Tái tục hợp đồng bảo hiểm là gì? Khi nào và cần những gì?

Tái tục hợp đồng bảo hiểm là việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm theo nhu cầu của bên mua. Đây là quy trình giúp đảm bảo tính liên tục và bảo vệ quyền lợi của bên mua trong suốt thời gian sử dụng hợp đồng. Quy trình tái tục bảo hiểm có các nội dung và thủ tục cụ thể.

Trung tâm tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Ý nghĩa của tái tục hợp đồng bảo hiểm

Tái tục là thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm, đề cập đến việc hợp đồng bảo hiểm đã kết thúc trước đó được phục hồi. Các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng cũ vẫn được áp dụng trong các giai đoạn tiếp theo. Tái tục bảo hiểm là quá trình gia hạn hợp đồng khi hợp đồng bảo hiểm cũ gần đến hạn. Đây là nhu cầu của bên mua bảo hiểm để tiếp tục bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng. Tái tục đảm bảo thực hiện các yêu cầu sử dụng bảo hiểm. Tuy nhiên, các thỏa thuận có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng giai đoạn thực hiện.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Topik là gì? Cùng tìm hiểu 6 cấp độ topik trong tiếng Hàn

Những điều kiện cần thiết:

Để tái tục bảo hiểm, bên mua và bên bán bảo hiểm cần thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi tương ứng. Bên mua bảo hiểm nếu muốn tái tục hợp đồng cần chờ đánh giá từ bên bán. Điều kiện được xem xét dựa trên tỷ lệ bồi thường rủi ro và trường hợp xảy ra trong 1 năm thời hạn hợp đồng bảo hiểm hiện tại. Các điều kiện này phản ánh sự tuân thủ nghĩa vụ tương ứng. Phiếu xét duyệt tái tục sẽ được xem xét để xem liệu có đáp ứng yêu cầu tái tục hay không.

Cần xem xét cả mức phí bảo hiểm trong thời gian tái tục. Mức phí có thể được giữ nguyên, tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hồ sơ và sự tham gia của người tham gia bảo hiểm. Quyền lợi và nghĩa vụ phụ thuộc vào nhau. Sự hiệu quả của bảo hiểm phụ thuộc vào việc thanh toán phí bảo hiểm đúng theo nghĩa vụ của bên mua.

Tái tục trong tiếng Anh được hiểu là “Reinstatement”.

Từ ngữ tái tục hợp đồng bảo hiểm trong tiếng Anh là “Renewal of insurance contract”.

2. Khi nào cần tái tục bảo hiểm:

Quá trình tái tục diễn ra khi hợp đồng bảo hiểm cũ gần đến hạn. Việc tái tục đảm bảo tính liền mạch trong việc sử dụng bảo hiểm. Người mua cần thể hiện nhu cầu tái tục trước thời điểm này. Ngày tái tục bảo hiểm có thể là bất kỳ ngày nào trong năm khi hợp đồng còn hiệu lực.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Salo là gì? Những thông tin quan trọng khi nuôi chó CHƯA TRIỆT SẢN

Thời điểm tái tục được xác định dựa trên ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hoặc có thể là hàng năm hoặc mỗi nửa năm. Điều này để đảm bảo tính ổn định và không bỏ lỡ các lợi ích quan trọng. Một số hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động bị khóa khi hết một năm. Do đó, cần thực hiện các nhu cầu trước khi hết hợp đồng.

Tái tục đáp ứng các nhu cầu của bên mua bảo hiểm và có thể phản ánh quyền lợi trong mọi thời gian. Đảm bảo tính liên tục trong việc phát sinh hiệu lực cho hợp đồng bảo hiểm.

Các bước thực hiện tái tục hợp đồng bảo hiểm:

Khi hợp đồng bảo hiểm sắp đến hết hạn hoặc đã hết hạn, bên mua cần thể hiện ý chí tái tục hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm. Bạn cần liên hệ với đại lý bảo hiểm để thực hiện các bước sau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ý nghĩa số 70 - Luận giải dưới mọi góc nhìn

1. Xem xét hợp đồng tái tục bảo hiểm hiện tại của bạn để định rõ điều khoản và điều kiện hiện tại của hợp đồng.

2. Phân tích các thay đổi trong nhu cầu và rủi ro so với hợp đồng hiện tại. Đánh giá xem các điều kiện trong hợp đồng hiện tại có đáp ứng được yêu cầu của bạn hay không.

3. Đưa ra quyết định tái tục hoặc hủy bỏ hợp đồng. Nếu bạn muốn tái tục, thanh toán phí tái tục và cung cấp thông tin cần thiết. Nếu không muốn tái tục, hãy đảm bảo thông báo hủy bỏ hợp đồng để tránh các nghĩa vụ không cần thiết.

Thời gian gia hạn cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là 60 ngày. Nếu quá thời gian này mà bạn muốn tái tục, bạn sẽ phải mua một hợp đồng mới. Điều này cũng áp dụng nếu bạn không thông báo hủy bỏ hợp đồng.

Quyết định tái tục hoặc không tái tục phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Hãy nghiên cứu kỹ hợp đồng và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Back to top button