Khả năng thanh toán dài hạn (Solvency) là gì? Phân biệt với thanh khoản

Khả năng thanh toán dài hạn

Khả năng thanh toán dài hạn hay Solvency trong tiếng Anh, được hiểu là khả năng của một công ty hoặc tổ chức có khả năng trả lại các khoản nợ dài hạn và nghĩa vụ tài chính. Khả năng thanh toán dài hạn là cực kỳ quan trọng để duy trì hoạt động kinh doanh bởi nó thể hiện sức mạnh và khả năng của công ty để tiếp tục hoạt động trong tương lai.

Trong khi thanh khoản là khả năng của một công ty để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn và phát triển, nó không nên bị nhầm lẫn với khả năng thanh toán dài hạn. Nếu một công ty mất khả năng thanh toán dài hạn, nó có thể bị phá sản.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thưởng KPI Là Gì? Chế Độ Thưởng KPI Cụ Thể Ra Sao? 

Khả năng thanh toán dài hạn liên quan trực tiếp đến khả năng của một cá nhân hoặc doanh nghiệp để trả các khoản nợ dài hạn, bao gồm cả các khoản lãi liên quan. Để được coi là có khả năng thanh toán dài hạn đầy đủ, giá trị tài sản của một công ty hoặc cá nhân phải lớn hơn tổng giá trị các khoản nợ.

Có nhiều phương pháp tính toán khác nhau để xác định khả năng thanh toán dài hạn của một doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Một số sự kiện có thể gây rủi ro cho khả năng thanh toán dài hạn của một tổ chức hoặc cá nhân bao gồm việc hết hạn bản quyền sản phẩm hoặc công nghệ, vì đối thủ cạnh tranh có thể sản xuất hoặc sử dụng sản phẩm hoặc công nghệ tương tự, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Ngoài ra, những thay đổi trong quy định cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty, và việc án phạt lớn sau một vụ kiện có thể đe dọa khả năng thanh toán dài hạn của doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Sách lược là gì? Vai trò của sách lược với nhà Quản lý điều hành

Các hệ số đo lường khả năng thanh toán dài hạn

Các nhà đầu tư có thể sử dụng các hệ số để phân tích khả năng thanh toán của một công ty. Hệ số thanh toán lãi tiền vay đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc trả lãi vay, và mức cao của hệ số này điều chỉnh tăng khả năng thanh toán dài hạn.

Hệ số nợ trên tổng tài sản cho biết liệu một công ty có quá nhiều nợ hay không, và mức thấp của hệ số này cho thấy khả năng thanh toán cao. Hệ số vốn chủ sở hữu đo lường sự góp vốn của chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn, và mức cao của hệ số này cho thấy doanh nghiệp ít phụ thuộc vào đầu tư từ bên ngoài.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hiểu Generators trong Javascript dễ dàng thông qua ví dụ

Các hệ số khả năng thanh toán dài hạn khác nhau cho từng ngành, vì vậy cần hiểu rõ những hệ số nào được xem là tốt trong ngành trước khi đưa ra đánh giá về doanh nghiệp dựa trên số liệu tính toán. Các hệ số cho thấy khả năng thanh toán dài hạn của doanh nghiệp thấp hơn mức trung bình của ngành có thể cảnh báo rằng công ty đang gặp vấn đề tài chính.

Khả năng thanh toán dài hạn và thanh khoản

Khả năng thanh toán dài hạn chỉ khả năng của một công ty hoặc tổ chức đáp ứng nghĩa vụ dài hạn, trong khi thanh khoản chỉ đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Tiền mặt được xem là phương tiện thanh toán có độ thanh khoản cao nhất.

Một công ty thiếu thanh khoản có thể phải phá sản, ngay cả khi nó có khả năng thanh toán dài hạn đầy đủ, nếu không thể chuyển đổi tài sản thành tiền để trả nghĩa vụ tài chính.

(Theo investopedia)

You May Also Like

About the Author: admin