Nguyên tắc khách quan trong triết học

Khi nghiên cứu về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chúng ta có thể thấy rằng vật chất quyết định ý thức nhưng ý thức cũng tác động trở lại đối với vật chất. Đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Dựa trên quan hệ biện chứng này, chủ nghĩa duy vật biện chứng đã suy luận ra nguyên tắc khách quan. Vậy cơ sở lý luận và áp dụng của nguyên tắc khách quan trong triết học là gì?

Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày những thông tin sau để hỗ trợ khách hàng có những kiến thức cần thiết về nguyên tắc khách quan.

Bản chất của nguyên tắc khách quan trong triết học

Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, triết học Mác – Lenin đã rút ra nguyên tắc phương pháp luận là phải xem xét từ thực tế khách quan.

Xem xét từ thực tế khách quan có nghĩa là xem xét dựa trên tính khách quan của vật chất. Chúng ta phải xem xét về bản chất của sự vật mà không được áp đặt những điều không có thật hoặc chưa tồn tại lên sự vật. Trong hoạt động, chúng ta luôn phải xuất phát từ thực tế khách quan. Mọi quyết sách, chính sách, pháp luật, mục tiêu và hướng đi đều phải xuất phát từ thực tế khách quan. Chúng ta phải tôn trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần của con người.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Từ Share tiếng Việt có nghĩa là gì và cách dùng ra sao?

Vì vậy, xem xét từ thực tế khách quan và tôn trọng khách quan rất quan trọng đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Chúng ta có thể tổng quát rằng cốt lõi của nguyên tắc khách quan là khi đánh giá, phân tích một sự vật hoặc hiện tượng, chúng ta phải đánh giá sao cho chính xác như sự vật thể hiện. Chúng ta không được gắn thêm những điều không có thật lên sự vật. Khi ta làm mờ hay chú trọng quá mức vào sự vật, ta đang vi phạm nguyên tắc khách quan trong việc đánh giá.

Nội dung nguyên tắc khách quan trong triết học

– Tôn trọng điều kiện khách quan, quy luật khách quan có nghĩa là ta phải xem xét sự vật, hiện tượng dựa trên sự tồn tại của chúng, không để những yếu tố chủ quan chi phối gây ra nhận thức sai lệch, tô hồng hoặc bôi đen cho sự vật. Ta cần phải sử dụng phương pháp nhận thức khoa học và tuân thủ các nguyên tắc phương pháp luận trong triết học để luôn tôn trọng điều kiện khách quan.

+ Trong mọi hoạt động, khi đặt ra hướng đi, ta phải dựa trên điều kiện khách quan, quy luật khách quan để đảm bảo hiệu quả và không bị những yếu tố khách quan cản trở.

+ Khi xác định phương pháp và tổ chức hoạt động, ta cần dựa trên các quy luật khách quan để lựa chọn phương pháp, cách thức phù hợp với từng điều kiện khách quan, đảm bảo sự phát triển của đối tượng tác động và hoạt động theo ý thức của mỗi người.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Danh từ là gì? Cụm danh từ là gì? Phân loại và ví dụ vụ thể?

+ Cần điều chỉnh mục tiêu của bản thân để phù hợp khi điều kiện khách quan thay đổi, từ đó tận dụng ý thức của bản thân luôn năng động và sáng tạo trong mọi điều kiện khách quan.

– Phát huy tính chủ quan động: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý thức không phải là một thực thể thụ động, mà nó có tính chủ động, tương đối đối với vật chất và tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tế của con người. Bản chất của ý thức mang tính chủ động và sáng tạo.

+ Tri thức khoa học và việc áp dụng tri thức khoa học có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Tri thức khoa học giúp hành động của mỗi người đi đúng quy luật và có hiệu quả hơn.

+ Luôn khai thác tính tích cực của ý thức và tìm kiếm điều mới, phương pháp mới. Những yếu tố này giúp ta phát triển, khác biệt so với những cá nhân khác luôn tuân thủ quy luật mà không chịu thay đổi.

+ Luôn khai thác tính sáng tạo vì sáng tạo mới giúp phát triển trí tuệ và tạo nên đột phá, dự đoán một cách khoa học, phù hợp với quy luật khách quan. Từ đó, chúng ta có thể đối phó với những biến đổi của quy luật khách quan.

Áp dụng nguyên tắc khách quan trong hoạt động thực tiễn

– Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: nguyên tắc khách quan yêu cầu mọi con người thực hiện hoạt động thực tiễn dựa trên thực tế khách quan, xem khách quan là cơ sở và phương tiện hoạt động.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bột thính gạo GIA VỊ THÀNH LỘC

Đường lối, chủ trương và chính sách phải xuất phát từ thực tế xã hội ở từng giai đoạn khác nhau. Trong các cách mạng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong quá khứ, chúng ta luôn xác định những điều kiện bắt buộc để cách mạng diễn ra và từ đó đề ra chủ trương, đường lối phù hợp. Các điều kiện khách quan như: sự chịu đựng của mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội tạo nên khủng hoảng chính trị sâu sắc hoặc nỗi phẫn nộ của nông dân khi bị bóc lột, áp bức quá đáng …

– Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam: ta cần thông qua việc tôn trọng các điều kiện bắt buộc để thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, chúng ta cần có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điều này đòi hỏi sản phẩm, hàng hóa phải được sản xuất dựa trên nền tảng vững chắc của cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại và với cơ cấu phù hợp với chi phí mà nền kinh tế có thể chi trả, tăng khả năng tích lũy cho nền kinh tế và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến cơ sở lý luận và áp dụng của nguyên tắc khách quan trong triết học. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung bài viết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giải đáp nhanh chóng nhất.

Back to top button