Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

Bài viết nên xem qua : Sequence “Tự học CCNA”

Diagram:

H1. Sơ đồ bài Lab Static Routing
H1. Sơ đồ bài Lab Static Routing

Yêu Cầu bài Lab cấu hình static route:

  1. Thực hiện đấu nối thiết bị và cấu hình các cấu hình cơ bản
  2. Cấu hình Static route để PC4,PC5 có thể giao tiếp được với nhau.
  3. Config static default route để các máy trong mạng có thể đi ra được Web.
  4. Sử dụng Static Routing với IP SLA để thực hiện observe đường truyền.

Thực hiện cấu hình bài Lab:

Static Route để PC4, PC5 giao tiếp được với nhau.

Syntax của Static Route sẻ có dạng như sau:

“ip route <Địa chỉ mạng của mạng cần đến> <Subnet masks mạng muốn đi đến> <Subsequent-hop hoặc Outbound interface> <Thông số AD (Nếu cần sử dụng)>”

VD: ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 e0/0

Thông số AD như mình đã nói ở bài trước, dùng để xác định độ ưu tiên của route. Ở đây mình sử dụng để dự phòng đường đi với Static Route. Mặc định thông số AD của Static Route là 1.

R1: Thực hiên cấu hình Static Route có dự phòng đường đi theo sơ đồ. Ở đây mình sử dụng next-hop là IP của R3 và ngược lại.

R1-ITFORVN(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.1.13.3 R1-ITFORVN(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.1.31.3 10

Route có AD cao hơn được gọi là “floating static route”. Lúc này khi ta present ip route static ta chỉ thấy được route có AD cao hơn. Muốn thấy floating static route ta tiến hành shutdown interface e0/1 của R1 thì ta sẻ thấy được route này được thay thế trong Routing Desk.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   AVR máy phát điện là gì? Sơ đồ mạch AVR và cách đấu nối chuẩn nhất

Ngoài ra chúng ta còn có thể cấu hình Static Route bằng cổng outbound của R1:

R1-ITFORVN(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 e0/1 R1-ITFORVN(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 e0/2

Tương tự trên R3:

R3-ITFORVN(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.1.13.1 R3-ITFORVN(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.1.31.1 10

Thực hiện kiểm tra route

R1-ITFORVN(config)#do sh ip route static

H2. Thực Hiện "show ip route static" trên R1 để kiểm tra
H2. Thực Hiện “present ip route static” trên R1 để kiểm tra

R3-ITFORVN(config)#do sh ip route static

H3. Thực Hiện "show ip route static" trên R3 để kiểm tra
H3. Thực Hiện “present ip route static” trên R3 để kiểm tra

Ở đây có kí tự “S” đứng đầu route có nghĩa là Route này được định tuyến bằng Static Routing. “S*” là định tuyến bằng Static Default Routing.

Khi ta thực hiện shutdown trên port e0/1 của R1 thì lưu lượng sẻ chuyển xuống đường dưới để đi thể hiện tính dự phòng của static routing trong bài lab này:

R1-ITFORVN(config)#int e0/1 R1-ITFORVN(config-if)#shut

Lưu lượng đã đi xuống đường dưới.

H4. Thực Hiện "show ip route static" trên R1 để kiểm tra tính dự phòng của Static Routing
H4. Thực Hiện “present ip route static” trên R1 để kiểm tra tính dự phòng của Static Routing

Thực hiện “ping” qua lại kiểm tra kết nối giữa các shopper.

Ở đây mình dùng VPCS (Digital PC) nên phải tiến hành set địa chỉ IP cho PC trước nhé các bạn. PC4 (IP thuộc lớp mạng 172.16.1.0/24), PC5(IP thuộc lớp mạng 172.16.2.0/24).

PC5:

H5. Thực hiện "ping" kiểm tra kết nối giữa các Clients
H5. Thực hiện “ping” kiểm tra kết nối giữa các Shoppers

Thực hiện ping thành công từ PC5 -> PC4

PC4:

H6. Thực hiện "ping" kiểm tra kết nối giữa các Clients
H6. Thực hiện “ping” kiểm tra kết nối giữa các Shoppers

Thực hiện ping thành công từ PC4 -> PC5

Config static default route

Để các máy trong mạng có thể đi ra được Web.

Ở đây ta tiến hành dùng Static Default Route.

Syntax: “ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <Subsequent-hop hoặc Outbound interface> <Thông số AD(Nếu cần)>”.

Dãy “0.0.0.0 0.0.0.0” đại diện cho tất cả các địa chỉ IP trên toàn thế giới.

