Phương sai (Variance) là gì? Công thức tính phương sai


Phương sai

Phương sai trong tiếng Anh được gọi là Variance. Ký hiệu là σ2 trong thống kê.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, phương sai lợi nhuận của các tài sản trong một danh mục đầu tư được sử dụng như một công cụ để phân bổ tài sản một cách tốt nhất. Công thức phương sai trong đầu tư tài chính là công thức để so sánh hiệu quả của các thành phần trong danh mục đầu tư với nhau và so với giá trị hiệu quả trung bình.

Công thức tính phương sai

Phương sai được tính bằng cách xác định giá trị chênh lệch của từng số trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình, sau đó bình phương các chênh lệch để chúng mang giá trị dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng, chia tổng số lượng quan sát trong tập dữ liệu.

Trong đó:

xi là giá trị của quan sát thứ i

µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu

n là số quan sát trong tập dữ liệu

Phương sai là một trong những thông số quan trọng để các nhà đầu tư xem xét phân bổ tài sản cùng với hệ số tương quan. Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận với mỗi khoản đầu tư của họ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Vàng 10K là gì? Có nên mua vàng 10K hay không?

Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).

Cách sử dụng phương sai

Phương sai đo lường sự khác biệt đến điểm trung vị hoặc trung bình. Đối với các nhà đầu tư, sự biến động là một thước đo rủi ro. Do đó, xác định phương sai có thể giúp nhà đầu tư xác định rủi ro mà họ phải chịu khi mua một cổ phiếu cụ thể.

Một phương sai lớn cho biết số trong tập dữ liệu nằm cách xa giá trị trung bình và biến động lớn, trong khi phương sai nhỏ chỉ ra điều ngược lại.

Giá trị phương sai bằng 0 cho thấy tất cả các giá trị trong tập dữ liệu là giống hệt nhau hoặc không có sai số. Tất cả các phương sai không bằng 0 sẽ là số dương.

Ưu điểm và nhược điểm của phương sai

Các nhà thống kê sử dụng phương sai để xem xét các số riêng lẻ có quan hệ với nhau như thế nào trong một tập dữ liệu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nas server là gì? Nó hoạt động như thế nào? 

Ưu điểm của phương sai là nó xem xét tất cả các sai lệch so với giá trị trung bình giống nhau bất kể hướng, do đó chúng không bị triệt tiêu. Tuy nhiên, thực tế phương sai không thể bằng 0 vì không thể không có sai số trong một tập dữ liệu.

Một nhược điểm của phương sai là nó tăng trọng số cho các dữ liệu ngoại lai, những dữ liệu ngoại lai có giá trị khác xa so với giá trị trung bình. Khi bình phương những giá trị này, chúng có thể làm lệch tập dữ liệu.

Hạn chế của phương sai là nó không dễ để diễn giải. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để tính căn bậc hai của nó, hay độ lệch chuẩn của tập dữ liệu.

Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một tham số quan trọng trong phân bổ tài sản đầu tư, được sử dụng cùng với hệ số tương quan, xác định phương sai của tài sản có thể giúp nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cross-Docking Và Milk-Run trong Logistics là gì?

Tuy nhiên, rủi ro hoặc biến động thường được thể hiện dưới dạng độ lệch chuẩn thay vì phương sai bởi vì điều này dễ hiểu hơn.

Ví dụ về phương sai

Giả sử có một ví dụ về đầu tư: Lợi nhuận cho một cổ phiếu là 10% vào năm 1, 20% vào năm 2 và -15% vào năm 3. Trung bình của ba lợi nhuận này là 5%. Sự khác biệt giữa mỗi lần hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho từng năm tương ứng.

Bình phương tương ứng của các độ lệch này lần lượt là 25%, 225% và 400%. Tổng các độ lệch bình phương này là 650%. Chia tổng số 650% cho số lần hoàn vốn (trong trường hợp này là 3), chúng ta có được phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai sẽ cho ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Lưu ý, khi tính phương sai mẫu để ước tính phương sai tổng thể, mẫu số trong công thức phương sai sẽ được thay đổi thành (N – 1) để ước lượng mà không bị thiên vị và không đánh giá thấp phương sai tổng thể.

(Theo Investopedia)

Back to top button