Speak up là gì và cấu trúc cụm từ speak up trong câu tiếng Anh

Cụm từ “speak up” thường được sử dụng trong câu tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn đã biết ý nghĩa của “speak up” chưa? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về cấu trúc và cách sử dụng cụm động từ này trong tiếng Anh.

1. Ý nghĩa của “speak up”

“Speak up” có nghĩa là nói lớn hơn, to tiếng hơn.

 • Ví dụ: I’m sorry, you’ll have to speak up.
 • Dịch nghĩa: Xin lỗi, bạn phải nói lớn hơn.

“Speak up” cũng có nghĩa là lên tiếng.

 • Ví dụ: Speak up, cousins.
 • Dịch nghĩa: Hãy lên tiếng đi, anh em.

2. Cấu trúc và cách sử dụng cụm từ “speak up”

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “speak up” khi kết hợp với các từ khác, hãy xem cấu trúc và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Harem là gì? Harem ngược là gì?

Cấu trúc: Speak up + for + Sb/sth

Cách sử dụng: Bảo vệ ai đó hoặc điều gì đó, đặc biệt là bằng cách nói những điều tốt đẹp về họ:

 • Ví dụ: She has often spoken up for the rights of working mothers.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy thường lên tiếng bảo vệ quyền lợi của những bà mẹ đi làm.

Cấu trúc: Speak up + to + someone

Cách sử dụng: Nói chuyện với ai đó.

 • I’m speaking up to my friends about starting a business in the near future.
 • Dịch nghĩa: Tôi đang nói chuyện với bạn bè về việc khởi nghiệp trong tương lai gần.

3. Ví dụ

 • Please! Speak up! We can’t hear you at all. If you can’t speak out loud, you can use a microphone so that we can hear what you’re saying from a distance.
 • Xin vui lòng! Nói lớn! Chúng tôi không thể nghe được bạn nói gì cả. Nếu bạn không thể nói to, bạn có thể sử dụng micro để chúng tôi có thể nghe những gì bạn đang nói từ xa.
 • Một người qua đường đã lên tiếng với tôi về vụ tai nạn giao thông là hoàn toàn vô tội, những kẻ lưu manh đó đã bịa đặt tội ác của họ, có thể khiến họ phải chịu tội rất nặng.
 • Dịch nghĩa: Một người qua đường đã lên tiếng với tôi về vụ tai nạn giao thông là hoàn toàn vô tội, những kẻ lưu manh đó đã bịa đặt tội ác của họ, có thể khiến họ phải chịu tội rất nặng.
 • Nhiều nhân viên sẽ không tự lên tiếng vì họ sợ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ, họ thà để mọi việc trở nên tệ hơn chứ không muốn hy sinh lợi ích của bản thân mình.
 • Dịch nghĩa: Nhiều nhân viên sẽ không tự lên tiếng vì họ sợ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ, họ thà để mọi việc trở nên tệ hơn chứ không muốn hy sinh lợi ích của bản thân mình.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Up ROM là gì? Có nên up ROM cho smartphone Android?

Các cụm từ liên quan

Các cụm từ liên quan đến “speak up”

Talk about – Nói về cái gì đó

Shout out – Hét, la lên

Telling stories – Kể chuyện

Talk about – Nói ra

Speak out against – Lên tiếng phản đối

Trên đây là những thông tin về ý nghĩa và cấu trúc của cụm từ “speak up” trong câu tiếng Anh. Chúc bạn thành công trong việc học tiếng Anh!

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Aoe Game Mode Ftp Là Gì – Khắc Phục Lỗi Modem Fpt Thường Xuyên Chập Chờn
Back to top button