Nhà đầu tư là gì? Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư


Định nghĩa nhà đầu tư và phân loại nhà đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 không liệt kê các thể chủ thể có thể coi là nhà đầu tư như Luật Đầu tư năm 2005.

Theo đó, Điều 3 luật Đầu tư năm 2020 xác định nhà đầu tư bao gồm tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm các nhóm sau đây:

1. Nhà đầu tư trong nước;

2. Nhà đầu tư nước ngoài;

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó,

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, và tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo Điều 3 luật Đầu tư năm 2020.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Giao tiếp trong kinh doanh là gì? Và tại sao bạn cần nó?

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, và tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo Điều 3 luật Đầu tư năm 2020.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh) theo Điều 3 luật Đầu tư năm 2020.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   End Up là gì và cấu trúc cụm từ End Up trong câu Tiếng Anh

Các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020

Theo Điều 21 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có 5 hình thức đầu tư như sau:

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

– Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Thực hiện dự án đầu tư;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Các hình thức đầu tư và loại hình tổ chức kinh tế mới.

Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư

Như đã đề cập ở trên, nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh, bao gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ngành Truyền thông xã hội (Social Media) là gì?

So sánh với quy định tại Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.

Vì vậy, có thể thấy nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.

Trên đây là định nghĩa về nhà đầu tư và một số vấn đề liên quan. Nếu bạn cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Back to top button