Cấu trúc Rather là gì? Kiến thức tiếng Anh về cấu trúc Rather

Trong tiếng Anh, cấu trúc Rather được sử dụng rất phổ biến với nhiều công thức và cách dùng khác nhau. Vì vậy bạn cần hiểu rõ để sử dụng phù hợp với từng tình huống. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết kiến thức về cấu trúc Rather nhé! Hãy xem ngay nào!

cấu trúc rather, cấu trúc với rather
Kiến thức tiếng Anh về cấu trúc Rather

I. Rather là gì?

Rather là một từ trạng từ trong tiếng Anh, có nghĩa là “khá, hơi, đúng hơn là, phần nào”. Ví dụ:

 • Actually, Hanna did rather well in my final exams. (Thực ra, Hanna đã làm rất tốt trong bài thi cuối kỳ của tôi.)
 • Sara is rather a cute guy, isn’t she? (Sara khá đáng yêu, phải không?)

Ngoài ra, Rather cũng có thể được sử dụng như một tính từ hoặc một từ cảm thán diễn tả sự đồng ý. Tuy nhiên, đây không phải là cách dùng phổ biến của cấu trúc Rather. Ví dụ:

 • Does Hanna want to come out for lunch with John? – Rather! (Hanna có muốn ra ngoài dùng bữa trưa với John không? – Chắc chắn rồi)
 • Does Kathy know this guy? – Rather! (Kathy có biết chàng trai này không? – Có chứ!)
cấu trúc rather, cấu trúc với rather
Kiến thức tiếng Anh về cấu trúc Rather

II. Cấu trúc Rather trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc Rather có thể kết hợp với nhiều loại từ loại khác nhau tùy thuộc vào mục đích diễn đạt. Hãy cùng PREP tìm hiểu cấu trúc Rather + gì và cách dùng cụ thể nhé!

Các cấu trúc Rather trong tiếng Anh

Cấu trúc Rather

Cách dùng

Ví dụ

Rather + động từ

Sử dụng cấu trúc Rather này khi muốn nhấn mạnh động từ trong câu, đặc biệt với một số động từ như hope, like, love…

Lưu ý: Cấu trúc Rather + like cũng có nghĩa khác đó là chỉ một sự tương đồng nào đó.

 • Jenny rather suspect Jane is making a big mistake. (Jenny khá nghi ngờ Jane đang mắc phải một sai lầm lớn.)
 • They were small insects, rather like spiders. (Chúng là những côn trùng nhỏ, giống như những con nhện.)
Có Thể Bạn Quan Tâm :   VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ MẦM NON

Rather + tính từ/ trạng từ

Đặt cấu trúc Rather trước tính từ hoặc trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho những từ đó.

 • Jenny is a rather shy child. (Jenny là một đứa trẻ khá ngại ngùng.)
 • That experience had left Anna rather wobbly. (Kinh nghiệm đó khiến Anna cảm thấy lúng túng.)

Rather (+ a/ an/ the) + danh từ

Sử dụng cấu trúc Rather này trong văn viết để thể hiện sự trang trọng.

 • It was rather a surprise to find Kathy in the old castle. (Thật là ngạc nhiên khi tìm thấy Kathy trong tòa lâu đài cũ.)
 • Martin took rather an approach to the whole thing. (Martin đã tiếp cận vấn đề một cách khá đặc biệt.)

Rather + A lot

Sử dụng cấu Rather + A lot để chỉ một giá trị hoặc số lượng lớn cái gì đó

 • Harry had drunk rather a lot during the day. (Harry đã uống khá nhiều trong suốt cả ngày.)
 • Jenny is so busy, she has got rather a lot lined up this weekend. (Jenny rất bận, cô ấy có khá nhiều việc phải làm vào cuối tuần này.)

Or rather

Từ cụm “Or rather” mang nghĩa là “nói đúng ra là”, “nói đúng hơn là” và được sử dụng trong trường hợp muốn sửa lời nói.

