Lập trình nhúng là gì? Lộ trình trở thành kỹ sư lập trình nhúng – ITNavi

OVMuM1S1IPOItMauI-sidy8I_wgHALs32TPiJIJnZYK355ZZrd4U2GNpAKwnItkr-d0nl_z32xdIP4fbpCaB37byNT_H_FM_9x32CZ8A0eFmnhZTWvBUFoYynggVsYO7dwlTeZouudRtT0203knV6jGIDGHqHEsvMKMQ1bGkXTQ9jnZsEBoT-v-AnC_mRg

Lập trình nhúng là khái niệm để chỉ một hệ thống được tích hợp vào môi trường hay hệ thống mẹ, gồm cả phần cứng và phần mềm, để giải quyết các bài toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa điều khiển, quan trắc và truyền tin. Lập trình nhúng đòi hỏi kiến thức về ngôn ngữ lập trình C, điện tử, giao thức truyền thông, và kiến thức căn bản về hệ điều hành và cấu trúc dữ liệu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   [Tổng hợp] Những điều bạn nên biết về võ cổ truyền Việt Nam

Lập trình nhúng giúp xây dựng và điều khiển các thành phần trong hệ thống nhúng để thực hiện các chức năng chuyên trách hoặc riêng biệt nào đó. Các hệ thống nhúng hoạt động ổn định và có khả năng tự động hoá cao.

Học lập trình nhúng cần nắm vững các kiến thức cơ bản như ngôn ngữ lập trình C, kiến trúc của hệ điều hành, giao thức truyền thông, và cấu trúc dữ liệu. Để trở thành kỹ sư lập trình nhúng, có thể tuân theo lộ trình sau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nghĩa của từ là gì?

1. Học về shell script và command line trên hệ điều hành Linux.

2. Tìm hiểu về cách boot hệ thống và cách debug để sửa lỗi.

3. Biết cách build hệ thống nhúng và thực hành với một board.

4. Viết device driver để giao tiếp với các ngoại vi.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   TÊN TRUY CẬP ACB ONLINE LÀ GÌ, TÊN ĐĂNG NHẬP ACB ONLINE LÀ GÌ

5. Phát triển ứng dụng.

Việc học lập trình nhúng cũng đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về lập trình nhúng phần mềm và phần cứng, cũng như hiểu rõ về Internet of Things và bảo mật trên IoT. Hãy trau dồi kiến thức của bạn để tạo ra sự nghiệp lập trình nhúng bền vững.

Br0FcBxX6_8YJrp2yNMtXzsLNWNx9zPOSLdMyk8Ba2FHZp4hwxImwfxQShRCF36HEzAw9SG7RFUDClV8tdwCc2B4_3Jdxam-qL0oQT1Mv9OrBJCKQXl9hMZ2r0o6Kv7bms-SftPAgY5rIllLCPd9VUfmZ8c4cR9PnuH62Pn7ibKLXs19xeHXMLNdlWf9HA

Back to top button