Công Thức & Cách Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

Trong bài học toán lớp 3, chúng ta đã được học về khái niệm, tính chất và công thức để tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật. Chúng ta cần hiểu rõ những kiến thức này để áp dụng vào giải các bài toán tính chu vi hình chữ nhật và các bài toán tương tự. Cùng nhau tìm hiểu lại kiến thức này và áp dụng vào thực tế nhé.

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi của hình chữ nhật bằng tổng độ dài của tất cả các cạnh. Đây cũng là công thức chung áp dụng khi tính chu vi của các hình.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: “Để tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân 2”.

Công thức: P = (a + b) x 2

Trong đó:

  • P là chu vi của hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,…)
  • a là chiều dài của hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,…)
  • b là chiều rộng của hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,…)
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chế Độ Econo Nghĩa Là Gì? Có Thật Sự Tiết Kiệm Điện Không?

2. Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng, tương đương với 1/2 chu vi của hình chữ nhật.

Công thức: C = P/2 = a + b

Trong đó:

  • C là nửa chu vi của hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,…)
  • P là chu vi của hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,…)
  • a là chiều dài của hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,…)
  • b là chiều rộng của hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,…)

3. Một số dạng bài tập về chu vi hình chữ nhật

Có nhiều dạng bài tập yêu cầu học sinh phải hiểu rõ công thức tính chu vi của hình chữ nhật để giải. Dưới đây là một số dạng bài tập tính chu vi của hình chữ nhật trong lớp 3 và lớp 4, các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo.

3.1 Tính chiều dài/chiều rộng của hình chữ nhật khi biết chu vi và độ dài của một cạnh

Từ dữ liệu của bài toán về chu vi của hình chữ nhật, chúng ta có thể tính được nửa chu vi của hình chữ nhật. Sau đó lấy nửa chu vi trừ đi độ dài của cạnh đã biết để tìm ra độ dài cạnh còn lại.

Ví dụ: Tính chiều dài của hình chữ nhật biết chu vi là 20 cm, chiều rộng là 4 cm.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Net weight và gross weight là gì? Cách tính GW và NW như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 20 : 2 = 10 cm.

Chiều dài của hình chữ nhật là: nửa chu vi – chiều rộng = 10 – 4 = 6 cm.

3.2 Tính chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài hoặc chiều rộng và hiệu/tổng của chiều dài và chiều rộng.

Từ dữ liệu của bài toán, chúng ta có thể tính được chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật cho trước. Khi có đủ thông tin về chiều dài và chiều rộng, chúng ta áp dụng công thức tính chu vi của hình chữ nhật trong lớp 3.

Ví dụ: Tính chu vi của hình chữ nhật biết chiều rộng là 3 cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng 2 cm.

Hướng dẫn giải:

Từ dữ liệu cho biết sự chênh lệch giữa chiều dài và chiều rộng, ta có thể tính được chiều dài của hình chữ nhật là 5 cm.

Chu vi của hình chữ nhật là: P = (chiều dài + chiều rộng) x 2 = (3 + 5) x 2 = 16 cm.

3.3 Tính chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài hoặc chiều rộng và diện tích của hình chữ nhật.

Tính chu vi hình chữ nhật dựa vào diện tích và độ dài 1 cạnh

Để tính chu vi của hình chữ nhật trong dạng bài tập này, chúng ta cần biết công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Tùy thuộc vào dữ liệu của bài toán để tìm giá trị của chiều dài, chiều rộng, sau đó áp dụng công thức để tính chu vi.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hướng dẫn cách đánh vần chữ gì chuẩn nhất

Ví dụ: Tính chu vi của hình chữ nhật biết chiều rộng là 2 cm, diện tích là 10 cm2.

Hướng dẫn giải:

Từ dữ liệu cho biết diện tích của hình chữ nhật, ta tính được chiều dài là 5 cm.

Chu vi của hình chữ nhật là: P = (chiều dài + chiều rộng) x 2 = (2 + 5) x 2 = 14 cm.

3.4 Tính chiều dài/chiều rộng của hình chữ nhật khi biết chu vi và diện tích.

Chúng ta gán chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là hai giá trị ẩn chưa biết (a và b). Sau đó, dựa vào dữ liệu của bài toán để tìm tổng và tích của hai giá trị a và b, từ đó tìm ra hai số a và b.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật có chu vi là 14 cm, diện tích là 10 cm2. Tính chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật là 14 cm, nên ta có a + b = 14 : 2 = 7 cm.

Diện tích của hình chữ nhật là 10 cm2, nên ta có a x b = 10

Tích a x b = 10 có hai bộ số phù hợp là (1, 10) và (2, 5). Dựa vào dữ liệu a + b = 7, kết quả cuối cùng là chiều dài của hình chữ nhật là 5 cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 2 cm.

Trên đây là hướng dẫn để tính chu vi của hình chữ nhật trong toán lớp 3 và lớp 4. Hy vọng sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ công thức và dễ dàng giải các dạng bài tập liên quan.

Back to top button