Spec là gì? Tìm hiểu quy định về Chỉ dẫn kỹ thuật dành cho Kỹ sư xây dựng

Trong thời gian giãn cách xã hội, không thể không nhớ đến những ngày hè làm việc ngoài trời dưới ánh nắng rực rỡ, mà không có nơi để trú, vì nếu trú thì sẽ bị phạt ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay cả khi phải đọc Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi việc đọc nhiều đến mức có lúc còn thuộc lòng. Vậy tại sao lại cần phải như vậy? Trái với giáo trình của sinh viên, các Chỉ dẫn kỹ thuật của kỹ sư xây dựng thường bị hư hỏng vì việc mở và đóng nhiều lần. HocThatNhanh sẽ chia sẻ với các bạn mới bắt đầu hiểu rõ hơn về tài liệu quan trọng này.

Spec là gì - chỉ dẫn kỹ thuật HocThatNhanh.vn

SPEC là gì?

 • Spec là cách ngắn gọn để chỉ Specification, viết đầy đủ là Technical Specification có nghĩa là chỉ dẫn kỹ thuật.
 • Spec là một bản mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật của các hạng mục công việc trong cả dự án công nghệ và dự án đầu tư xây dựng.
 • Trong khóa học về quản lý chất lượng của HocThatNhanh, Spec được giải thích như là “tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng”.

Ý nghĩa của Chỉ dẫn kỹ thuật – SPEC là gì?

 • Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC được sử dụng để kiểm soát chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho từng công việc trong dự án.
 • Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC cũng là một phần quan trọng trong việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, đáp ứng kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng và quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
 • Chỉ dẫn kỹ thuật định rõ số lượng, chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng, nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu cầu của thiết kế.
 • Chỉ dẫn kỹ thuật định rõ kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc và đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
 • Người giám sát thi công xây dựng công trình phải tuân theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, và kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị để kiểm tra công việc xây dựng đã đáp ứng yêu cầu nghiệm thu.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Lưu trú là gì? Có bắt buộc phải thông báo lưu trú không?

Quy định về chỉ dẫn kỹ thuật trong dự án xây dựng

Căn cứ pháp lý mới nhất:

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
 2. Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 3. Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Các quy định cụ thể HocThatNhanh muốn chia sẻ cho Kỹ sư xây dựng:

 • Chỉ dẫn kỹ thuật trong dự án xây dựng là cơ sở để giám sát thi công, thi công và nghiệm thu các công việc trong quá trình xây dựng công trình.
 • Trong hồ sơ mời thầu thi công, chỉ dẫn kỹ thuật trong xây dựng được lập và phê duyệt là một thành phần quan trọng và là cơ sở để chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu sử dụng để quản lý thi công và nghiệm thu chất lượng. Bạn có thể xem một chỉ dẫn kỹ thuật đơn giản trong hồ sơ mời thầu do HocThatNhanh chia sẻ tải về tại đây.
 • Trong dự án xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật được lập phải tuân thủ các Quy chuẩn quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt.
 • Trong từng giai đoạn thực hiện, Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC được sử dụng với vai trò quan trọng khác nhau:
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Địa chỉ email là gì? Làm thế nào để có một địa chỉ email?

– Trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu: Spec là cơ sở để các nhà thầu lập đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính và báo giá chào thầu với Chủ đầu tư.

– Trong giai đoạn chuẩn bị trước thi công, Spec là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đầu vào và thực hiện các công tác chuẩn bị khác.

“Vật liệu, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng phải tuân thủ thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa” – Điều 110. Vật liệu xây dựng – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

– Trong quá trình thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được sử dụng là cơ sở để đo đạc và kiểm tra chất lượng các công việc xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình.

Chỉ dẫn kỹ thuật – SPEC do ai lập?

 • Theo quy định hiện hành, đối với các dự án trong nước, tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm lập chỉ dẫn kỹ thuật để trình thẩm tra và phê duyệt.
 • Rút kinh nghiệm từ việc so sánh quy định hiện tại và quy định trước đó trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP, các chuyên gia của HocThatNhanh phát hiện rằng theo quy định trước đây: “Bắt buộc lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Đối với công trình di tích và các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình”. Tuy nhiên, quy định mới không đề cập vấn đề này.
 • Đối với dự án có nguồn vốn đầu tư từ tư nhân hoặc nước ngoài, việc lập SPEC tuỳ thuộc vào yêu cầu của Chủ đầu tư, có thể do tư vấn thiết kế hoặc được đề xuất bởi tổng thầu, nhà thầu kèm theo bản vẽ Shop drawing để phục vụ cho công tác báo giá, thương thảo, ký hợp đồng và nghiệm thu thanh toán.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Maket là gì? Vai trò của maket trong thiết kế và in ấn

Kết cấu chỉ dẫn kỹ thuật dự án

Mục lục của một tập chỉ dẫn:

 • Mục 01000 – Các điều khoản chung
 • Mục 01050 – Các công việc chung
 • Mục 01100 – Huy động và giải thể của nhà thầu
 • Mục 01150 – Tài liệu trình nộp của nhà thầu
 • Mục 01160 – Cung cấp bảo hiểm công trình
 • Mục 01200 – Bản vẽ nhà thầu
 • Mục 01300 – Kế hoạch công việc
 • Mục 01400 – Báo cáo tiến độ tháng
 • Mục 01500 – An toàn dự án
 • Mục 01600 – Duy trì và đảm bảo giao thông
 • Mục 01620 – Hoàn trả hạ tầng bị ảnh hưởng do thi công
 • Mục 01700 – Kiểm soát và bảo vệ môi trường
 • Mục 01750 – Phòng thí nghiệm
 • Mục 01800 – Kiểm soát chất lượng của nhà thầu
 • Mục 01900 – Kiểm soát vật liệu
 • Mục 01950 – Kiểm soát bão lũ thiên tai

Chi tiết mỗi mục chỉ dẫn:

 1. Mô tả hạng mục công việc
 2. Yêu cầu về vật liệu
 3. Xác định khối lượng và thanh toán

Spec - chỉ dẫn kỹ thuật đường cao tốc HocThatNhanh.vn

Đây là ví dụ về cấu trúc một tập chỉ dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tải xuống tập chỉ dẫn kỹ thuật dự án đường cao tốc từ HocThatNhanh tại đây.

Cần lưu ý đặc biệt:

 • Trong quá trình thi công xây dựng, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung không phù hợp trong chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt, nhà thầu sẽ có ý kiến và chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh các nội dung này trong chỉ dẫn kỹ thuật nếu thấy phù hợp cho công tác thi công và nghiệm thu.
 • Việc điều chỉnh các nội dung trong chỉ dẫn kỹ thuật phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, tuổi thọ của công trình theo quy định của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình và quy định của hợp đồng.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin tóm tắt về SPEC và các quy định liên quan đến chỉ dẫn kỹ thuật mà kỹ sư xây dựng cần biết. Hãy chia sẻ và nhận những chia sẻ giá trị tiếp theo từ các kỹ sư của HocThatNhanh. Chúc bạn thành công!

Back to top button