PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀ GÌ? PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁC THỦ PHÁP DẠY HỌC NHƯ THẾ NÀO

Dù bạn làm giáo viên lâu năm, sắp bắt đầu công việc giảng dạy đầu tiên hoặc đang mơ ước về nghề giáo trong lớp học, chủ đề về phương pháp dạy học mang ý nghĩa đặc biệt cho mỗi người.

Phương pháp và chiến lược cá nhân của bạn để truyền đạt kiến thức và truyền cảm hứng cho học sinh có thể dựa trên cơ sở kiến thức giáo dục cũng như bản năng và trực giác của bạn.

Dù bạn áp dụng phương pháp dạy học mà bạn yêu thích dựa trên trực giác hay nghiên cứu tích cực về giáo dục và phương pháp sư phạm, việc hiểu rõ về các phương pháp dạy học khác nhau theo ý bạn sẽ rất hữu ích.

Phương pháp dạy học là gì?

Cho đến nay, vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về phương pháp dạy học là gì. Một số người cho rằng “Phương pháp dạy học chính là cách thức tương tác giữa giáo viên và học sinh, từ đó giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo để phát triển năng lực và thế giới quan”.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm rằng “Phương pháp dạy học thực chất là sự kết hợp các hoạt động giữa giáo viên và học sinh với mục tiêu hướng đến một mục đích cụ thể”.

Theo đó, hầu hết mọi người đồng ý với quan điểm đầu tiên hơn. Tuy nhiên, do không hiểu rõ về hai từ “cách thức”, nhiều pha phương pháp dạy học khác nhau đã xuất hiện. Để hiểu đúng phương pháp dạy học là gì, chúng ta cần phân biệt nó với khái niệm thủ pháp dạy học, phương pháp luận, môn học phương pháp và hình thức dạy học.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Microsoft Dynamics 365 là gì? 9+ lợi ích tuyệt vời của Dynamics 365

Thủ pháp dạy học là khái niệm chỉ các hoạt động cụ thể trong một phương pháp dạy học nào đó. Ví dụ: Khi áp dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ, các hoạt động như phân tích, so sánh, tổng hợp, đối chiếu… được sử dụng.

Khái niệm Phương pháp luận có thể hiểu theo 2 phương diện như sau:

Thứ nhất: Phương pháp luận là các lý thuyết về phương pháp khoa học nói chung. Theo phương diện này, phương pháp luận là triết học của Mác và Lê Nin.

Thứ hai: Phương pháp luận là việc tổng hợp các cách thức, phương pháp để tìm hiểu ý nghĩa như là các ý tưởng về hoạt động hướng dẫn, các tiền đề lý thuyết về phương pháp nghiên cứu thuộc một ngành khoa học.

Môn học phương pháp: đây là bộ môn chuyên nghiên cứu về quy trình dạy và học của một môn học cụ thể. Môn học phương pháp bao gồm các hoạt động nghiên cứu về đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ của môn học, nguyên tắc xây dựng chương trình học, cách thiết kế và tổ chức quá trình dạy học cho từng đơn vị kiến thức nhỏ trong môn học, v.v…

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân biệt chữ Nho, chữ Nôm, chữ Quốc Ngữ và ý nghĩa của nó

Hình thức dạy – Hình thức dạy học được định nghĩa là các cách thức để thực hiện và thể hiện phương pháp dạy học, thủ pháp dạy học.

>> Phương pháp dạy học môn toán hiệu quả

>> Các nguyên tắc dạy học giải quyết vấn đề

>> Mẹo giúp giảng viên cải thiện giáo án bài giảng của mình

So sánh phương pháp dạy học và thủ pháp dạy học

Thủ pháp dạy học là gì?

Phương pháp dạy học là gì? Thủ pháp dạy học là gì? luôn đi kèm với nhau. Nếu phương pháp dạy học là cách thức tương tác giữa giáo viên và học sinh, thì thủ pháp dạy học là những cách thức được sử dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể trong một phương pháp. Theo cách khác, thủ pháp dạy học là việc thao tác các bộ phận trong một phương pháp dạy học.

Phân biệt phương pháp dạy học và thủ pháp dạy học

Phương pháp dạy học và thủ pháp dạy học có sự gần gũi. Tuy nhiên, ta có thể thấy rằng phương pháp dạy học rộng hơn, bao quát hơn, trong khi thủ pháp dạy học lại hẹp hơn. Phương pháp dạy học chú trọng vào quá trình, trong khi thủ pháp dạy học chỉ tập trung vào một thời điểm cụ thể trong quá trình đó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   "Bánh Tét" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

3 khía cạnh của phương pháp dạy học

Quan điểm về phương pháp dạy học

Quan điểm dạy học là sự định hướng chiến lược, cương lĩnh và là mô hình lý thuyết của phương pháp dạy học. Một số quan điểm dạy học phổ biến hiện nay bao gồm dạy học xoay quanh học sinh, dạy học nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tự giác của học sinh, v.v…

Phương pháp dạy học cụ thể

Phương pháp dạy học là hình thức và cách thức hoạt động giữa giáo viên và học sinh phù hợp với nội dung và điều kiện dạy học cụ thể để đạt được mục tiêu dạy học đã định. Có nhiều phương pháp dạy học cụ thể như đóng vai, phương pháp thảo luận nhóm, trò chơi, phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình, v.v…

Kỹ thuật dạy học

Kỹ thuật dạy học là các biện pháp, cách thức hoạt động của giáo viên giúp quá trình dạy học hiệu quả.

Các kỹ thuật dạy học phổ biến bao gồm chia nhóm, giao nhiệm vụ, sử dụng tài liệu, sử dụng câu chuyện, v.v…

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp dạy học là gì và áp dụng chúng vào công việc giảng dạy một cách hiệu quả hơn.

Back to top button