Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cấu trúc dữ liệu phổ biến trong lập trình gọi là Ngăn xếp (Stack). Đây là một cấu trúc lưu trữ mà chúng ta đã quen thuộc.

test php

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm và cách hoạt động của Ngăn xếp.

1. Khái niệm Ngăn xếp

Ngăn xếp (Stack) là một kiểu danh sách tuyến tính đặc biệt, trong đó phép thêm và phép xóa luôn được thực hiện ở một đầu (gọi là đỉnh).

Ngăn xếp có thể được định nghĩa là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng hoạt động theo nguyên tắc vào sau ra trước (LIFO – Last In First Out).

Ví dụ về Ngăn xếp trong thực tế: Khi chúng ta xếp các chiếc ly trong nhà hàng, chúng ta sẽ đặt ly mới lên trên đỉnh của ngăn xếp, và khi muốn lấy một ly ra, chúng ta cũng phải lấy ly ở trên cùng đầu tiên, tương tự như việc xếp và lấy ly trong Ngăn xếp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chăn rau là gì? 4 Cách nhận biết đàn ông chăn rau

Một Ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu dạng thùng chứa gồm các phần tử, thường được gọi là Node. Có hai thao tác cơ bản trên ngăn xếp:

 • Push: Thêm một phần tử vào đỉnh của ngăn xếp, nghĩa là nó sẽ được đặt lên trên các phần tử hiện có của ngăn xếp.
 • Pop: Lấy ra và trả về phần tử đang đứng ở đỉnh của ngăn xếp. Phần tử sau khi lấy sẽ được xóa khỏi ngăn xếp.

Ngoài ra, Ngăn xếp còn có một số thao tác bổ trợ khác:

 • isEmpty(): Kiểm tra xem ngăn xếp có rỗng hay không.
 • Top(): Trả về giá trị của phần tử đầu tiên của ngăn xếp mà không xóa nó khỏi ngăn xếp. Nếu ngăn xếp rỗng, thông báo cho biết và thao tác này sẽ không được thực hiện.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Compatibility Mode Trong Excel Là Gì / Top 13 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2023 # Top Trend

2. Mô tả Ngăn xếp

Trong phần này, chúng ta sẽ mô tả Ngăn xếp bằng hai cách: mô tả Ngăn xếp bằng mảng và mô tả Ngăn xếp bằng danh sách liên kết đơn. Hãy xem hai phương pháp này có điểm giống và khác nhau như thế nào.

Mô tả Ngăn xếp bằng mảng

Khi mô tả Ngăn xếp bằng mảng, chúng ta có các đặc điểm sau:

 • Thao tác thêm một phần tử vào Ngăn xếp tương đương với việc thêm một phần tử vào cuối mảng.
 • Thao tác xóa một phần tử khỏi Ngăn xếp tương đương với việc xóa một phần tử ở cuối mảng.
 • Ngăn xếp tràn khi bổ sung vào mảng đầy.
 • Ngăn xếp rỗng khi số phần tử thực sự trong mảng = 0.

Mô tả Ngăn xếp bằng danh sách liên kết đơn

Khi mô tả Ngăn xếp bằng danh sách liên kết đơn, chúng ta có các đặc điểm sau:

 • Thao tác thêm một phần tử vào Ngăn xếp tương đương với việc thêm một phần tử vào cuối danh sách (insertlast).
 • Thao tác xóa một phần tử khỏi Ngăn xếp tương đương với việc xóa một phần tử ở cuối danh sách.
 • Ngăn xếp tràn khi vùng nhớ dùng cho biến động không đủ để thêm một phần tử mới. Tuy nhiên, việc kiểm tra này phụ thuộc vào máy tính và ngôn ngữ lập trình. Do đó, khi triển khai, chúng ta có thể bỏ qua bước kiểm tra ngăn xếp tràn.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Gỗ công nghiệp MFC là gì? Gỗ MFC có bao nhiêu loại ?

3. Tổng kết

Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm và cách hoạt động của Ngăn xếp theo nguyên tắc LIFO. Ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu phổ biến trong lập trình, vì vậy chúng ta nên nắm vững kiến thức về nó. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác trên Ngăn xếp sử dụng mảng. Hãy tiếp tục theo dõi nhé!

Back to top button