên tri và đỉnh điểm là sự mô tả về trời và đất mới mà Đức Chúa Trời hứa tạo dựng ( Khải Huyền 21-22 ).

Tân Ước là tất cả về Chúa Giêsu và giao ước mới. Những câu chuyện trong Cựu Ước cho thấy rất rõ ràng rằng con người không thể tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ phá vỡ giao ước hết lần này đến lần khác. Vì vậy, Đức Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến để giải quyết vấn đề tội lỗi một lần đủ cả. Chúa Giê-xu đến để cất tội lỗi và giao hòa con người với Đức Chúa Trời. Không cần biết một người có thuộc dân Y-sơ-ra-ên hay không; tất cả là một trong Đức Kitô. Nhờ đức tin mà một người được cứu khỏi sự chết đời đời – nhờ ân điển mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ ( Ê-phê-sô 2:8 ).

Tân Ước ghi lại rất nhiều lời dạy của Chúa Giêsu. Các bức thư chứa đựng rất nhiều lời dạy về ý nghĩa công việc cứu rỗi của Chúa Giê-su, cách sống như một Cơ đốc nhân và những gì mong đợi trong tương lai. Nó cho chúng ta biết rằng Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến với tất cả những ai tin vào Chúa Giê-su Christ là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của họ, và rằng Vương quốc đó sẽ được hoàn thành vào ngày tận thế khi Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ hủy diệt sự ác và tạo ra trời mới đất mới nơi tất cả những người tin Chúa, từ thời Cựu Ước và sau khi Chúa Giê-su đến, sẽ tham gia thờ phượng.

3. Phân biệt Cựu Ước – Tân Ước:

3.1. Sự khác biệt trong nội dung:

Cựu Ước được viết với vốn từ vựng 5.800 từ trong khi Tân Ước được viết với vốn từ vựng 4.800 từ.

Nội dung và thứ tự của các sách trong Cựu Ước khác nhau ở các nhà thờ khác nhau. Rước lễ Chính thống có 51 cuốn và Rước lễ Tin lành có 39 cuốn. Các cuốn sách bao gồm Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus và Peshitta. Có sách thơ, tạ ơn, tục ngữ khôn ngoan và tiên tri.

Tân ước có thể chứa các sách bổ sung như Tobit, Judith, Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, Sự khôn ngoan của Chúa Giê-su Seirach, Ba-rúc để kể tên một số, và một số phần bổ sung cho các phần khác của Kinh thánh. Tân Ước bao gồm các sách phúc âm, gồm bốn câu chuyện kể về cuộc đời và cái chết của Chúa Giê-su, các câu chuyện về chức vụ của các Sứ đồ , các thư tín gồm 21 bức thư đầu tiên được viết bởi các tác giả khác nhau và một Lời tiên tri về Ngày tận thế. Những cuốn sách này tập trung vào cuộc đời của Chúa Kitô, những lời dạy của ông và cũng là một cuốn sách tiên tri dự đoán ngày tận thế.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cường độ tính toán của thép | Cốp Pha Việt

3.2. Những lời dạy của Cựu Ước so với Tân Ước:

Cựu Ước cung cấp nền tảng cho đức tin Judeo-Christian ngày nay. Nó nói về lịch sử về cách thế giới được tạo ra, cuộc di cư của người Y-sơ-ra-ên và Mười Điều Răn được Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, đồng thời cũng bao gồm những câu chuyện đời thực. Chức năng của văn bản này là dạy mọi người thông qua kinh nghiệm của mọi người trong suốt lịch sử. Một số cuốn sách cũng báo trước sự xuất hiện của Đấng cứu thế và ngày tận thế.

Mặt khác, Tân Ước tập trung nhiều hơn vào cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giêsu và nhà thờ Thiên chúa giáo. Những câu chuyện được thuật lại thông qua các sách phúc âm và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh của Chúa Giêsu. Chức năng của Tân Ước là dẫn dắt người ta theo sát gương Chúa Giêsu hơn. Những cuốn sách khác, được viết bởi nhiều tác giả khác nhau, cũng nói về ngày tận thế và trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác.

3.3. Sự chuộc tội của Cựu Ước so với Tân Ước:

Sự chuộc tội trong Cựu Ước

Trong Cựu Ước, chúng ta có thể thấy ngay từ đầu rằng Thiên Chúa đòi hỏi sự thánh thiện. Ngài lấy Luật pháp làm tiêu chuẩn và để cho nhân loại thấy mình cách xa tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời biết bao. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đòi hỏi sự trong sạch. Điều này đã được thực hiện bằng nhiều nghi lễ tẩy rửa khác nhau. Cũng trong Cựu Ước có của lễ chuộc tội. Từ Hê-bơ-rơ cho Sự Chuộc Tội là “kaphar” có nghĩa là “che phủ.” Không chỗ nào trong Cựu Ước nói rằng của lễ là để xóa bỏ tội lỗi.

