Sổ hộ tịch là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa sổ hộ tịch với sổ hộ khẩu?

Sổ hộ tịch và sổ hộ khẩu là hai loại tài liệu pháp lý quan trọng, liên quan trực tiếp đến mỗi công dân. Như vậy, sổ hộ tịch là gì? Ai là người quản lý sổ hộ tịch? Có sự khác biệt giữa sổ hộ tịch và sổ hộ khẩu không?

Các luật sư tư vấn về quản lý hộ tịch, sổ hộ tịch: 1900.6568

1. Sổ hộ tịch là gì?

Theo Điều 4 Khoản 3 của Luật Hộ tịch năm 2014, sổ hộ tịch được định nghĩa như sau:

‘Sổ hộ tịch là một văn bản được tạo và lưu trữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi lại các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này.’

  • Các sự kiện hộ tịch được ghi lại trong sổ hộ tịch bao gồm:

1. Xác nhận sự kiện hộ tịch trong sổ hộ tịch:

a) Đăng ký sinh;

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chơi lô tô là gì? Chơi lô tô có phải là cờ bạc hay không?

b) Kết hôn;

c) Giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;

đ) Thay đổi, điều chỉnh thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

e) Đăng ký tử.

2. Ghi lại việc thay đổi hộ tịch của cá nhân trong sổ hộ tịch dựa trên bản án, quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền:

a) Thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy hiệu lực hôn nhân vi phạm pháp luật, công nhận hiệu lực hôn nhân;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Ghi lại các sự kiện hộ tịch như đăng ký sinh; kết hôn; ly hôn; hủy hiệu lực hôn nhân; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; đăng ký tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nhận định về game x là gì | Sen Tây Hồ

4. Xác nhận hoặc ghi lại các sự kiện hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.

Điều 58 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

1. Sổ hộ tịch là tài liệu pháp lý để tạo, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Mỗi loại sự kiện hộ tịch cần được ghi lại trên 01 quyển sổ, các trang cần được đóng dấu liên kết; Sổ hộ tịch sẽ được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật.

2. Việc khóa Sổ hộ tịch sẽ được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm. Khi khóa Sổ hộ tịch, cần ghi rõ tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch cần ký và đóng dấu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Prospect là gì ? Cách dùng và các từ liên quan đến prospect

Tài liệu, vật phẩm hoặc bằng chứng khác đã được nộp khi đăng ký hộ tịch cần được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

  • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch và quản lý hộ tịch:

Theo Khoản 1 và Khoản 5 của Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

* Cơ quan đăng ký hộ tịch bao gồm Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị hành chính tương đương, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài

* Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Sổ hộ tịch trong tiếng Anh có nghĩa là: Civil status book

2. Sự khác nhau giữa sổ hộ tịch và sổ hộ khẩu:

Back to top button