Nguồn Tài chính hay có thể gọi là nguồn lực Tài chính, bao gồm toàn bộ những nguồn quỹ của doanh nghiệp mà được dùng để duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty cũng như chi trả hay thanh toán cho các khoản đầu tư, vốn. Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: Nguồn tài chính là gì? Phân loại và cấu trúc nguồn lực tài chính?

Nguồn Tài Chính Là Gì? Phân Loại Và Cấu Trúc Nguồn Lực Tài Chính?

Nguồn tài chính là gì? Phân loại và cấu trúc nguồn lực tài chính?

1. Nguồn tài chính là gì?

Các nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh là vốn chủ sở hữu, nợ, ghi nợ, lợi nhuận giữ lại, các khoản vay có kỳ hạn, cho vay vốn lưu động, thư tín dụng, phát hành đồng euro, tài trợ mạo hiểm,… Các nguồn vốn này được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Chúng được phân loại dựa trên khoảng thời gian, quyền sở hữu và quyền kiểm soát cũng như nguồn phát sinh của chúng. Lý tưởng nhất là đánh giá từng nguồn vốn trước khi lựa chọn.

Nguồn vốn là lĩnh vực dễ khai thác nhất, đặc biệt là đối với những doanh nhân chuẩn bị khởi nghiệp. Đó có lẽ là phần thử thách nhất trong tất cả những nỗ lực. Có nhiều nguồn vốn khác nhau, chúng ta có thể phân loại dựa trên các tham số khác nhau.

Biết rằng có nhiều giải pháp thay thế về tài chính hoặc vốn mà một công ty có thể lựa chọn. Lựa chọn đúng nguồn và kết hợp tài chính phù hợp là một thách thức quan trọng đối với mọi nhà quản lý tài chính. Lựa chọn nguồn tài chính phù hợp liên quan đến việc phân tích chuyên sâu từng nguồn vốn. Để phân tích và so sánh các nguồn, cần hiểu biết về tất cả các đặc điểm của các nguồn tài trợ. Có nhiều đặc điểm dựa trên cơ sở nào để phân loại các nguồn tài chính.

Trên cơ sở khoảng thời gian, các nguồn được phân loại thành dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Quyền sở hữu và kiểm soát phân loại các nguồn tài chính thành vốn sở hữu và vốn đi vay. Nguồn bên trong và nguồn bên ngoài là hai nguồn tạo ra vốn. Tất cả các nguồn đều có các đặc điểm khác nhau để phù hợp với các loại yêu cầu khác nhau. Hãy hiểu sâu hơn một chút về chúng.

2. Phân loại nguồn lực tài chính?

Nguồn lực tài chính được phân loại dựa theo yếu tố: thời gian, quyền sở hữu và kiểm soát, nguồn phát sinh

Thứ nhất, nguồn lực tài chính theo thời gian

Các nguồn tài trợ của một doanh nghiệp được phân loại dựa trên khoảng thời gian mà khoản tiền đó được yêu cầu. Khoảng thời gian thường được phân loại thành ba khoảng thời gian sau:

– Nguồn tài chính dài hạn

Tài trợ dài hạn có nghĩa là các yêu cầu về vốn trong khoảng thời gian từ hơn 5 năm đến 10, 15, 20 năm hoặc có thể hơn tùy thuộc vào các yếu tố khác. Các khoản chi vốn cho tài sản cố định như nhà máy và máy móc, đất đai, nhà cửa, v.v … của doanh nghiệp được tài trợ bằng các nguồn tài chính dài hạn. Một phần vốn lưu động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cũng được tài trợ bằng các nguồn vốn dài hạn. Các nguồn tài trợ dài hạn có thể dưới bất kỳ hình thức nào:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Onecoin là gì? Có nên đầu tư vào đồng Onecoin hay không?

– Vốn cổ phần hoặc cổ phần vốn chủ sở hữu

– Vốn ưu đãi hoặc Cổ phiếu ưu đãi

– Thu nhập giữ lại hoặc Tích lũy nội bộ

– Ghi nợ / Trái phiếu

– Các khoản cho vay có kỳ hạn từ các Viện tài chính, Chính phủ và Ngân hàng Thương mại

– Đầu tư mạo hiểm

– Bảo mật tài sản

– Tài trợ quốc tế thông qua Phát hành Euro, Cho vay ngoại tệ, ADR, CHDC Đức, v.v.

