Post Doctoral (PostDoc)

Submit Doctoral Diploma hay còn gọi là PostDoc là chương trình đặc biệt của Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ dành riêng cho các ứng viên đã có bằng Tiến sĩ (Doctoral Diploma, EDD, PhD…) mong muốn tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, trở thành giảng viên hướng dẫn nghiên cứu và xuất bản nghiên cứu trên các tạp chí thuộc hệ thống SCOPUS/ISI và trên Educational Journal of Switzerland (AJS).

Nghiên cứu sau Tiến sĩ PostDoc đòi hỏi các Tiến sĩ phải nỗ lực để phát triển các nghiên cứu nhằm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đăng bài báo khoa học trên hệ thống SCOPUS/ISI và AJS. Tham gia chương trình, các nghiên cứu sinh PostDoc được dẫn dắt của các giáo sư trong vai trò hướng dẫn, đồng hành, được hỗ trợ để có thể phối hợp với hội đồng khoa học của các tạp chí nhóm SCOPUS/ISI và AJS trong quá trình thẩm định nghiên cứu, đăng tải nghiên cứu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   With respect to là gì và cấu trúc With respect to trong Tiếng Anh

Chương trình Submit Doctoral Diploma của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ là chương trình phối hợp với UNESCO (UNESCO chair on Socials Practices in Intercultural Communication & Social Cohesion), được bảo trợ chất lượng nghiên cứu bởi OTHM UK, được hỗ trợ bởi Viện khoa học London (London Academy of Sciences) giúp các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ có cơ hội tham gia các hội thảo nghiên cứu quốc tế, phát triển sự nghiệp nghiên cứu cũng như mạng lưới học thuật quốc tế.

Sau khi hoàn tất Submit Doctorate Diploma, các Tiến sĩ sẽ đạt được:

 • Năng lực nghiên cứu khoa học chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Đăng ít nhất 01 bài báo khoa học lên hệ thống SCOPUS/ISI và Educational Journal of Switzerland (AJS)
 • Năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho ứng viên là nghiên cứu sinh Tiến sĩ hoặc sinh viên đại học và sau đại học.
 • Nhận được Submit Doctoral Diploma từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ và Submit Doctoral Licensed từ UNESCO (UNESCO chair on Socials Practices in Intercultural Communication & Social Cohesion).
 • Được xem xét tham gia các nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học quốc tế từ UNESCO (UNESCO chair on Socials Practices in Intercultural Communication & Social Cohesion).
 • Được đăng tải Profile trên Educational Journal of Switzerland
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tôm đất là tôm gì? Tôm làm món gì ngon?

Lưu ý:

 • PostDoc không phải là học vị (Tiến sĩ là học vị cao nhất) mà là một học hàm, một vị trí quan trọng trong giới hàn lâm.
 • Việc lựa chọn ứng viên là đặc biệt giới hạn và theo tiêu chuẩn của SIMI Thụy Sĩ. SIMI Thụy Sĩ bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận ứng viên PostDoc.
 • SIMI Swiss không cam kết hoặc hứa hẹn những nội dung không thuộc phạm vi ra quyết định của SIMI, của Zug Canton hoặc các cơ quan thuộc chính phủ Thụy Sĩ. Vui lòng xem kỹ mục Trách nhiệm miễn trừ.
 • PostDoc của SIMI thực hiện theo tiêu chuẩn của SIMI Thụy Sĩ và yêu cầu của các tổ chức công bố nghiên cứu quốc tế.
 • SIMI có quyền yêu cầu ứng viên nộp bài nghiên cứu trước đây (ở cấp độ tiến sĩ) để kiểm tra trước khi tiếp nhận.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chào mừng bạn quay trở lại Banthe247.com

SIMI không tiếp nhận ứng viên PostDoc trong các trường hợp sau:

 • Tốt nghiệp tiến sĩ từ những trường đại học không uy tín.
 • Ứng viên tốt nghiệp các chương trình Tiến sĩ không được kiểm định, kiểm định không uy tín hoặc sau khi thẩm định phát hiện bằng giả.
 • Ứng viên có vấn đề với đạo đức nghiên cứu.
 • Ứng viên đã từng bị phát hiện đạo văn.
Back to top button