Race condition là gì? Làm sao để khai thác?

Race situation là một tình huống xảy ra khi nhiều threads cùng truy cập và cùng lúc muốn thay đổi dữ liệu. Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ đưa ra định nghĩa về Race Situation, và cách khai thác Race situation sao cho hiệu quả.

Race situation là gì?

Race situation là một tình huống xảy ra khi nhiều threads cùng truy cập và cùng lúc muốn thay đổi dữ liệu (có thể là một biến, một row trong database, một vùng shared knowledge, reminiscence , and so forth…). Vì thuật toán chuyển đổi việc thực thi giữa các threads có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không thể biết được thứ tự của các threads truy cập và thay đổi dữ liệu đó sẽ dẫn đến giá trị của knowledge sẽ không như mong muốn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào thuật toán thread scheduling của hệ điều hành. Quá trình các threads thực thi lệnh trông như 1 cuộc đua giữa các vận động viên điền kinh olympic vì vậy có thể liên tưởng đến thuật ngữ “Race situation”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Kèo chấp đồng nửa là sao? Chi tiết cách chơi kèo đồng nửa

Làm sao để khai thác lỗi ?

Nếu một chương trình vướng phải lỗi này, người tận dụng lỗi có thể chạy nhiều tiến trình tune tune để “race” với chương trình có lỗi, với mục đích là thay đổi hoạt động của chương trình ấy. Đôi khi, trường hợp đua còn được biết đến với tên gọi thời điểm kiểm tra/thời điểm sử dụng (Time Of Verify/Time Of Use, TOC/TOU).

Thông thường, khi khai thác một lỗi thì hai câu hỏi chính cho việc tận dụng lỗi là cần nhập gì và cách nhập dữ liệu ấy vào chương trình, ở trường hợp này chúng ta gặp câu hỏi quan trọng thứ ba là khi nào thì nhập dữ liệu vào chương trình. Một chương trình có thể không nhận dữ liệu cho đến khi một số yêu cầu được thỏa mãn, và chỉ nhận dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó xác định được thời điểm nhập liệu chính xác trở thành một vấn đề căn bản.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Chẳng hạn, chúng ta có một đoạn code sau

Chương trình này cho phép đọc nội dung của một tập tin có tên là tham số dòng lệnh đầu tiên và in nội dung tập tin đó ra màn hình. Do chương trình này có quyền root, nên hàm fopen sẽ có thể đọc được nội dung của bất kỳ tập tin nào. Vì không thể để một người dùng thông thường đọc nội dung của các tập tin nhạy cảm. Tạo một tập tin thuộc về root để đảm bảo chỉ có root mới đọc được tập tin này. Nội dung tập tin là dòng chữ “Okay, tremendous :(” .

Chương trình đã sử dụng thêm hàm entry để kiểm tra xem người dùng khác có thể đọc tập tin này hay không. Và người dùng bình thường không thể đọc được tập tin này

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Put On là gì và cấu trúc cụm từ Put On trong câu Tiếng Anh

Bước 2: Thực thi chương trình bị lỗi với tham số raceexp để chương trình này kiểm tra khả năng đọc tập tin raceexp, mà thật chất là tập tin race.c.

Bước 4: Hệ điều hành chuyển lại tiến trình bị lỗi, và hàm fopen mở tập tin raceexp mà bây giờ thật ra là tập tin race.txt.

Để tối ưu việc tận dụng, chúng ta sẽ đặt các tác vụ chuyển đổi liên kết mềm trong một script như trên. Chúng ta sẽ thực thi đoạn script này ở chế độ background. Ở chế độ foreground, chúng ta sẽ thực hiện lệnh gọi chương trình bị lỗi. Sau một ít lần gọi, chúng ta sẽ đọc được nội dung của tập tin race.txt.

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

>> Tìm hiểu thêm: Sơ bộ về kiến trúc của Java

Back to top button