– Nguồn tài chính trung hạn

Tài trợ trung hạn có nghĩa là tài trợ trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm và được sử dụng chung vì hai lý do. Thứ nhất, khi nguồn vốn dài hạn không có sẵn trong thời gian này và thứ hai khi các khoản chi thu nhập hoãn lại như quảng cáo được thực hiện sẽ được xóa sổ trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Các nguồn tài trợ trung hạn có thể dưới một trong các hình thức sau:

– Vốn ưu đãi hoặc Cổ phiếu ưu đãi

– Ghi nợ / Trái phiếu

– Các khoản cho vay trung hạn từ

– Viện tài chính

– Chính phủ và

– Ngân hàng thương mại

– Tài chính cho thuê

– Thuê tài chính mua hàng

– Nguồn tài chính ngắn hạn

Tài trợ ngắn hạn nghĩa là tài trợ trong thời gian dưới 1 năm. Nhu cầu tài chính ngắn hạn phát sinh để tài trợ cho các tài sản lưu động của doanh nghiệp như tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm, các khoản nợ, tiền mặt tối thiểu và số dư ngân hàng, v.v … Tài trợ ngắn hạn còn được gọi là tài trợ vốn lưu động. Nguồn tài chính ngắn hạn có sẵn dưới dạng:

– Tín dụng thương mại

– Các khoản cho vay ngắn hạn như cho vay vốn lưu động từ các ngân hàng thương mại

– Tiền gửi cố định có thời hạn từ 1 năm trở xuống

– Các khoản tạm ứng nhận được từ khách hàng

– Chủ nợ

– Các khoản phải trả

– Dịch vụ bao thanh toán

– Chiết khấu hóa đơn, v.v.

Thứ hai, nguồn lực tài chính theo Quyền sở hữu và Kiểm soát

Các nguồn tài chính được phân loại dựa trên quyền sở hữu và quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp. Hai thông số này là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn nguồn vốn cho doanh nghiệp. Bất cứ khi nào chúng ta mang vốn vào, sẽ có hai loại chi phí – một là tiền lãi và một là chia sẻ quyền sở hữu và kiểm soát. Một số doanh nhân có thể không muốn làm loãng quyền sở hữu của họ trong doanh nghiệp và những người khác có thể tin vào việc chia sẻ rủi ro.

– Vốn sở hữu

Vốn chủ sở hữu cũng là vốn chủ sở hữu. Nó có nguồn gốc từ những người quảng bá công ty hoặc từ công chúng bằng cách phát hành cổ phiếu vốn cổ phần mới. Những người quảng bá bắt đầu kinh doanh bằng cách mang lại số tiền cần thiết cho một công ty khởi nghiệp. Sau đây là các nguồn Vốn sở hữu:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Giới khởi sinh là gì? Các đặc điểm điển hình của giới khởi sinh?

– Công bằng

– Sự ưa thích

– Thu nhập giữ lại

– Các khoản nợ có thể chuyển đổi

– Quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc vốn cổ phần tư nhân

Hơn nữa, khi hoạt động kinh doanh phát triển và các khoản tích lũy nội bộ như lợi nhuận của công ty không đủ để đáp ứng các yêu cầu tài chính, những người quảng bá có quyền lựa chọn vốn sở hữu hoặc vốn không sở hữu. Quyết định này là tùy thuộc vào các nhà quảng bá. Tuy nhiên, để thảo luận, một số lợi thế nhất định của vốn tự có như sau:

– Đây là một khoản vốn dài hạn có nghĩa là nó tồn tại lâu dài với doanh nghiệp.

– Không có gánh nặng trả lãi, trả góp như vốn vay. Vì vậy, rủi ro phá sản cũng giảm đi. Các doanh nghiệp trong giai đoạn sơ khai thích vốn chủ sở hữu vì lý do này.

– Vốn vay

Vốn vay, vốn vay là nguồn tài chính được thu xếp từ các nguồn bên ngoài. Các nguồn vay nợ này bao gồm:

– Học viện Tài chính,

– Ngân hàng thương mại hoặc

– Công chúng trong trường hợp ghi nợ

Trong loại vốn này, người vay phải trả cho tài sản của doanh nghiệp, nghĩa là công ty sẽ trả cho người vay bằng cách bán tài sản trong trường hợp thanh lý. Một đặc điểm khác của nguồn vốn vay là trả lãi cố định và hoàn trả vốn đều đặn. Một số lợi ích nhất định của việc vay vốn như sau:

– Không có sự pha loãng quyền sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp.

– Chi phí vốn vay thấp vì đây là một khoản chi phí được trừ cho mục đích đánh thuế, giúp tiết kiệm thuế cho công ty.

– Nó mang lại cho doanh nghiệp lợi ích của đòn bẩy.

