Ntnn Là Gì – Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (Ntnn)

Cổ tức trả cho các cổ đông là doanh nghiệp nước ngoài không phải chịu thuế nhà thầu hoặc bất kỳ loại thuế chuyển lợi nhuận nào khác.

Lãi Tiền Vay

Lãi tiền vay trả cho các tổ chức nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 5%. Lãi suất của các khoản vay từ một số Chính phủ hoặc các tổ chức của Chính phủ nước ngoài có thể được miễn thuế NTNN nếu thỏa mãn các điều kiện áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký giữa hai nước hoặc dựa trên Thỏa thuận riêng giữa các Chính phủ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đá obsidian là gì – Đặc tính và ứng dụng của trong đời sống

Lãi trái phiếu (ngoại trừ trái phiếu được miễn thuế) và chứng chỉ tiền gửi phải chịu thuế NTNN với mức thuế suất TNDN là 5%. Chuyển nhượng trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phải chịu mức thuế TNDN ấn định 0,1% tính trên tổng thu nhập từ việc chuyển nhượng.

Sổ tay Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài

Quyền Bản Quyền Và Phí Cấp Phép

Thuế suất thuế NTNN (chỉ có thuế TNDN) áp dụng đối với tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ hoặc chuyển giao công nghệ cho các tổ chức nước ngoài là 10%.

Thanh Toán Cho Nhà Thầu Nước Ngoài

Thuế NTNN áp dụng đối với các khoản thanh toán bởi các doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho nhà thầu nước ngoài không thành lập tại Việt Nam. Thuế NTNN áp dụng đối với các khoản thanh toán từ Việt Nam trừ thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa thuần túy (ví dụ giao hàng trước hoặc tại cửa khẩu Việt Nam, và không kèm theo dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam), dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam, và một số dịch vụ khác được thực hiện hoàn toàn bên ngoài Việt Nam (ví dụ: dịch vụ sửa chữa một số phương tiện, máy móc nhất định, đào tạo, quảng cáo, tiếp thị, vv.)

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Percentile là gì? Percentile được ứng dụng và được tính toán như nào?

Các nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn một trong ba phương pháp nộp thuế sau đây: phương pháp khấu trừ, phương pháp ấn định tỷ lệ và phương pháp hỗn hợp.

Phương pháp 1- Phương pháp khấu trừ

Theo phương pháp này, các nhà thầu nước ngoài sẽ phải đăng ký khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), nộp tờ khai thuế TNDN và GTGT tương tự như các công ty Việt Nam. NTNN có thể áp dụng phương pháp khấu trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chất Ch2 Là Chất Gì ? Tính Chất Hóa Học Và Ứng Dụng Etilen Như Thế Nào?

– Có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú thuế tại Việt Nam;

– Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu; hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên; và

– Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.

Bên Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế địa phương về việc nhà thầu nước ngoài sẽ nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

Nếu NTNN thực hiện nhiều hợp đồng tại cùng một thời điểm, nếu có một hợp đồng đủ điều kiện theo quy định và NTNN đăng kí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì các hợp đồng khác cũng phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp NTNN đã đăng kí.

You May Also Like

About the Author: admin