Sở Tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì?

Sở Tài nguyên và Môi trường là một tổ chức quan trọng trong hệ thống cơ quan Nhà nước tại Việt Nam. Sở này đảm nhiệm các nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Như vậy, được hiểu như thế nào về Sở Tài nguyên và Môi trường? Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường như thế nào?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin liên quan đến vấn đề “Sở Tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì?”

Giới thiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường là một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, văn hóa địa phương, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý biển và hải đảo, quản lý và tổ chức các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Sở này được chỉ đạo, quản lý và điều hành bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời được chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì?

Sở Tài nguyên môi trường tiếng Anh được gọi là Department of Natural Resources and Environment.

Định nghĩa của Sở Tài nguyên môi trường trong tiếng Anh như sau:

Department of natural resources and environment là một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, văn hóa địa phương, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý biển và hải đảo, quản lý và tổ chức các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực chức năng của Sở.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Banggood là gì? Hướng dẫn mua hàng trên Banggood

Một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến Sở Tài nguyên môi trường

– Quality planning: Lập kế hoạch chất lượng.

– Quality plan: Kế hoạch chất lượng.

– Quality objective: Mục tiêu chất lượng.

– Quality manual: Sổ tay chất lượng.

– Quality manager: Quản lý chất lượng.

– Management representative for the quality management system: Đại diện Ban giám đốc cho hệ thống quản lý chất lượng.

– Work environment: Môi trường làm việc.

– Information monitoring: Theo dõi thông tin.

– Internal audit: Kiểm toán nội bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường

– Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường, cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

+ Dự thảo các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Dự thảo các văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trường, Phó các đơn vị thuộc sở; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Số các giá trị của dấu hiệu là gì, Cách lập bảng tần số giá trị

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

– Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

– Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi trách nhiệm quản lý và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Về đất đai:

+ Chủ trì, phối hợp lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã đã được phê duyệt.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Doraemon là gì? Ý nghĩa tên nhân vật trong Doraemon

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật đất đai.

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụgn đất theo quy định.

+ Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Địa chỉ của Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Số 18 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại: 024.3773.1566.

Fax: 024.37731576.

Email: [email protected]

Sở Tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì? Để biết thêm thông tin, hãy theo dõi nội dung dưới đây.

Như vậy, chúng tôi đã phân tích chi tiết vấn đề “Sở Tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì?” trong bài viết trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp thông tin như địa chỉ và nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Back to top button