Bản sao công chứng là gì? Bản sao khác gì bản photo?

Bản sao công chứng, hay còn được gọi là sao y công chứng, là bản chụp hoặc bản đánh máy từ bản chính, có nội dung đầy đủ và chính xác như trong sổ gốc. Trái lại, nhiều người thường gọi bản sao y là bản sao. Vậy bản sao công chứng là gì? Nó khác với bản photo như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn!

Bản sao là gì?

Theo giải thích của Điều 2 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP, bản sao là bản chụp hoặc bản đánh máy từ bản chính, có nội dung đầy đủ và chính xác như trong sổ gốc.

Theo định nghĩa này, không yêu cầu bản sao phải được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi đọc định nghĩa này, nhiều người vẫn còn mơ hồ, không biết bản photo có phải là bản sao hay không?

Để hiểu rõ hơn, hãy tìm hiểu trách nhiệm của cơ quan hoặc tổ chức tiếp nhận bản sao theo Điều 6 của Nghị định này:

  • Khi pháp luật quy định nộp bản sao, cơ quan hoặc tổ chức phải tiếp nhận bản sao và không yêu cầu nó phải được chứng thực, nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để so sánh. Người so sánh có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
  • Cơ quan hoặc tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực không yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ cho việc bản sao là giả mạo hoặc bất hợp pháp, khi đó mới yêu cầu xuất trình bản chính để so sánh hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Điều trị Dự phòng lây nhiễm HIV bằng thuốc ARV

Theo quy định này, bản sao được chia thành ba loại: bản sao, bản sao chứng thực và bản sao được cấp từ sổ gốc.

Điều này cho thấy, bản photo từ bản chính (chưa chứng thực) cũng được coi là bản sao (ngoại trừ bản chụp bằng điện thoại, máy ảnh hoặc bản đánh máy).

Ngày nay, nhiều người vẫn hiểu rằng bản sao là bản photo đã được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc. Quan điểm này không hoàn toàn chính xác, nhưng lại phổ biến trong nhiều cơ quan và đơn vị.

Bản photo là gì?

Bản photo là bản được tự sao chụp bằng công nghệ in ấn, nhưng chưa có bất kỳ xác nhận nào và không có đóng dấu, chỉ đơn thuần là bản sao đen trắng từ bản gốc.

Giá trị pháp lý của bản sao

Bản sao là bản chụp hoặc bản đánh máy từ bản chính, có nội dung đầy đủ và chính xác như trong sổ gốc (theo khoản 6 của Điều 2 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP).

Theo đó, một bản chính có thể tạo ra nhiều bản sao thông qua việc chụp ảnh, sao chép, quét hoặc đánh máy.

Tuy nhiên, chỉ có bản sao được cấp từ sổ gốc và bản sao chứng thực từ bản chính mới có giá trị sử dụng thay cho bản chính (theo khoản 1 và khoản 2 của Điều 3 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP). Cụ thể:

  • Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp có quy định khác theo pháp luật.
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp có quy định khác theo pháp luật.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tình yêu tuổi học trò là gì? Nên hay không? Cái được và mất?

Ngoài ra, theo Điều 6 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP:

  • Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao, cơ quan hoặc tổ chức phải tiếp nhận bản sao và không yêu cầu nó phải được chứng thực, nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để so sánh. Người so sánh có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
  • Cơ quan hoặc tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực không yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ cho việc bản sao là giả mạo hoặc bất hợp pháp, khi đó mới yêu cầu xuất trình bản chính để so sánh hoặc tiến hành xác minh, nếu cần thiết.

Sự khác biệt giữa bản sao công chứng và bản photo

Dựa trên khoản 1 của Điều 2 của Luật Công chứng 2014, công chứng là việc chứng nhận tính xác thực và hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác thông qua văn bản, đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và không vi phạm đạo đức xã hội của bản dịch, giấy tờ hoặc văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại.

Theo khoản 2 của Điều 2 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP, chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thôi nôi là gì? Lễ thôi nôi có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ

Có thể thấy, “photo công chứng” thực chất là việc chứng thực bản sao từ bản chính. Nói cách khác, bản photo công chứng là bản sao từ bản chính được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, bản photo công chứng có giá trị pháp lý cao hơn so với bản sao thông thường.

Các loại bản sao công chứng có thể sử dụng thay cho bản chính

Không phải bản sao nào cũng có thể sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, chỉ những loại bản sao sau đây mới được công nhận:

  • Bản sao được cấp từ sổ gốc: Đây là việc cơ quan hoặc tổ chức quản lý sổ gốc sẽ cấp bản sao dựa trên sổ gốc. Bản sao từ sổ gốc sẽ có nội dung đầy đủ và chính xác như trong sổ gốc.
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính: Đây là việc cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Các cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính bao gồm Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan công chứng và cơ quan ngoại giao.

Trong cuộc sống hàng ngày, khi các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền yêu cầu cung cấp bản sao thay cho bản chính, bạn phải cung cấp bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính, chứ không phải bản chụp hay bản photo.

Câu hỏi thường gặp

Back to top button