Quang hợp là gì? Vai trò của quá trình quang hợp ở thực vật?


1. Ý nghĩa của quang hợp:

Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hoá năng lượng mặt trời ở các loài thực vật, tảo và một số loại vi khuẩn. Trong quá trình này, ánh sáng mặt trời được hấp thụ bởi tế bào thực vật và dùng để tổng hợp chất hữu cơ từ nước và khí cacbonic, đồng thời giải phóng oxy. Phương trình tổng quát cho quá trình quang hợp là:

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

Quang hợp là quá trình oxy hóa – khử, trong đó CO2 bị khử và nước bị oxy hóa. Trong các phản ứng này, năng lượng ánh sáng mặt trời được sử dụng để phân ly nước thành ion H+ và điện tử, cung cấp cho CO2 để tạo thành các hợp chất giàu năng lượng. Quá trình này giúp cung cấp năng lượng cho tổng hợp chất hữu cơ và dự trữ năng lượng từ ánh sáng mặt trời.

Vai trò của quang hợp là rất quan trọng đối với sự sống của mọi sinh vật trên Trái Đất. Quang hợp bao gồm các vai trò sau:

– Tổng hợp chất hữu cơ: Quang hợp tạo ra nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật, làm nguyên liệu cho công nghiệp, và cung cấp thuốc chữa bệnh cho con người.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Lũy kế là gì? Công thức tính và cách tính lũy kế chính xác nhất?

– Cung cấp năng lượng: Quang hợp chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học trong các liên kết hóa học. Đây là nguồn năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động sống của sinh vật.

– Cung cấp O2: Quang hợp giúp cân bằng lượng khí O2 và CO2 trong không khí, giảm hiệu ứng nhà kính và cung cấp không khí trong lành cho Trái Đất.

2. Quá trình quang hợp ở thực vật:

Quang hợp diễn ra chủ yếu trong lá cây, với sự tham gia của các bộ phận trong lá như diệp lục, tế bào quang hợp và mạch dẫn. Diễn biến của quá trình quang hợp được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn sáng và giai đoạn tối.

– Giai đoạn sáng: Trong giai đoạn này, ánh sáng mặt trời được chuyển hoá thành năng lượng hóa học trong các hợp chất ATP và NADPH. Sắc tố quang hợp – diệp lục – hấp thụ ánh sáng và chuyển năng lượng cho chuỗi chuyển electron quang hợp. Kết quả là tạo ra ATP và NADPH.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Dầu luyn là gì? Những lưu ý về dầu luyn cần nắm rõ

– Giai đoạn tối: Giai đoạn này không có sự tham gia của ánh sáng trực tiếp. Carbon dioxide được khử thành các hợp chất 6C không bền, sau đó chuyển thành các hợp chất 3C bền và cuối cùng tổng hợp thành các chất cacbohidrat.

3. Bộ phận thực hiện quá trình quang hợp:

Quang hợp diễn ra chủ yếu trong lá cây, đặc biệt là trong diệp lục. Lá cây có cấu tạo giải phẫu phù hợp với chức năng quang hợp. Đặc điểm bên ngoài của lá bao gồm: hình dạng bản diện tích lớn giúp lá hấp thụ ánh sáng nhiều hơn, lượng lỗ thông khí trong lớp biểu bì phía dưới tạo điều kiện cho khí cacbonic và oxy lưu thông. Đặc điểm bên trong của lá bao gồm: tế bào diệp lục phân bố dày ngay dưới lớp biểu bì phía trên để hấp thụ ánh sáng, mạch dẫn để vận chuyển nước, muối khoáng và phẩm chất quang hợp đến tế bào quang hợp.

4. Sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp:

Quang hợp và hô hấp đều là các quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào, và đều có sự tham gia của ATP và chất vận chuyển electron. Tuy nhiên, hai quá trình này có một số khác nhau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :  
Tiêu chí Quang hợp Hô hấp
Khái niệm Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ nước và CO2, sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng Là quá trình oxi hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O, giải phóng năng lượng cần thiết cho hoạt động sống
Bào quan thực hiện Tế bào quang hợp (thực vật, tảo, vi khuẩn nhất định) Tất cả loại tế bào
Điều kiện Yêu cầu ánh sáng mặt trời Không yêu cầu ánh sáng
Sản phẩm tạo ra Đường và oxy CO2 và năng lượng
Sắc tố Cần có sắc tố quang hợp Không cần sắc tố quang hợp
Sự chuyển hoá năng lượng Chuyển ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ Giải phóng năng lượng tiềm ẩn trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng ATP
Sự chuyển hoá vật chất Tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ Phân giải chất hữu cơ thành các chất vô cơ
Back to top button