Phán đoán là gì?

Trong cuộc sống, chúng ta thường dựa vào trực giác và phán đoán cá nhân để hiểu và đánh giá vấn đề. Vậy phán đoán là gì? Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm này trong bài viết sau.

Ý nghĩa của phán đoán

Theo học thuyết logic, phán đoán là cách diễn đạt một ý tưởng, một suy nghĩ đã được hình thành trong tư duy, phản ánh một đối tượng có thể được đánh giá là đúng hay sai.

Phán đoán là một hình thức tư duy trừu tượng, liên quan đến sự tương quan giữa các khái niệm và phản ánh mối quan hệ giữa các hiện tượng trong ý thức con người. Phán đoán là cách diễn đạt các thuộc tính và mối quan hệ của các hiện tượng trong thế giới thực, nhưng sự phản ánh đó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với thực tế.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Mỗi phán đoán có thể đúng hoặc sai, không có phán đoán nào không đúng hoặc sai cả. Đó là thông qua phán đoán chúng ta có thể diễn tả các quy luật khách quan.

Ví dụ về phán đoán:

  • Trái Đất là hành tinh thứ ba từ Mặt Trời và có hình cầu.
  • Trái Đất có hình tròn.
  • Trái Đất có hình vuông.

Trong số ba phán đoán trên, chỉ có phán đoán “Trái Đất là hành tinh thứ ba từ Mặt Trời và có hình cầu” là đúng và phù hợp với thực tế. Còn hai phán đoán còn lại “Trái Đất có hình tròn” và “Trái Đất có hình vuông” đều là sai và không phù hợp với thực tế.

  • Gà đẻ trứng.
  • Mèo đẻ con.
  • Cá sống dưới nước.

Các phán đoán trên đều là đúng.

  • Gà đẻ con.
  • Mèo biết bay.
  • Chó sống dưới nước.

Các phán đoán trên đều là sai và không phù hợp với thực tế.

Cấu trúc của phán đoán

Mỗi phán đoán thường bao gồm hai thành phần chính: Chủ từ và Vị từ.

– Chủ từ là đối tượng của tư duy và được ký hiệu bằng chữ “S”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Giải Thích: Thuật ngữ max ping được hiểu như thế nào? – Mindovermetal Việt Nam

– Vị từ là các thuộc tính mà chúng ta gán cho đối tượng và được ký hiệu bằng chữ “P”.

– Giữa chủ từ và vị từ, có thể có một liên từ liên kết hai thành phần của phán đoán. Các liên từ thông thường là “là”, “không phải”, “không là”, vv.

Ví dụ về phán đoán: Mèo là con vật sống trên cạn. Liên từ “là” liên kết chủ từ “Mèo” và vị từ “con vật sống trên cạn”.

Phán đoán và câu

Hình thức ngôn ngữ biểu thị phán đoán là câu, không thể có phán đoán mà không có câu. Mỗi phán đoán đều được diễn đạt qua một câu cụ thể.

Phán đoán là hình thức tư duy phản ánh sự có (khẳng định) hoặc không có (phủ định) một thuộc tính nào đó của đối tượng trong mối quan hệ với đối tượng khác. Phán đoán chỉ có giá trị đúng hoặc sai khi nó phản ánh phù hợp hoặc không phù hợp với đối tượng. Do đó, không phải câu nào cũng diễn đạt một phán đoán.

Giá trị logic của phán đoán

Phán đoán đúng được gọi là phán đoán chân thực, ví dụ: Trái đất hình cầu; Trái đất quay xung quanh mặt trời; Mọi kim loại đều dẫn điện.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   VinFast là gì ? Ý nghĩa của Logo Và Slogan VinFast ?

Phán đoán không phản ánh chân thực được gọi là phán đoán giả dối, ví dụ: Trái đất hình tròn; Trái đất không quay quanh mặt trời…

Phán đoán không đủ thông tin để xác định chân thực hay giả dối được gọi là phán đoán không xác định, ví dụ: Bông hoa này đẹp hơn bông hoa kia; My đẹp hơn Trang; …

Phân loại phán đoán

Phán đoán có thể được phân loại dựa trên các tiêu chí sau:

– Phân loại theo chất: Phân loại dựa trên liên từ logic. Liên từ logic phản ánh mối quan hệ giữa chủ từ (S) và vị từ (P). Phân loại theo chất bao gồm phán đoán khẳng định và phán đoán phủ định.

– Phân loại theo lượng: Phân loại dựa trên chủ từ (S) để biết có bao nhiêu đối tượng của S thuộc hoặc không thuộc P. Phân loại theo lượng bao gồm phán đoán chung (phán đoán toàn thể) và phán đoán riêng (phán đoán bộ phận).

– Phân loại theo chất và lượng.

Trên đây là cách chúng tôi giải thích về khái niệm “Phán đoán là gì?”. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất từ đội ngũ chuyên viên của chúng tôi.

You May Also Like

About the Author: admin