Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì?

Trong sự nghiệp giáo dục, hẳn ước mơ của mỗi người là được phong tặng những danh hiệu nhà giáo cao quý như nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sỹ, phó giáo sư tiến sỹ…vv. Vậy phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phó giáo sư tiến sỹ là gì?

Phó giáo sư tiến sỹ là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Từ khái niệm trên, có thể thấy tại Việt Nam, phó giáo sư chỉ là chức danh khoa học mà không phải là chức danh nghề nghiệp. Hệ thống chức danh nghề nghiệp chính thức của giảng viên đại học Việt Nam là giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II) và giảng viên cao cấp (hạng I), chứ không phải là giáo sư, phó giáo sư. Điều này đã gây khó khăn trong việc xác định mức lương cho các giảng viên được trao tặng danh hiệu này.

Phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì?

Phó giáo sư tiến sỹ tiếng anh là Affiliate professor PhD và được định nghĩa như sau: Affiliate professors are thought of to be a scientific title or educational title of college lecturers, this isn’t thought of a particular profession title.

Affiliate Professor is likely one of the noble titles conferred by the state.

Do phó giáo sư là một trong những học hàm, học vị phổ biến tại Việt Nam nên ngoài việc cung cấp phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì?, chúng tôi xin cung cấp một số thuât ngữ liên quan đến học hàm, học vị bằng tiếng anh như sau:

– Giáo sư tiếng Anh là professor

– Tiến sỹ tiếng Anh là Physician;

– Thạc sỹ tiếng Anh là Masters;

– Cử nhân tiếng Anh là Bachelor;

– Đề tài nghiên cứu khoa học tiếng Anh là Science analysis matter;

– Công trình nghiên cứu khoa học tiếng Anh là Scientific analysis works;

– Học hàm tiếng Anh là Educational rank;

– Học vị tiếng Anh là Diploma;

– Chức danh tiếng Anh là Title;

– Chức danh khoa học tiếng Anh là Scientific title.

Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tiến sỹ

Để trở thành phó giáo sư tiến sỹ, một nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg gồm:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Từ đơn là gì, cách phân biệt từ đơn với từ láy, từ phức

-Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.

– Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có ít nhất 1/2 số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp. Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản này.

– Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

– Có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định của pháp luật.

– Có đủ thời gian làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để được công nhận là phó giáo sư, ứng viên phải:

– Có bằng tiến sĩ đủ 03 năm trở lên kể từ ngày ký quyết định cấp bằng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

– Có ít nhất 06 năm, trong đó phải có 03 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Ứng viên không đủ 06 năm và ứng viên không đủ số giờ chuẩn giảng dạy thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

– Ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế. Ứng viên không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 02 trong số các công trình nêu trên và 01 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 02 trong số các công trình nêu trên và 01 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Gợi ý cách phân biệt nạc đùi và nạc vai heo

– Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Ứng viên không thực hiện đủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản này thì được thay thế bằng 01 bài báo khoa học hoặc một trong số các công trình: Bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

– Hướng dẫn ít nhất 02 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Đối với ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 01 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú được tính như hướng dẫn 01 học viên được cấp bằng thạc sĩ; ứng viên không hướng dẫn đủ học viên hoặc nghiên cứu sinh quy định tại khoản này thì được thay thế bằng công trình khoa học quy đổi. Hướng dẫn 01 học viên được cấp bằng thạc sĩ được thay thế bằng 01 trong số các công trình: Bài báo khoa học; bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; sách phục vụ đào tạo; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.

– Ứng viên phải có ít nhất 10,0 điểm công trình khoa học quy đổi, trong đó:

+ Có ít nhất 2,5 điểm công trình khoa học được thực hiện trong 03 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;

+ Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học sức khỏe phải có ít nhất 6,0 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải có ít nhất 4,0 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học hoặc giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Trình tự, thủ tục công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư tiến sỹ

Sau khi đáp ứng được các điều kiện trên, ứng viên phải làm hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Hồ sơ gồm:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Shellcode là gì? – An Ninh Mạng

-Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

– Bản sao bằng tiến sĩ đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ minh chứng sử dụng thành thạo ngoại ngữ

– Bản sao quyết định hoặc hợp đồng thỉnh giảng đối với giảng viên thỉnh giảng.

– Bản nhận xét của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với giảng viên

– Bản sao các quyết định giao nhiệm vụ hướng dẫn tiến sĩ, thạc sĩ.

– Bản sao bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ của người học mà ứng viên được giao hướng dẫn.

– Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

– Bản sao (chụp) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế và các tài liệu minh chứng kèm theo.

– Bản sao công hàm hoặc hợp đồng mời giảng dạy của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có ghi rõ thời gian làm chuyên gia và quyết định cử đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

– Bản Báo cáo khoa học tổng quan (Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

– Bản chụp bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiệm thu theo quy định.

– Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách, giấy xác nhận tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học.

– Các bản sao văn bằng, chứng chỉ, quyết định, công hàm hoặc hợp đồng phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ trên được nộp kèm theo 02 ảnh chân dung (4cm X 6cm) và được nộp tại Hội đồng giáo sư cơ sở của dơn vị mình và đăng ký hồ sơ điện tử trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về nội dung phó giáo sư tiến sỹ tiếng Anh là gì?

Back to top button