Thứ ba, nguồn lực tài chính theo nguồn phát sinh.

Dựa trên nguồn phát sinh, sau đây là các nguồn tài chính bên trong và bên ngoài:

– Nguồn nội bộ

Nguồn vốn bên trong là nguồn vốn được tạo ra từ bên trong doanh nghiệp. Những điều này như sau:

– Lợi nhuận để lại

– Giảm hoặc kiểm soát vốn lưu động

– Bán tài sản v.v.

Nguồn vốn bên trong có đặc điểm giống với nguồn vốn sở hữu. Phần tốt nhất của nguồn vốn nội bộ là doanh nghiệp tự phát triển và không phụ thuộc vào các bên ngoài. Các nhược điểm của cả vốn chủ sở hữu và nợ đều không xuất hiện trong hình thức tài trợ này. Quyền sở hữu không pha loãng hay nghĩa vụ cố định / rủi ro phá sản đều không phát sinh.

– Nguồn lực bên ngoài

Nguồn tài chính bên ngoài là nguồn vốn được tạo ra từ bên ngoài doanh nghiệp. Ngoài nguồn vốn bên trong, tất cả các nguồn đều là nguồn bên ngoài.

Quyết định nguồn vốn phù hợp là một quyết định kinh doanh quan trọng của các nhà quản lý tài chính cấp cao nhất. Việc sử dụng sai nguồn sẽ làm tăng chi phí vốn, do đó sẽ có tác động trực tiếp đến tính khả thi của dự án đang được quan tâm. Việc kết hợp không đúng loại vốn với yêu cầu kinh doanh có thể đi ngược lại sự vận hành trơn tru của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu tài sản cố định thu được lợi nhuận sau 2 năm được tài trợ thông qua nguồn tài chính ngắn hạn sẽ tạo ra dòng tiền không khớp sau một năm và người quản lý sẽ lại phải tìm kiếm nguồn tài chính và trả phí huy động vốn một lần nữa.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Số 59 có ý nghĩa gì? Giải mã #7 ý nghĩa số 59 chuẩn xác nhất

3. Cấu trúc nguồn lực tài chính?

Trong doanh nghiệp nguồn lực tài chính có thể được chia làm các bộ phận sau:

Nguồn vốn của công ty

Đây là toàn bộ số tiền được đầu tư vào tài sản của công ty để xây dựng bao gồm các khoản nợ phải trả và vốn, chủ sở hữu dùng để phát triển và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tất cả quỹ kinh doanh của công ty

Bao gồm số dư ngân hàng, tiền mặt và các khoản tương đương tiền như chứng khoán, séc,…

Các nguồn tài chính khác

Nguồn lực về tài chính là sự chuyển đổi tài chính cho các doanh nghiệp và các nguồn giúp tăng tài chính .

Ngoài ra, thành phần quan trọng nhất là tài sản lưu động, nghĩa là : Đây là nguồn tài chính mà tất cả các doanh nghiệp đều sẽ có, bao gồm các nguồn lực, tiền mặt, các tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng thành tiền mặt một cách. Cụ thể như séc, tiền mặt,trái phiếu, cổ phiếu, các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh.

Nguồn tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp là tiền mặt. Việc sử dụng nó vô cùng dễ dàng và tiện lợi do tính thanh khoản cao. Tiền mặt bao gồm các quỹ được lưu trữ trong tài khoản ngân hàng và trực tiếp tại công ty.

Tuy nhiên, do tính chất bảo quản khó khăn và cồng kềnh của việc lưu trữ nên các doanh nghiệp thường không lưu trữ nhiều tiền mặt và thay vào đó là sử dụng các dạng tài chính khác tương đương tiền mặt sẽ sử dụng .

4. Một số câu hỏi thường gặp

Phân loại nguồn lực tài chính dựa vào yếu tố nào?

Để phân loại nguồn lực tài chính thì cần căn cứ theo thời gian, quyền sở hữu và kiểm soát, nguồn phát sinh

Ở Việt Nam hiện nay có những doanh nghiệp lớn nào?

Ở Việt Nam hiện nay có những doanh nghiệp lớn như: Samsung Electronics Thái Nguyên, EVN, PVN, Viettel, Petrolimex, Vingroup….

Có thể tăng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp dựa vào đâu?

Ngoài nguồn vốn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng có thể huy động từ các nguồn lực tài chính khác như séc, tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu, các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Tiếp tuyến là gì? (Cập nhật 2022)

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Nguồn tài chính là gì? Phân loại và cấu trúc nguồn lực tài chính? Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Back to top button