R1:

R1-ITFORVN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 e0/3 R1-ITFORVN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 e0/1 5

R3:

R3-ITFORVN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/1 R3-ITFORVN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/3 5

ISP1:

ISP1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 210.245.26.2

ISP2:

ISP2(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 210.245.24.2

Take a look at:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Confessions là gì? Làm gì khi trào lưu dần trở thành thảm họa

Tạo interface loopback trên ISP1: 11.11.11.11/32

ISP1(config)#int lo0 ISP1config-if)#ip add 11.11.11.11 255.255.255.255 ISP1(config-if)#exit

PC4:

H7. Thực hiện "ping" kiểm tra kết nối đi Internet khi dùng Static Default Routing
H7. Thực hiện “ping” kiểm tra kết nối đi Web khi dùng Static Default Routing

Ping ra Web thật: 8.8.8.8

H8. Thực hiện "ping" kiểm tra kết nối đi Internet khi dùng Static Default Routing
H8. Thực hiện “ping” kiểm tra kết nối đi Web khi dùng Static Default Routing
H9. Thực hiện "ping" kiểm tra kết nối đi Internet khi dùng Static Default Routing
H9. Thực hiện “ping” kiểm tra kết nối đi Web khi dùng Static Default Routing

Ping ra Web thật: 8.8.8.8

H10. Thực hiện "ping" kiểm tra kết nối đi Internet khi dùng Static Default Routing
H10. Thực hiện “ping” kiểm tra kết nối đi Web khi dùng Static Default Routing

Ở bài lab này nếu thực hiện trên EVE thì mình phải thực hiện NAT trên các ISP để đi ra được Web thật nhé các bạn. Ở đây các bạn có thể đặt int lo0 trên các ISP thì không cần NAT.

Sử dụng Static Routing với IP SLA

Để thực hiện observe đường truyền ISP1 nếu đường truyền này có vấn đề sẻ tự động chuyển sang ISP2 để đi Web.

R1-ITFORVN(config)#ip sla 1 R1-ITFORVN(config-ip-sla)#icmp-echo 210.245.26.1 R1-ITFORVN(config-ip-sla-echo)#frequency 5 R1-ITFORVN(config)#ip sla schedule 1 start-time now life without end R1-ITFORVN(config)#observe 1 ip sla 1 R1-ITFORVN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/3 observe 1 R1-ITFORVN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet1/0 10

Thực hiện check bằng cách shutdown int e0/0 của ISP1:

ISP1(config)#int e0/0 ISP1(config-if)#shutdown

Trước khi ta thực hiện check:

Hiện R1 đang route chính đi qua interface e0/3 để đi Web

H11. Thực hiện "show ip route static" để kiểm tra lưu lượng khi cấu hình dự phòng IP SLA
H11. Thực hiện “present ip route static” để kiểm tra lưu lượng khi cấu hình dự phòng IP SLA

Ta thấy R1: báo log như sau :

R1-ITFORVN(config)#

*Jun 24 21:41:37.715: %TRACK-6-STATE: 1 ip sla 1 state Up -> Down

Log này cho biết. “Observe” đã observe failed vì interface của ISP đã down. Khi interface trên down thì route “0.0.0.0/0 is instantly linked, Ethernet0/3” sẻ bị tháo ra khỏi bảng định tuyến và thay bằng route dự phòng ta đã cấu hình sẳn.

Sau khi ta shutdown interface trên ISP1 thì lưu lượng đã tự chuyển sang ISP2 để đi Web.

H12. Thực hiện "show ip route static" để kiểm tra lưu lượng đã chuyển hướng khi cấu hình dự phòng IP SLA
H12. Thực hiện “present ip route static” để kiểm tra lưu lượng đã chuyển hướng khi cấu hình dự phòng IP SLA

Ta có thể tracroute để tiến hành test.

H13. Thực hiện "traceroute" để kiểm tra lưu lượng khi chưa chuyển hướng
H13. Thực hiện “traceroute” để kiểm tra lưu lượng khi chưa chuyển hướng

Lưu lượng đã chuyển sang ISP2.

H14. Thực hiện “traceroute” để kiểm tra lưu lượng khi đã chuyển hướng

Lời Kết bài LAB

Bài chia sẻ về“Cấu hình Static Route “của mình xin tạm dừng tại đây. Bài chia sẻ tiếp theo mình xin chia sẻ về“Cấu hình HSRP“. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo trong Sequence Tự học CCNA tại web site và weblog itforvn.vcode.ovh nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy remark bên dưới nhé! Thân ái!

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thabet là gì? Những ưu điểm nổi trội của nhà cái Tha Casino

Tác giả: Quân Lê – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Fb ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Tất cả bài viết về ccna tại đây

PHẦN I: SWITCHING

Tự Học CCNA Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Web TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

Tự Học CCNA Bài 7: Giao thức Spanning Tree (STP)

Tự Học CCNA Bài 8: Giao Thức RSTP, pVST+

Tự Học CCNA Bài 9: Giao Thức DHCP cấp phát IP động

Tự Học CCNA Bài 10: Etherchannel

PHẦN II: ROUTING

Tự Học CCNA Bài 11: Các Kĩ Thuật Định Tuyến

Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP (phần 1)

Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP (phần 2)

Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP (phần 3)

Phần Thực Hành demo lab

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking VTP

Tự Học CCNA Lab 4: VLAN Routing

Tự Học CCNA Lab 5: Cấu hình STP

Tự Học CCNA Lab 6: Cấu hình DHCP

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

Writer

Nguyễn Lê Quân

Back to top button