Sự chuộc tội trong Tân Ước

Cựu Ước đã nhiều lần hướng về Tân Ước, hướng về Chúa Kitô, Đấng có thể loại bỏ vết nhơ tội lỗi một lần và mãi mãi . Từ kaphar tương tự được sử dụng để mô tả sân bao phủ con tàu của Nô-ê. Toàn bộ con tàu từ trong ra ngoài phải được phủ bằng hắc ín để giữ cho nó không thấm nước. Và vì vậy chúng ta cần sự bao phủ của huyết Đấng Christ để cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống nhân loại.

“Và anh ta sẽ làm với con bò đực như anh ta đã làm với con bò đực làm của lễ chuộc tội; vì vậy anh ta sẽ làm với nó. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho họ, và tội ấy sẽ được tha.” Lê-vi Ký 4:20

“Vì huyết của bò đực và dê đực không thể nào xóa tội lỗi được.” Hê-bơ-rơ 10:4

“Nhờ ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Chúa Giê Su Ky Tô một lần đủ cả. Và mỗi thầy tế lễ đứng phục vụ hàng ngày và dâng đi lập lại những của lễ giống nhau, những của lễ không bao giờ có thể tẩy sạch tội lỗi. Nhưng Người này, sau khi đã dâng một của lễ chuộc tội lỗi mãi mãi , đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” Hê-bơ-rơ 10:10-12

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tất tần tật về cấu trúc enough trong tiếng Anh

3.4. Ngôi vị của Chúa Kitô được mặc khải trong Cựu Ước và Tân Ước:

Chúa Kitô được nhìn thấy trong Cựu Ước trong những cái nhìn thoáng qua, được gọi là Theophany. Ông được nhắc đến trong Sáng thế ký 16:7 với tư cách là Thiên thần của Chúa. Sau đó trong Sáng thế ký 18:1 và Sáng thế ký 22:8, chính Lời Chúa đã tiết lộ lời tiên tri cho Áp-ra-ham. Chúa Giê-xu được gọi là Ngôi Lời trong Giăng 1:1.

Chúng ta cũng thấy nhiều lời tiên tri liên quan đến Đấng Christ nằm rải rác trong Cựu Ước, đặc biệt là trong sách Ê-sai. Chúa Giêsu được nhìn thấy trong mọi cuốn sách Cựu Ước. Ngài là con chiên không tì vết được đề cập trong Xuất Ê-díp-tô Ký, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta được nhắc đến trong sách Lê-vi Ký, người cứu chuộc bà con của chúng ta được thấy ở Ru-tơ, vị vua hoàn hảo của chúng ta trong 2 Biên niên sử, người bị đóng đinh nhưng không bị bỏ lại trong Thần chết như được đề cập trong Thi thiên, v.v.

Trong Tân Ước, con người của Đấng Christ được thấy rõ ràng khi Ngài đến trong xác thịt để nhiều người nhìn thấy. Đấng Christ là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri trong Cựu Ước, và của lễ vật trong Cựu Ước.

Ê-sai 7:14 “Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho bạn một dấu hiệu; Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.”

Ê-sai 25:9 “Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta trông đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta: đây là Đức Giê-hô-va, chúng ta trông đợi Ngài, chúng ta sẽ vui mừng và vui mừng vì sự cứu rỗi của Ngài .”

Ê-sai 53:3 “Người đã bị loài người khinh dể và chối bỏ, là người chịu khổ và quen với sự đau đớn. Như một kẻ bị người ta che mặt khinh bỉ, và chúng tôi coi thường hắn.”

“Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang của Con Một đến từ Chúa Cha, đầy tràn ân sủng và chân lý.” Giăng 1:14

Ê-phê-sô 2:14-15 “Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta, là Đấng đã hiệp cả hai nhóm thành một, phá bỏ bức tường ngăn cách và hủy bỏ trong xác thịt Ngài sự thù nghịch, tức là Luật điều răn chứa đựng trong các điều răn, hầu cho trong chính Ngài, Ngài có thể biến cả hai thành một người mới, do đó thiết lập hòa bình.”

“Đấng Christ là cứu cánh của luật pháp để xưng công bình cho mọi kẻ tin.” Rô-ma 10:4

Back to top button