Chuyên viên pháp chế có vai trò gì? Mô tả công việc chi tiết (phần 1/2)

Chuyên viên pháp chế là một trong những ngành nghề được xem là hấp dẫn ngày nay với cơ hội làm việc mở rộng và thu nhập cao, thu hút nhiều người trẻ và lao động. Để hiểu rõ hơn về công việc này, hãy cùng CareerBuilder khám phá những thông tin được chia sẻ trong bài viết dưới đây!

1. Chuyên viên pháp chế là gì?

Chuyên viên pháp chế (chuyên viên pháp lý) là những người đã qua đào tạo chuyên sâu về pháp lý trong một số lĩnh vực pháp lý cụ thể, có trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính và quản lý pháp lý trong bộ phận pháp chế của một tổ chức hoặc văn phòng luật.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Authenticate với Identity trên ASP.NET Core

Họ là người đại diện pháp lý của công ty, có nhiệm vụ xử lý và hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến vấn đề pháp lý.

Một cách đơn giản, chuyên viên pháp lý là người hỗ trợ và xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật của công ty theo quy định. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo sự phát triển ổn định, mạnh mẽ và thuận lợi, tránh các vụ kiện trong quá trình hoạt động và hợp tác.

2. Mô tả công việc chuyên viên pháp chế đầy đủ và chi tiết nhất

Để hiểu rõ về các công việc mà chuyên viên pháp chế thực hiện, hãy tham khảo phần mô tả công việc đầy đủ và chi tiết được chia sẻ dưới đây.

2.1 Phụ trách và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý của công ty

Chuyên viên pháp lý phải phụ trách và chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của công ty. Họ phảis cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho Ban giám đốc về các vấn đề pháp lý khác nhau như quản trị tài chính, liên doanh quốc tế, luật doanh nghiệp, vv.

Họ cũng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của mọi giao dịch kinh doanh trong công ty. Họ chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và thủ tục như đăng ký nhãn hiệu, thay đổi đăng ký kinh doanh, vv.

2.2 Xây dựng, kiểm tra và quản lý hệ thống chính sách của công ty

Chuyên viên pháp chế phối hợp cùng người quản lý doanh nghiệp để xây dựng các chính sách nội bộ và giám sát việc triển khai và thực hiện chính sách của các thành viên trong công ty. Họ kiểm tra hệ thống chính sách nội bộ để đảm bảo rằng các chính sách đang được thực hiện trong công ty hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Truyền miệng

Họ nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro có thể xảy ra và ảnh hưởng đến quyết định và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Họ áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro phù hợp để đưa ra khuyến nghị về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và khắc phục.

Họ cũng hỗ trợ thiết lập các hệ thống ISO cho các bộ phận trong công ty và tham gia đánh giá hệ thống quản lý nội bộ hiện có của công ty theo tiêu chuẩn ISO.

2.3 Quản lý các vấn đề pháp lý với các đối tượng bên ngoài công ty

Chuyên viên pháp chế liên hệ và tiến hành giao dịch với các đối tác ngoài công ty để đảm bảo giải quyết tốt các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc. Họ tham gia các hoạt động tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.

Họ đại diện cho công ty trong việc đàm phán và trao đổi với các đối tác bên ngoài như cơ quan chính quyền, tư vấn pháp luật ngoài doanh nghiệp để xây dựng lòng tin và mối quan hệ tốt. Sau đó, họ xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến các bên liên quan.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tổng quan chiến lược thâm nhập thị trường là gì cho doanh nghiệp

2.4 Soạn thảo hợp đồng và tài liệu pháp lý của công ty

Chuyên viên pháp chế tham gia vào việc soạn thảo tài liệu pháp lý và các hợp đồng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty. Họ kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của các văn bản và hợp đồng mà công ty ban hành và ký kết, tổ chức các giao dịch.

Họ cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết và kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản và hồ sơ pháp lý để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan mà Nhà nước ban hành.

2.5 Nghiên cứu các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty

Chuyên viên pháp chế nghiên cứu các thông tư, nghị định, luật liên quan đến lĩnh vực mà công ty hoạt động. Họ giải thích các thuật ngữ pháp lý cho các thành viên trong công ty để đảm bảo hoạt động và thủ tục của công ty tuân thủ pháp luật.

Họ quản lý hồ sơ và văn bản pháp lý cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong công ty.

2.6 Cập nhật các quy định và bổ sung pháp luật mới

Chuyên viên pháp chế cập nhật và nghiên cứu kiến thức mới nhất về pháp luật như thông tư, nghị định và các thay đổi liên quan đến lĩnh vực mà công ty hoạt động, và truyền thông tin cho các cấp quản lý.

(Tiếp theo)

You May Also Like

About the Author: admin