 • Martin’s parents, or rather exactly his father, forbade his marriage. (Bố mẹ của Martin, chính xác là bố anh ấy, đã cấm đoán cuộc hôn nhân của anh ta.)
 • Harry got home late last night, or rather, early this morning. (Harry về nhà muộn đêm qua, hay đúng ra là sáng sớm hôm nay.)
cấu trúc rather, cấu trúc với rather
Kiến thức tiếng Anh về cấu trúc Rather

III. Cấu trúc Rather than trong tiếng Anh

Rather than đóng vai trò là giới từ trong câu, có nghĩa là “thay vì”, “hơn là”. Khi ta muốn đưa sự quan trọng của điều gì đó hoặc khi mô tả sở thích hoặc sự so sánh thì sẽ sử dụng cấu trúc Rather này.

Cấu trúc Rather than:

Rather than + V/ N/ Adj/ Adv/ Cụm từ …

Vì cấu trúc Rather than đóng vai trò như giới từ nên đằng sau có thể kèm với nhiều từ và cụm từ. Ví dụ:

  • Kathy thinks she’d like to go out rather than stay at home. (Kathy nghĩ rằng cô ấy muốn ra ngoài thay vì ở nhà.) ➡ Sau cấu trúc Rather than là động từ.
  • Jessica would like to dress for comfort rather than glamor. (Jessica thích ăn mặc thoải mái hơn là đẹp.) ➡ Sau cấu trúc Rather than là tính từ.
cấu trúc rather, cấu trúc với rather
Kiến thức tiếng Anh về cấu trúc Rather

IV. Cấu trúc Would rather trong tiếng Anh

1. Trong câu có một chủ ngữ

1.1. Cấu trúc Would rather

Cấu trúc Would rather có thể dịch là “thích cái gì”, “muốn cái gì”, được sử dụng ở thì hiện tại hoặc tương lai để diễn tả mong ước và sở thích của ai đó.

Cấu trúc

Ví dụ

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Target Market là gì? 6 Bước xác định thị trường mục tiêu mới nhất 2022

Khẳng định (+)

S + would rather + V-nguyên mẫu

Hanna would rather drink milk tea.

(Bạn gái tôi thích uống trà sữa.)

Phủ định (-)

S + would rather + not + V-nguyên mẫu

Hanna would rather not drink milk tea.

(Bạn gái tôi không thích uống trà sữa.)

Nghi vấn (?)

Would + S + rather + V-nguyên mẫu?

Would Hanna rather drink milk tea?

(Hanna có thích uống trà sữa hay không?)

Cấu trúc Would rather nếu được sử dụng trong thì quá khứ thì để diễn tả sự nuối tiếc về sự việc hay vấn đề gì đó đã xảy ra.

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + would rather + have + V3

Martin would rather have said something to her.

(Martin đã nên nói gì đó với cô ấy.)

Phủ định (-)

S + would rather + not + have + V3

Martin would rather not have said something to her.

(Martin đã không nên nói gì với cô ấy.)

Nghi vấn (?)

Would + S + rather + have + V3

Would Martin rather have said something to her?

(Có phải Martin đã nên nói gì với cô ấy không?)

1.2. Cấu trúc Would rather … than/or

Cấu trúc này sử dụng để diễn tả ai đó muốn làm gì hơn làm gì. Cấu trúc Would rather … than/or cụ thể như sau:

Cấu trúc

Ví dụ

Cấu trúc ở hiện tại

S + would rather (not) + N / V-nguyên mẫu + than +…

 • Hanna would rather rent the apartment than buy it outright. (Hanna muốn thuê căn hộ thay vì mua trực tiếp.)
 • Sara would rather read the newspapers than surf the internet. (Sara thích đọc báo hơn là lướt internet.)

Cấu trúc ở quá khứ

S + would rather (not) + have + V-participle + than …

 • Kathy would rather have eaten milk chocolate than dark chocolate. (Kathy thích ăn sô cô la sữa hơn là sô cô la đen.)
 • Martin would rather have taken the train than the bus. (Martin đã thích đi tàu hơn là đi xe buýt.)

2. Trong câu có 2 chủ ngữ

2.1. Cấu trúc Would rather that ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc Would rather that sử dụng để giả định điều gì đó đối lập với hiện tại hoặc diễn tả mong muốn của ai làm gì hơn ở thì hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc:

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định (+)

S1 + would rather (that) + S2 + V-ed

Hanna would rather that John called her tomorrow.

(Hanna thích John gọi cô ấy vào ngày mai hơn.)

Phủ định (-)

S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed

Kathy would rather that it were not summer now.

(Kathy không thích bây giờ là mùa hè.)

Nghi vấn (?)

Would + S + rather + S2 + V-ed

Would Harry rather that it were winter now?

(Harry có thích bây giờ là mùa đông hơn không?)

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tổng cầu (AD) là gì? Các mô hình tổng cầu

2.2. Cấu trúc Would rather that ở quá khứ

Cấu trúc Would rather that dùng ở thì quá khứ để thể hiện mong muốn, nuối tiếc hoặc giả định về điều gì đó trong quá khứ. Cấu trúc:

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định (+)

S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Jenny would rather that John had gone to the movie theater yesterday.

(Jenny muốn John đã đến rạp chiếu phim ngày hôm qua.)

Phủ định (-)

S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Jenny would rather that John had not gone to the movie theater yesterday.

(Jenny muốn John đã không đến rạp chiếu phim ngày hôm qua.)

Nghi vấn (?)

Would + S + rather + S2 + had + V3

Would Jenny rather that John had gone to the movie theater yesterday?

(Có phải Jenny muốn John đã đến rạp chiếu phim ngày hôm qua?)

V. Bài tập cấu trúc Rather có đáp án

Sau khi đã học các lý thuyết về cấu trúc Rather ở trên, chúng ta hãy thực hành một bài tập nhỏ dưới đây để củng cố kiến thức!

Bài tập : Viết lại các câu sau

  1. Hanna would like Peter to come over here tonight.
  2. Sara prefers to sing rather than rap.
  3. Harry wants Anna to stay at home rather than come back.
  4. Anna would like John to find the nearest movie theater.
  5. This country would face the enemy rather than succumb in the war.
  6. Kathy would like to buy a new car instead of repairing the old one.
  7. Sara would prefer to travel there in May rather than in September.
  8. Martin prefers drinking milk tea rather than eating something.
  9. I would like Hanna to come over to my house right now.
  10. Kathy would like Peter to go with his best friends.

Đáp án:

  1. Hanna would rather Peter came over here tonight.
  2. Sara would rather sing than rap.
  3. Harry would rather Anna stay at home than come back.
  4. Anna would rather John found the nearest movie theater.
  5. This country would rather face the enemy than succumb to the war.
  6. Kathy would rather buy a new car than repair the old one.
  7. Sara would rather travel there in May than in September.
  8. Martin would rather drink milk tea than eat something.
  9. I would rather Hanna come over to my house right now.
  10. Kathy would rather Peter go with his best friends.

VI. Lời Kết

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc với Rather một cách chi tiết và đầy đủ. Vậy là bạn đã hiểu cấu trúc Rather + gì, cấu trúc Rather to V hay Ving rồi đúng không nào?

Nếu bạn còn băn khoăn hoặc muốn nâng cao thêm kiến thức về cấu trúc từ vựng Rather, hãy đăng ký ngay khóa học tại Prep và được đồng hành cùng các giảng viên nhé.

 1. Luyện thi IELTS
 2. Luyện thi TOEIC
 3. Luyện thi THPT Quốc Gia

You May Also Like

About the Author: admin